POTRJENO

Zdaj je jasno, kdaj bo denarna pomoč na računih

Objavljeno 03. april 2020 12.52 | Posodobljeno 03. april 2020 14.33 | Piše: STA, P. Pa.

Včeraj potrjeni zakon vsebuje številne ukrepe. 

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
Državni zbor je v četrtek sprejel zakon, s katerim bo država finančno pomagala podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa. O tem, kaj komu pripada, lahko več preberete tukaj. Spodaj pa razkrivamo, kdaj bo obljubljena finančna sredstva na vaših bančnih računih.

Upokojenci bodo solidarnostni dodatek od 130 do 300 evrov prejeli ob pokojnini za april.

Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli tudi prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka skupaj z izplačilom socialne pomoči za mesec april.

Študentje bodo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejeli do 30. aprila.
 
Kaj vse prinaša megazakon, preberite tukaj

Pomembni so tudi ukrepi brez finančnih posledic za državni proračun

Družine

Podaljšanje roka za vlaganje vlog za priznanje pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih na junij. V primeru izteka pravic v mesecu juniju se lahko vloga vloži v mesecu pozneje.

Uporabniki javnih storitev

Za storitve, javnih služb, ki se v času epidemije ne izvajajo, ne bodo izdani računi.

Poslovni subjekti

Obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, kot tudi obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo do 31. maja, se ne plača. Plačilni rok za proračunske uporabnike za plačila zasebnim subjektom se skrajša na osem dni.

Kmetje

Znižanje katastrskega dohodka za leto 2020 za 50 odstotkov ter znižanje davčne osnove od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih. Do konca leta 2020 morajo javni zavodi najmanj 50 odstotkov pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil nabaviti z območja Slovenije. Začasno ali občasno delo v kmetijstvu je mogoče do konca leta opravljati brez omejitve števila dni.

Študenti

Možnost prenosa študentskega statusa v naslednje študijsko leto, če študentom zaradi posledic krize ne bo uspelo izpolniti študijskih obveznosti.

Kreditojemalci

Državno poroštvo za določen delež odloženih plačil obveznosti po zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Banke v času odloga na odloženi del glavnice obračunavajo dogovorjeno obrestno mero.

Samozaposleni v kulturi

Samozaposleni v kulturi, ki se jim pravica do plačila prispevkov za socialno varnost na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo izteče do 30. junija, ohranijo to pravico do 31. avgusta. Enako velja za tiste, ki jim je pravica že prenehala, a o vlogi za ponovno podelitev še ni bilo odločeno.


Deli s prijatelji