UKINITEV, KI TO NI

Ukinjanje dopolnilnega zavarovanja: koliko ljudi bo ostalo brez službe in kaj bo z zavarovalnicami

Vsem trem zavarovalnicam, Generali, Triglav in Vzajemna, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, smo zastavili ista vprašanja: bodo spreminjali višino premije, kaj bo z zaposlenimi in kakšna usoda čaka zavarovalnice.
Fotografija: Na področju plačevanja zdravstva prihajajo spremembe. FOTO: Tippapatt, Getty Images/Istockphoto
Odpri galerijo
Na področju plačevanja zdravstva prihajajo spremembe. FOTO: Tippapatt, Getty Images/Istockphoto

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) je v Sloveniji že dlje kamen spotike. V preteklosti so se ga nekateri skušali lotiti, a nikomur ni uspelo vpeljati sprememb.

Nedavno je krepko podražitev, kar 30-odstotno, napovedala ena od treh ponudnic dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica Generali. Premijo so dvignili s 34,50 na skoraj 45 evrov, kar je v javnosti dvignilo veliko prahu.

Celo toliko, da je koalicija takoj naredila drastično potezo: ukinja se DZZ v tej obliki, kot ga poznamo danes. Ne takoj, in to ne pomeni, da zanj ne bomo več plačevali. Zaenkrat je z uredbo omejena le njegova višina, in sicer na največ 35,67 evra, nato pa bo premija, ki bo kot nekakšna nova davščina, odmerjena od plače, s prihodkom pa bo razpolagala država.

Kaj to pomeni za zavarovance, kaj za zavarovalnice in kaj za njene zaposlene? Vsem trem zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Generali, Triglav in Vzajemna), smo poslali ista vprašanja, spodaj pa objavljamo njihove odgovore.

Koliko znaša premija DZZ pri vas danes?

Generali: Pri zavarovalnici Generali znaša osnovna mesečna premija DZZ 34,50 evra. S 1. majem 2023 bomo po dobrih treh letih spremenili mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ), in sicer na 44,89 evra. O tem smo svoje zavarovance obvestili. Glavni razlogi za prilagoditev premije so neugodni trendi na področju zdravstvenih storitev, na katere zavarovalnica nima vpliva, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (t. i. medicinska inflacija) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu. Na podlagi Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), v nadaljevanju Uredba, bomo od 1. maja 2023 dalje za čas in ob pogoju veljavnosti uredbe zavarovalcem obračunavali osnovno mesečno premijo po Uredbi v višini 35,67 evra. 

Triglav: Z rastjo odhodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki ga upravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), rastejo tudi odhodki prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (PDZZ), saj le-to krije doplačila do polne vrednosti nekaterih zdravstvenih storitev. Na te odhodke zdravstvene zavarovalnice nimamo neposrednega vpliva. Prilagajanje premije je tako edini vzvod zdravstvenih zavarovalnic, da bi še naprej lahko v celoti krile doplačila za zdravstvene storitve za svoje zavarovance, upoštevajoč projekcije rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu in po porabi preseženih sredstev iz naslova PDZZ, ki so nastala v času epidemije (kot posledica omejitvenih ukrepov in zaradi manjšega obsega izvedenih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, ki ga sofinancirajo).

Prilagajanje premij je skladno z zavarovalno zakonodajo stabilizator poslovanja in zagotavljanja kapitalske stabilnosti zavarovalnic, kar omogoča tekoče in nemoteno izpolnjevanje obveznosti do zavarovancev, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb ter relevantne zdravstvene in zavarovalne zakonodaje. Tako je v primeru PDZZ sprememba premije edini vzvod v primeru rasti stroškov zdravstvenega sistema.

Osnovna mesečna premija PDZZ pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici (TZZ) znaša 35,55 evra.

Vzajemna: Cena mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni znaša 35,67 evra oziroma 34,60 evra ob upoštevanju 3-odstotnega popusta (najvišji zakonsko določeni popust).

Glede možnih drugih cenovnih sprememb je v tem trenutku še preuranjeno govoriti. Uredba o zamrznitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja posega v svobodno gospodarsko pobudo in je po našem mnenju v nasprotju z evropsko zavarovalniško zakonodajo. V Vzajemni pričakujemo odziv na uredbo s strani Agencije za zavarovalni nadzor.

Kako komentirate ukinitev oziroma prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Kaj, menite, to prinaša zavarovancem?

Generali: Pri Generaliju se zavzemamo za celovito zdravstveno reformo, ki bo omogočala vzdržno in stabilno zdravstveno oskrbo prebivalstva ter uresničevanje pravic zavarovancev, zato si želimo tvornega sodelovanja z vlado ob pripravi zdravstvene reforme. Skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem želimo biti aktiven sogovornik, saj razpolagamo z več kot 20-letnimi izkušnjami na tem področju. Obenem skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novelo zakona.

Triglav: Podpiramo reformo javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji, ob tem pa menimo, da jo je zaradi kompleksnosti sistema potrebno izpeljati preudarno in s ciljem zagotavljanja dolgoročne finančne vzdržnosti virov financiranja zdravstvenega sistema. Kot smo že večkrat poudarili in si za to tudi prizadevali, morajo biti posegi v tako obsežne sisteme, kot je sistem zdravstvenega varstva, izjemno premišljeni. Menimo, da je pred oblikovanjem dokončnih rešitev v zdravstvenem sistemu, dobro prisluhniti vsem deležnikom, ki smo del slovenskega zdravstvenega ekosistema. Tudi zavarovalnicam, ki smo v preteklih tridesetih letih omogočili dobro delovanje javnega zdravstvenega sistema ter v tem času pridobili strokovna znanja in izkušnje, s katerim lahko prispevamo k oblikovanju čim boljših rešitev.

