POČASI RAZKRIVAJO

Zato je bila razrešena uprava Petrola

Objavljeno 08. november 2019 08.40 | Posodobljeno 08. november 2019 08.51 | Piše: A. L.

»Dejstvo je, da so izračuni v gradivih vsebovali kritične napake, ki kljub večkratnim opozorilom nadzornega sveta niso bile oziroma niso želele biti popravljene, zaradi česar je v povezavi s pomembnostjo predlaganih odločitev nadzorni svet izgubil zaupanje v upravo.«

Poslovna stavba Skupine Petrol. FOTO: Jure Eržen, Delo
LJUBLJANA – Po ugibanjih v medijih, zakaj je nadzorni svet Petrola razrešil upravo, ki jo je vodil Tomaž Berločnik – spomnimo, razhod je bil sporazumen –, je nadzorni svet, ki je do zdaj o zadevi povedal bolj malo, bolj podrobno pojasnil svojo odločitev. Res je bila kriva strategija, in sicer oddaljevanje od tiste, sprejete od 2018 do 2022. Iz družbe Petrol so sporočili, da uprava nadzornemu svetu nikoli ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje: »Nadzorni svet je večkrat pozval upravo k pripravi verodostojnih gradiv, saj so gradiva vsebovala več stomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij. Nadzorni svet je pripravljena gradiva ocenil kot zavajajoča, zato na njihovi podlagi ni mogel sprejeti nobene odločitve.«
 

Neupoštevani nadzorniki


Gradiva, ki niso bila potrjena in so bistveno odstopala od strateškega načrta, so obravnavali na več sejah nadzornega sveta. Od uprave so večkrat zahtevali dodatna pojasnila in dopolnitve gradiv. »Bistveno odstopanje od strategije se je nanašalo tako na višino (večkratnik) in dinamiko potrebnih prihodnjih investicij ter na višino (večkratnik) in vrsto potrebnih virov financiranja za izvedbo teh investicij,« pišejo. Gradiva so večkrat dopolnili, pripomb in zahteve nadzornikov po dodatnih pojasnilih in popravkih niso bile upoštevane.
 

Izgubili zaupanje


»Gradiva so bila v tem delu zavajajoča, saj so prikazovala bistveno napačno načrtovano višino in vrsto zadolžitve (tudi z dražjim podrejenim dolgom). Pomembnost dinamike in višine načrtovanih investicij ter tveganja v povezavi s tem izpostavlja tudi bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services v obrazložitvi bonitetne ocene, kjer opozarja na ključno tveganje velikega investiranja družbe (v višini 521 mio EUR v skladu s sprejeto strategijo) v naslednjih letih, večinoma izven jedrnih dejavnosti.
V gradivih za obravnavo na nadzornem svetu so bile predstavljene bistveno višje načrtovane investicije v relativno kratkem časovnem obdobju, kot so potrjene v sprejeti strategiji. Posledično bi bilo potrebno tudi bistveno višje in zaradi različnih vrst tudi dražje zadolževanje družbe Petrol d.d., Ljubljana v času, ko makroekonomski podatki kažejo, da smo na vrhu gospodarskega cikla.
Dejstvo je, da so izračuni v gradivih vsebovali kritične napake, ki kljub večkratnim opozorilom nadzornega sveta niso bile oziroma niso želele biti popravljene, zaradi česar je v povezavi s pomembnostjo predlaganih odločitev nadzorni svet izgubil zaupanje v upravo,« navajajo v objavljenem sporočilu in poudarjajo, da bi potrditev in izvedba predlaganih odločitev lahko bila za družbo Petrol škodljiva.
 

Škodilo bi uspešnosti poslovanja


Nadzorni svet je ocenil, da bi bilo nadaljnje sodelovanje z upravo izredno oteženo in bi škodilo uspešnosti poslovanja družbe Petrol, d. d., v prihodnosti. Člani nadzornega sveta so pri tem delovali popolnoma neodvisno, strokovno in z vso potrebno skrbnostjo ter odločitev sprejeli enotno. S predsednikom in članoma uprave je zato 24. 10. 2019 prišlo do dogovora o sporazumnem prenehanju njihovega mandata.
Deli s prijatelji