NAČRTI

Vlada razkrila, kaj vse nam letos pripravlja

Objavljeno 25. januar 2019 15.31 | Posodobljeno 25. januar 2019 15.39 | Piše: T. V.

Pripravili bodo 200 predpisov.

Vladali nam bodo z 200 novimi predpisi. FOTO: Leon Vidic, Delo
LJUBLJANA – Vlada Marjana Šarca je sprejela normativni delovni program vlade za leto 2019, ki je pripravljen na podlagi predlogov ministrstev in vladnih služb ter zajema 200 predpisov. Program vključuje obvezne predpise, ki jih je treba pripraviti na podlagi obveznosti in izhajajo iz pravnega akta Evropske unije, nacionalnega predpisa, odločbe ustavnega sodišča ali mednarodnega sporazuma, pojasnjujejo na vladi.

Program zajema tudi neobvezne predpise, ki izhajajo iz prioritet vlade (med drugim s področja zdravstva, učinkovitega črpanja sredstev EU, sodobnega sistema znanosti in inovacij, digitalizacije ter nacionalne varnosti) ali pa jih zahtevajo (neizvedeni) sklepi vlade ter jih je zato treba sprejeti v letu 2019.

Ukinili bodo dopolnilno zdravstveno zavarovanje

V program je vključenih 200 predpisov, od tega 63 predpisov iz pristojnosti državnega zbora, 40 predpisov iz pristojnosti vlade in 97 predpisov iz pristojnosti ministrstev. Med drugim program vsebuje tudi:
– zakon o upravljanju in vodenju, ki naj bi povečal učinkovitost in odgovornost bolnišnic;
– zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo določil obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter razširil in poenotil prispevne stopnje;
– zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo po trditvah vlade poskrbel, da bodo državljani, upravičeni do dolgotrajne oskrbe, dostopali do primerljivih pravic za primerljive potrebe.

Ureditev dvojnega statusa upokojencev

Vlada bo v letu 2019 pripravila tudi spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki se nanašajo na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in bodo zajemale nadgradnjo t. i. dvojnega statusa upokojencev oziroma hkratnega opravljanja dela in prejemanja pokojnine ter dvig odmernega odstotka.

Vlada načrtuje tudi prenovo zakona o varstvu okolja, s katerim naj bi sistemsko uredili ravnanje z odpadki v Sloveniji, jasneje opredelili sanacije v preteklosti onesnaženih območij ter uredili tudi evidenco onesnaženih območij.

Novi stanovanjski zakon

Zakon o katastru nepremičnin bo poskrbel za kakovostno evidentiranje nepremičnin na načine, ki bodo omogočili uporabo podatkov v različne namene in z uporabo sodobne tehnologije.

Novi stanovanjski zakon bo vseboval spremembe, ki so predvidene po sprejeti resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, in sicer novo najemniško politiko, opredelitev vloge stanovanjskega sklada kot glavnega izvajalca stanovanjske politike in uvedbo stroškovne najemnine ter stanovanjskega dodatka. Stanovanjska politika bo v prihodnje usmerjena v povečanje najemniškega fonda in zagotovitve stanovanj mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam. Novi stanovanjski zakon bo vseboval tudi prenovo področja upravljanja stavb in prenovo inšpekcijskih določb, še napovedujejo.

Vlada še malenkost dvignila načrtovani proračunski presežek
Vlada je sprejela tudi predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, s katerim se tako prihodki kot odhodki zvišujejo. Proračunski presežek je načrtovan v višini 0,4 odstotka BDP, kar je 0,1-odstotne točke več, kot je je finančni minister Andrej Bertoncelj napovedal decembra lani.


Deli s prijatelji