Vzajemna: Trenutno napovedana sprememba glede dopolnilnega zavarovanja zavarovancem oziroma pacientom zagotovo ne bo izboljšala dostopnosti do zdravstvenih storitev, kvečjemu se bo ta brez ustreznih dodatnih finančnih virov in drugih izboljšav v organizaciji zdravstva še poslabšala.

V Vzajemni smo se ves čas zavzemali za stabilen in vsem dostopen javni zdravstveni sistem, v katerem bi bil pacient na prvem mestu, vendar se bojimo, da se bo s predlagano novelo zakona javni zdravstveni sistem v kratkem še bolj destabiliziral. Premik v smeri monopolizacije financiranja zdravstva zagotovo pomeni korak nazaj tudi z vidika nadzora stroškov in racionalizacije.

Vzajemna, kot pomemben deležnik v zdravstvu, in njeno vodstvo si želi sodelovati pri pripravi sprememb v zdravstvenem sistemu, saj verjamemo, da lahko s svojim znanjem pomembno prispevamo pri snovanju sprememb na tem področju. Zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo še naprej aktivno pomagali zdravstvenemu sistemu kot aktiven in odgovoren partner. Pri tem je pomembno, da spremembe na področju zdravstva temeljijo na strokovnih rešitvah in v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki v zdravstvenem sistemu.

Kakšne posledice ta poteza prinaša vašemu podjetju in zaposlenim? Tako glede omejitve višine premije kot ukinitve prostovoljnega DZZ. S čim se bo vaše podjetje ukvarjalo v prihodnosti, potem ko se bodo premije prenesle neposredno na državo oziroma ZZZS? Ali razmišljate o prenehanju poslovanja? Če ja, koliko ljudi bi izgubilo zaposlitev?

Generali: Generali zavarovalnica svojim strankam ponuja celotno paleto premoženjskih, življenjskih, pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj (dopolnilna in dodatna zavarovanja, kot so na primer Specialisti z asistenco) in asistenčnih storitev. Svojo ponudbo bomo še naprej prilagajali potrebam naših strank, pri zdravstvenih zavarovanjih predvsem glede na spremembe v zdravstvenem sistemu. Dopolnilna zdravstvena zavarovanja predstavljajo manj kot tretjino premije zavarovalnice Generali.

Triglav: Zdravstvena zavarovanja predstavljajo enega od stebrov zavarovalne dejavnosti Skupine Triglav, ki soustvarja razpršenost njene ponudbe. Skupina je v tem segmentu že vrsto let strateško usmerjena v razvoj in krepitev dodatnih zdravstvenih zavarovanj na trgih regije Adria, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V mednarodnem okolju opravljamo pozavarovanje zdravstvenih zavarovanj, medtem ko PDZZ izvajamo v okviru zakonsko predpisanega in urejenega segmenta javnega zdravstvenega sistema.

V Skupini Triglav se zavedamo svoje odgovornosti do naših deležnikov – strank, lastnikov, zaposlenih ter širšega družbenega in naravnega okolja, a zaradi nastalih razmer negotovosti še ne moremo ustrezno ovrednotiti učinkov trenutnega stanja. Odvisni so od gibanja stroškov in škod iz naslova PDZZ (tudi ob upoštevanju vidika skorajšnje porabe rezervacij, ki jih je Skupina oblikovala v času pandemije covid-19 na podlagi zakonskih podlag PKP5), časa trajanja trenutnega predpisa in nadaljnjih zakonskih sprememb. Skupina Triglav bo pri delovanju kot vedno ustrezno zaščitila interese vseh svojih deležnikov.

V TZZ, ki je del Skupine Triglav, je bilo konec leta 2022 zaposlenih 163 oseb, v celotni Skupini Triglav pa 5306.

Vzajemna: Vzajemna je solventna in kapitalsko ustrezna zavarovalnica. Ponudbo zavarovanj ves čas dopolnjujemo in prilagajamo potrebam naših zavarovancev. Vsekakor bomo našo ponudbo dodatnih zavarovanj krepili tudi v prihodnje. V Vzajemni gradimo na poslovnem modelu in razvojni strategiji, s katerim ponujamo našim zavarovancem širok nabor zdravstvenih storitev, ki jim omogočajo varno in kakovostno zdravstveno obravnavo. Naš razvoj je smel in vzdržen ter prepričani smo, da bomo v prihodnje v segmentu tržnih zavarovanj še uspešnejši. V zadnjih desetih letih smo obseg zbrane premije z naslova ostalih zavarovanj povečali za petkrat.

Kakršne koli spremembe se bodo v sistemu zgodile, se bo Vzajemna prilagodila in obstala, saj se naš portfelj z naslova drugih tržnih zavarovanj konsistentno povečuje.

Sicer pa preoblikovanje sistema zdravstvenega zavarovanja po grobi oceni skupno v Sloveniji na ravni narodnega gospodarstva ogroža od 1000 do 2000 delovnih mest.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije