ZA JAVNO DOBRO

Za 12,75 evra na mesec proračun RTV dobi skoraj 100 milijonov

Gre za financiranje ogromnega zavoda z več kot dva tisoč zaposlenimi.
Fotografija: RTV Slovenije. FOTO: Blaž Samec, Delo
Odpri galerijo
RTV Slovenije. FOTO: Blaž Samec, Delo

RTV-prispevek morajo plačevati vsa gospodinjstva, ki imajo na svojem naslovu sprejemnik. Za sprejemnik šteje katera koli naprava, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov. Radijski in avtoradijski sprejemnik omogočata sprejem radijskih programov, medtem ko televizijski sprejemnik, računalnik in pametni telefon z internetnim dostopom omogočajo tudi sprejem televizijskih programov. Znesek RTV-prispevka je 12,75 evra na mesec.
 
Javna radiotelevizija letno v svoj proračun na račun RTV-prispevka pobere blizu 100 milijonov evrov. Natančneje, leta 2018 94,500.363 evrov, leta 2019 95,641.836 evrov, leta 2020 pa 96,196.509 evrov.
 
image_alt
Gorščakovo bo razrešil direktor

»Zbrani denar se porabi za delovanje celotnega javnega medijskega servisa. Ta obsega pet televizijskih kanalov, osem radijskih programov, teletekst, novičarski spletni portal, digitalni spletni arhiv, dostopnost vsebin za gluhe (s podnaslavljanjem in tolmačenjem) in slepe (z govorno sintezo), raznovrstne izvirne vsebine in programe, ki so javnega pomena (otroške, izobraževalne, kulturne, verske, za avtohtone narodnostne skupnosti itd.), glasbeno produkcijo s simfoničnim orkestrom, digitaliziranje filmske in druge AV dediščine, oskrbo prizemnega digitalnega omrežja, sofinanciranje neodvisne slovenske filmske produkcije (za kar se po zakonu namenjata dva odstotka RTV-prispevka) itd,« pišejo na spletni strani RTV Slovenija.
image_alt
Sašo Hribar ostro o programu RTV: Dokončno ponižanje

Čeprav se zdi 100 milijonov evrov veliko, gre za ogromen aparat javnih uslužbencev in množico različnih storitev, zato morajo tudi na druge načine pridobiti denar. Oglasi na televiziji so dober posel, zato smo vprašali, koliko denarja pridobi RTV z oglasi. Najmanj v zadnjih treh letih ga je v letu 2020, 12,5 milijona evrov, v 2019 13,7 milijona in leta 2018 malce več od 14 milijonov.

Na RTV Slovenija je sicer zaposlenih več kot dva tisoč ljudi, poleg tega imajo še kopico zunanjih sodelavcev prek pogodb. Delovanje RTV Slovenija je določeno z zakonom. 
 

Programski svet odloča, predlaga direktor

In kdo lahko spreminja program nacionalne, javne televizije? »Postopek priprave programsko-produkcijskega načrta in pripadajočih programskih shem ali programskih zasnov, kakor vseh sprememb teh dokumentov, je kompleksen in urejen z zakonom, statutom, in tudi internimi akti zavoda. Bistveno pa je, da RTV Slovenija vedno izvaja programsko-produkcijski načrt in programske sheme, ki so potrjene na Programskem svetu, ki je edini pristojen organ za sprejem vseh teh dokumentov. Generalni direktor pa je edini pristojen za predložitev predlogov teh dokumentov Programskemu svetu,« so nam povedali v PR-službi RTV. 

image_alt
Novinar infoprograma RTV ne more verjeti, kakšne spremembe v programu želijo uvesti

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije