POTRDILI TRASO

Končana saga na Bledu, obisk turističnega bisera kmalu drugačen

Objavljeno 15. julij 2020 20.15 | Posodobljeno 15. julij 2020 22.53 | Piše: STA, T. V.

Gradnja ceste bi se lahko začela že naslednje leto.

Država lahko začne gradnjo nove ceste proti Bledu. FOTO: Jure Eržen, Delo
Občinski svet Občine Bled je pred pol ure potrdil obstoječo traso južne razbremenilne ceste. Več desetletij trajajoča saga je tako končana, država lahko začne gradnjo. Več v priponki.

Blejski občinski svetniki so potrdili različico poteka obvoznice, ki so jo leta 2013 že umestili v podrobni prostorski načrt. Na podlagi mnenj projektantov in soglasodajalcev so zavrnili traso, ki jo je predlagala civilna iniciativa, zavzeli pa so se za optimizacijo obstoječe različice z omilitvijo vplivov na bivalno okolje.

Blejska občina je, čeprav je bila leta 2013 v občinski podrobni prostorski načrt že umeščena različica južne razbremenilne ceste, lani prisluhnila Civilni iniciativi Mlino in dala v presojo njen predlog zadnjega dela poteka trase. Ugotovitve so predstavili na današnji seji, pri čemer so primerjave trase pokazale, da je prvotna primernejša.

Z novo traso bi tvegali, da ne bi mogli dobiti pozitivnega mnenja nosilcev urejanja prostora in jo umestiti v prostor. V predhodnem mnenju sta namreč kmetijsko ministrstvo ter Zavod za gozdove Slovenije ocenila, da je različica nesprejemljiva z vidika posega v življenjski prostor divjadi, ministrstvo za obrambo pa, da je nesprejemljiva z vidika zagotavljanja varnosti na območju vadišča in strelišča Slovenske vojske Mačkovec.

Ena 16 milijonov evrov, druga 21

Primerjava obeh različic je pokazala, da je varianta iz občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bi stala 16 milijonov evrov, primernejša z vidika vplivov na okolje, a manj primerna z vidika vpliva na kakovost bivalnega okolja, turizma in prostočasnih dejavnosti. Varianta civilne iniciative, ki je za pet milijonov evrov dražja, je po drugi strani bolj primerna z vidika vpliva na prostor, a ima večji negativni vpliv na zavarovana območja narave, kmetijska in gozdna zemljišča ter vode.

Četudi bi za novo varianto trase pridobili vsa soglasja, bi priprava vse potrebne dokumentacije in ponovno umeščanje v prostorske akte gradnjo ceste zamaknila vsaj za sedem let. Ob ohranitvi trase iz občinskega podrobnega prostorskega načrta pa bi lahko po napovedih ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca gradnja ceste s krožiščem na Betinskem klancu stekla že v začetku prihodnjega leta.

Poskušali bodo omiliti vplive na okolje

Občinski svet je na podlagi vseh informacij ocenil, da nadaljnja izdelava študij in preveritev za namen umeščanja trase civilne iniciative v prostor ni smiselna, ter tako potrdil varianto iz občinskega podrobnega prostorskega načrta. Hkrati pa so se svetniki, ki se zavedajo problematike poteka ceste mimo naselja Mlino, zavzeli za optimizacijo omenjene variante skozi to naselje.
Svet je naložil županu in občinski upravi, da skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pristopi k usklajevanju omilitvenih ukrepov na veljavni trasi z namenom zagotovitve čim manjših vplivov na bivalno okolje. Za izvedbo teh ukrepov bo župan oblikoval delovno skupino in jo predlagal v potrditev na prvi naslednji redni seji občinskega sveta.

Blejski župan Janez Fajfar je izpostavil, da je blejski občinski svet po več kot 40 letih končal agonijo in negotovosti okoli izgradnje južne razbremenilne ceste ter skozi sprejete sklepe zavzel javno stališče, da predlogi Civilne iniciative Mlino niso uresničljivi, in da Bled ostaja pri trasi, sprejeti leta 2013. To pomeni, da je Občina Bled končala potrebne postopke za izgradnjo te prepotrebne ceste. Fajfar računa, da se bo v kratkem znova sestal z ministrom za infrastrukturo in se z njim pogovoril o postopkih za začetek gradnje.
Deli s prijatelji