NIZKA POKOJNINA, VISOKA RENTA

Do smrti vsak mesec na račun 900 evrov

Nizko pokojnino si lahko izboljšate, če imate lastno nepremičnino.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen, Delo
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen, Delo

V Sloveniji se v starosti mnogi znajdejo v zagati. Skozi življenje so si zaslužili dovolj, da so si lahko privoščili nepremičnino, v starosti pa zaradi nizke pokojnine skoraj ne zmorejo skozi mesec. Zadnje, kar si želijo v tem obdobju je selitev. Kaj lahko storijo?

Če živite na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), je možnost prodaja nepremičnine Javnemu stanovanjskemu skladu (JSS) MOL z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom dosmrtne mesečne rente. To pomeni, da v nepremičnini še vedno živite, namesto tega, da zanjo prejmete kupnino v enem kosu, pa se vam mesečno nakazuje renta. Kako visoka je? Odvisno od starosti in višine zavarovalne premije. Iz JSS MOL so pojasnili, da je najvišja bila 900 evrov mesečno. Sicer pa enkrat letno objavijo javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom mesečne rente. Lani je bil objavljen marca in tudi letos načrtujejo, da bo tako. Na zadnjega sta prispeli dve vlogi, a ni bilo doseženo soglasje o ponudbeni ceni, zato do sklenitve prodajnih pogodb ni prišlo. »Povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom mesečne rente objavljamo že od leta 2004 dalje. V obdobju od 2004 do 2020 smo prejeli 15 vlog in sklenili štiri prodajne pogodbe z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja,« odgovarjajo iz JSS MOL.Prodajna cena za odkup stanovanja je odvisna od stanja stanovanja, ki je predmet prodaje (vzdrževanost, starost, velikost stanovanja, ocene potrebnih vlaganj v stanovanje), pri tem pa se upoštevajo tudi razmere na trgu v času oddaje vloge: »Končna prodajna cena vedno pomeni dogovor med pogodbenima strankama. Do sedaj sklenjene prodajne pogodbe so bile sklenjene v različnih časovnih obdobjih.«

Kot zanimivost navajamo cene kvadratnega metra nepremičnine v letih, ko so posli bili sklenjeni:

– 2004: 1470 evrov za kvadratni meter,
– 2009: 1700 evrov za kvadratni meter,
– 2012: 1890 evrov za kvadratni meter in
– 2019: 1800 evrov za kvadratni meter.

Če vas takšen posel zanima, morate vedeti naslednje:

– S sklenitvijo prodajne pogodbe z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja JSS MOL postane lastnik stanovanja in je zavezan opraviti izredna popravila zaradi višje sile ali izrabe nepremičnine, do katere pride ob redni uporabi nepremičnine, saj imetnik služnosti ne odgovarja za poslabšanje nepremičnine, ki je posledica redne uporabe stvari ali višje sile, odgovarja pa za vsako poslabšanje, ki bi nastalo po njegovi krivdi.
– Imetnik služnosti mora med trajanjem služnosti kot dober gospodar vzdrževati nepremičnino, kar pomeni, da nosi stroške običajnega in rednega vzdrževanja.
– Stroški vplačil v rezervni sklad so breme lastnika. Na podlagi določil stanovanjskega zakona ima JSS MOL oblikovan svoj rezervni sklad v okviru svojih namenskih sredstev in tako ni dolžan vplačevati v rezervni sklad.
– Višina rente, do katere je upravičen prodajalec, je odvisna od starosti prodajalca in od višine zavarovalne premije.
– Izplačilo mesečne rente je dosmrtno, in sicer z zagotovljenim 10-letnim izplačevanjem ali brez zagotovljenega 10-letnega izplačevanja (več v spodnjem okvirčku).Kot smo prej zapisali, je najvišja renta znašala 900 evrov, odvisna pa je od starosti prodajalca in od višine zavarovalne premije. Sicer pa je JSS MOL za nas pripravil še en hipotetični izračun, in sicer: 

– pristopna starost zavarovane osebe: 84 let;
– vrednost stanovanja 140.000 evrov v Ljubljani (76 kvadratnih metrov);
– kot zavarovalna premija je vplačan znesek kupnine, zmanjšana za davek na promet nepremičnin (dva odstotka).

Informativni izračun dosmrtne mesečne rente brez zajamčenega obdobja izplačevanja = 477 evrov (upoštevano in odšteto je že nadomestilo za služnost – 173 evrov). Informativni izračun mesečne rente z 10-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja = 344 evrov (upoštevano in odšteto je že nadomestilo za služnost = 173 evrov).

Naj izpostavimo, da je v letu 2019 po podatkih statističnega urada povprečni moški umrl star 73,9 leta, ženska pa 82,1 leta.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas