SEZNAM DRŽAV

Vlada sprejela nov odlok, kako čez mejo brez karantene

Objavljeno 26. september 2020 19.44 | Posodobljeno 26. september 2020 22.15 | Piše: Ma. M.

Od ponedeljka bo negativni test ob vstopu v Slovenijo že zadoščal, da karantena ne bo odrejena.

Izročanje karantenskih odločb na mejnem prehodu Obrežje, 19. 8. 2020. FOTO: Voranc Vogel
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, so zapisali na vladni spletni strani.

Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje. Če je izvid testa negativen, pristojni organ odločbo odpravi.

Z novim odlokom se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (držav s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.
 

Vstop iz držav na zelenem seznamu

Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje, tudi da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom.


Preberite še:

Spet veliko število okuženih, bolnišnica Jesenice zaprla dva oddelka
Zdravnik svari: V igri so velike številke okužb, v veliki stiski bomo
Kap vas bo: razkužilo ni za noge, a mu tega niso povedali (VIDEO)


Negativni test zadostuje, da ni karantene

Osebi, ki vstopa v Slovenijo in ima prebivališče v državah, ki so na rdečem ali oranžnem seznamu, ali prihaja iz teh držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom sars-cov-2 odredi karantena za obdobje deset dni. Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali Sloveniji, in sicer pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ga Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustreznega in verodostojnega ter je naveden na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Spremembe začnejo veljati v ponedeljek, 28. septembra 2020.
Izjeme brez karantene in negativnega testa za vstop iz vseh držav na rdečem in oranžnem seznamu
Določenih je 12 izjem, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz katere koli rdeče in oranžne države se tako dovoli:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

2. osebi, ki je napotena na opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;

3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter tovornem in potniškem prometu v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 12 urah po vstopu;

5. osebi z diplomatskim potnim listom;

6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Slovenije, ki se vrača iz tujine;

7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini (mora opraviti testiranje na prisotnost sars-cov-2 ob prihodu v Slovenijo);

9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

11. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali s sanitetnim vozilom in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben).

Med ustrezna dokazila za dokazovanje nujnih neodložljivih opravkov iz 10. točke spadajo sodne odločbe ali drugi podobni akti, s katerimi oseba uveljavlja pravice do stikov z otroki.

Osebe, ki imajo izdan laissez-passer potovalni dokument mednarodnih organizacij in z vabilom ali s potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kot imetniki diplomatskih potnih listov (5. točka).

Dodatne izjeme z rdečih in oranžnih držav
Dodatno so določene še tri izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz sosednjih držav ne glede na to, ali je sosednja država na oranžnem ali rdečem seznamu, se tako dovoli:

13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

14. državljanu Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Slovenijo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

15. osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Slovenije.

16. osebi, ki v Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Deli s prijatelji