STEČAJ

Želite nazaj svoj denar? Pozor, da ne zamudite roka

Preverite, kako prijavite svojo morebitno terjatev.
Fotografija: Morebitno terjatev morate prijaviti na sodišču. FOTO: Quo Vadis
Odpri galerijo
Morebitno terjatev morate prijaviti na sodišču. FOTO: Quo Vadis

Potrošnike, ki jim turistična agencija Quo Vadis še ni povrnila vplačanih zneskov za odpovedana potovanja ali jim je izdala vrednotnico, Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja, da se bliža rok za prijavo terjatve v stečajnem postopku. Zadnji dan za prijavo terjatve v stečajnem postopku proti agenciji Quo Vadis je 17. maj. Sodišče je za Quo Vadis stečajni postopek začelo 15. februarja letos.
 

Kako terjatev prijaviti v stečaj?


Prijava terjatve v stečajnem postopku se šteje za pravočasno, če jo do vključno 17. maja oddate osebno na vložišču sodišča ali priporočeno po pošti na naslov Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, svetujejo na ZPS.

Prijava terjatve mora vsebovati:
  • opravilno številko postopka (St 252/2021),
  • vaše identifikacijske podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča),
  • zahtevek za priznanje terjatve, ki mora vsebovati znesek glavnice (in obresti ter stroškov, če jih zahtevate),
  • obrazložitev oziroma opis dejstev, ki potrjujejo utemeljenost zahtevka,
  • prijavi morate priložiti tudi vse dokaze, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje terjatve (na primer sklenjena pogodba, potrdila o plačilu, dokazila o neizpolnitvi pogodbe oziroma nevračilu plačanega zneska ...).

Oklic o začetku stečajnega postopka ter drugi sklepi in pisanja v stečajnem postopku so objavljeni na spletni strani Ajpesa. Za več informacij se lahko potrošniki obrnejo na stečajno upraviteljico Brino Artač, katere kontaktni podatki so navedeni v objavi na spletni strani agencije Quo Vadis, še svetujejo na ZPS.
 

Zahtevek za uveljavljanje jamstva za primer nelikvidnosti


Poleg prijave terjatve v stečaj ZPS predlaga še uveljavljanje jamstva za primer nelikvidnosti, za kar je tudi treba vložiti zahtevek. Turistična agencija bi morala potrošnikom ob sklenitvi pogodbe o potovanju izročiti dokument z informacijami in s kontaktnimi podatki o subjektu, ki zagotavlja jamstvo za primer nelikvidnosti. Preverite, ali imate takšen dokument med dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob sklenitvi pogodbe. Kot izdajatelj jamstva (garancije) je navedena Zavarovalnica Triglav, na katero se lahko obrnete za dodatna pojasnila o postopku uveljavljanja jamstva.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas