NA GORIČKEM

Visokodebelni sadovnjaki v vsako drugo vas

Na Goričkem so zasadili več sto visokodebelnih sadnih dreves. V njihovih deblih bodo gnezdile zaščitene ptice.
Fotografija: Sadovnjak v vsako drugo goričko vas FOTO: Arhiv Jz Kp Goričko
Odpri galerijo
Sadovnjak v vsako drugo goričko vas FOTO: Arhiv Jz Kp Goričko

Javni zavod Krajinski park Goričko, ki ga že vrsto let vodi direktorica Stanka Dešnik, je gotovo ogromno naredil za ohranjanje kulturne dediščine in pokrajine, posebno pa skrbijo tudi za biotsko pester življenjski prostor na travnikih z največjim številom raznolikih rastlin in za sadovnjake, kjer ohranjajo stare visokodebelne sorte dreves, v katerih duplih živijo ptice, ki skrbijo za ravnovesje žuželk v sadovnjaku in širše.
Stanka Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko FOTO: Oste Bakal
Stanka Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko FOTO: Oste Bakal

Posebnost je grajski park ob največji graščini na Slovenskem z natanko 365 sobami, ki je kulturna dediščina in spomenik. Krajinski park Goričko del aktivnosti namenja tudi prijavi in izvedbi projektov, ki so usmerjeni v izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in življenjskih prostorov, ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine ter razvoja sonaravnih oblik turistične, kmetijske in gospodarske dejavnosti.
 

Izjemno zanimanje


V okviru projekta Gorička krajina je bila od novembra 2020 do marca 2021 s pomočjo strokovnjakov za sadjarstvo izvedena zasaditev 1200 dreves visokodebelnih starih sort jablan. Namen tega naravovarstvenega ukrepa je bila vzpostavitev novih visokodebelnih travniških sadovnjakov na skupni površini 20 hektarjev, ki bodo čez nekaj desetletij dajali življenjski prostor velikemu skoviku, smrdokavri in drugim pticam, ki gnezdijo v duplih debelejših sadnih dreves. Zanimanje ljudi na Goričkem za sadike z zaščitno opremo je bilo izjemno. Zdaj se projekt Gorička krajina počasi bliža koncu.

V KP Goričko so veseli, da je pri sajenju sodelovalo toliko ljudi, ki jih zanimajo jablane in sploh ohranjanje narave. Sajenje se je začelo konec novembra 2020 in je bilo zaključeno zadnji dan v marcu 2021. Na srečo je bilo v tem obdobju primerno tudi vreme, saj so bile razmere za sajenje ugodne precejšen del zime. Novi visokodebelni sadovnjaki so bili zasajeni v vseh 11 občinah v Krajinskem parku Goričko in v kar 54 od 86 vaseh na območju Natura 2000 Goričko. Tako je vsaj vsaka druga vas na Goričkem bogatejša za vsaj en nov visokodebelni sadovnjak. Prejemniki sadik so bili izbrani v javnem pozivu. Upravičenci so bili lastniki zemljišč, ki so imeli dovolj veliko kmetijsko zemljišče in v primeru dopolnilne zasaditve v že obstoječem visokodebelnem sadovnjaku zanj ne prejemajo kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil.


Upravičenim prejemnikom je pogodbeni izvajalec JZ Krajinski park Goričko izkopal sadilne jame in pomagal pri zasaditvi. Pri sajenju je bilo poskrbljeno za primerno zaščito sadik, zato so bile korenine zaščitene z mrežico proti voluharju, vsaka sadika pa je obdana z mrežo, ki jo ščiti pred objedanjem divjadi. Sadike visokodebelnih dreves so cepljene na bujno podlago (sejanec), zato je njihova končna pričakovana velikost okoli 10 metrov. Zaradi zagotavljanja zadostne razdalje med drevesi so že v javnem pozivu opredelili pogoj, da bodo sadike zasajene na tej razdalji. Pravilo sajenja je, da mora biti medvrstna razdalja tolikšna, kot bo višina odraslih dreves, saj se s tem izognejo zasenčevanju dreves med seboj.
Najmanjše število sadik, ki jih je prejel posamezni upravičenec, je bilo pet in največje 29 sadik.


Največ je bilo zasajenih carjevičev, mošancljev, krivopecljev, bobovcev, boskopskih in damasonskih kosmačev (lederne), zlate parmene, london pepinga, ovčjega nosa in batule. Lastniki zemljišč so podpisali tudi pogodbo, v kateri soglašajo, da sadovnjaka ne bodo posekali in da ga bodo ustrezno vzdrževali s košnjo ter pomladitveno rezjo dreves. 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije