KORONAVIRUS

V veljavi nov ukrep, ki nam bo krojil življenje

Objavljeno 09. julij 2020 09.33 | Posodobljeno 09. julij 2020 13.52 | Piše: T. V.

Možne so izjeme od nove omejitve, a pod določenim pogojem.

Zaradi novega ukrepa bodo pikniki, poroke in podobna druženja potekali drugače kot doslej. FOTO: Halfpoint Getty Images/istockphoto
Od polnoči velja nov ukrep, ki ga je vlada sprejela za omejitev širjenja novega koronavirusa. Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če se zbira več kot 10 ljudi, ali pa je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:
– ime in priimek udeležencev,
– naslov stalnega prebivališča,
– kontaktna telefonska številka,
– kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor),
– čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Tovrstni dogodki so zasebne zabave, poroke, družinski pikniki in podobni primeri. Za športne in kulturne dogodke ostaja v veljavi odlok o zbiranju do 500 oseb.

Organizator dogodka mora seznam s kontaktnimi podatki udeležencev hraniti mesec dni in ga posredovati Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj oz. organizator seznam uniči.

Treba je zagotoviti minimalno socialno distanco

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

​Policija bo izvajala nadzor oziroma bo, če dobi prijavo o kršitvi odloka o omejitvi zbiranja na 10 ljudi, obvestila zdravstvenega inšpektorja. Vladni govornik ​Jelko Kacin je na včerajšnji tiskovni konferenci poudaril, da takšnega seznama ne potrebuje država, ampak NIJZ. Pojasnil je še, da ta omejitev ne velja za maše. Izrazil je prepričanje, da bo župnik, ki bo maševal, vedel, kdo je bil pri maši. Sprememba tudi ne veljajo za število ljudi v gostinskih lokalih ali na avtobusih.

Navodila SŠK za maše
Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je sporočila, da se je seznanila z najnovejšimi vladnimi ukrepi na področju preprečevanja epidemije covida 19 in sklenila, da se pri vseh svetih mašah uporabljajo navodila slovenskih škofov, izdana 30. junija 2020. Če se bodo razmere na področju epidemije še zaostrile, bodo slovenski škofje sprejeli dodatna navodila.

1. Pri sveti maši in drugem bogoslužju si morajo vsi verniki takoj pri vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. V ta namen v cerkvah verniki lahko zasedajo vsako drugo klop.
2. Zaščitno masko morajo nositi tudi bogoslužni sodelavci na koru, kot so pevci, organisti in drugi glasbeniki.
3. Pred deljenjem svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke in ves čas nositi masko. Ob koncu deljenja svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke.
4. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.
5. Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam, kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).
6. Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednica redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.
Deli s prijatelji