SLEPA ULICA

Učenci dreves ob šoli ne dajo

Pri celjski OŠ Frana Roša občina želi urediti slepo ulico. Ne le šolarji in starši, nasprotujejo tudi sosedje in učiteljski zbor.
Fotografija: Takole so učenci sami oblepili nekaj dreves, da bi opozorili javnost, da jim ni vseeno, če bi katero od njih podrli. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot
Odpri galerijo
Takole so učenci sami oblepili nekaj dreves, da bi opozorili javnost, da jim ni vseeno, če bi katero od njih podrli. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

»Z vsakim drevesom, ki bi padlo, bi padel tudi del otroštva, zdravja in dobre energije. Zato upam, da nam s skupnimi močmi uspe prepričati občinske odločevalce, svetnike in predvsem javnost, da pri Osnovni šoli (OŠ) Frana Roša gozdiček, ki v poletnih dneh ponuja senco in je del drevesnega parka omenjene šole, kjer dajejo velik poudarek naravi, drevesnim vrstam pa tudi žuželkam in pticam, ostane nedotaknjen,« nam pove mamica učenke omenjene šole, na kateri so učenci v teh dneh v podporo ohranitvi dreves posneli celo kratek filmček. In kje tiči srž problema? Celjska občina želi spremeniti občinski podrobni prostorski načrt v tem delu mesta tako, da bi omogočila gradnjo treh novih individualnih stanovanjskih hiš, zaradi katerih bi bilo treba do njih urediti tudi dovoz. »Da bodo morala pasti drevesa, da bodo uredili cesto za nekaj posameznikov, ne pride v poštev,« se priduša mama učenke, ki obožuje svojo šolo tudi zato, ker je okolica zares vzorno urejena in se že na daleč vidi, da jim je mar za naravo in živelj v njej.

Tudi svet staršev je proti

V začetku julija se je na izredni seji sestalo deset predstavnikov sveta staršev OŠ Frana Roša, ki so poudarili, da izrecno nasprotujejo kakršni koli spremembi prostorskega načrta s posekom gozdička. Opozorili so, da bi se z umestitvijo obračališča povečala nevarnost za otroke, ki po potki mimo gozdička dostopajo do šole. Kot je razvidno iz zapisnika, zato zahtevajo, da si lastniki uredijo dovozno pot do hiš s Ceste na Dobrovo s spodnje strani, s čimer bi bil poseg v okolje manjši. Sprejeli so sklep, da izrecno nasprotujejo vsakršnemu poseku dela šolskega gozdička za namen gradnje obračališča pri novogradnji treh stanovanjskih hiš, temveč naj se dovozna pot uredi iz obstoječe cestne infrastrukture, zaradi česar posek na šolskem zemljišču sploh ne bi bil potreben, piše v zapisniku, ki ga je podpisala predsednica sveta staršev OŠ Frana Roša Aleksandra Lampret Senčič.

Skrb odveč

In kaj odgovarjajo na celjski občini? »Najprej naj pojasnimo, da se skrb za gozdiček navezuje na Občinski podrobni prostorski načrt Nova vas – območje NV-4-1 (v nadaljevanju OPPN), ki je v pripravi. Predmet izdelave OPPN je gradnja treh enostanovanjskih stavb z vso pripadajočo infrastrukturo na že obstoječih nepozidanih stavbnih zemljiščih in podaljšanje obstoječe slepe ulice (Travniške ulice) znotraj obstoječega naselja Nova vas, kar je vse zunaj območja OŠ Frana Roša,« odgovarja Alja Tihle Hren, vodja službe za odnose z javnostmi na Mestni občini Celje. Kot še dodaja v nadaljevanju, se bo s predvidenim OPPN v območje OŠ Frana Roša poseglo le minimalno, in to jugovzhodno od predmetnega gozdička, in sicer z delom obračališča, ki predstavlja obvezno ureditev slepe ulice in izboljšavo intervencijske poti. »Obstoječa Travniška ulica namreč nima urejenega obračališča, obračališče pa je skladno s predpisi obvezen del takšne prometne ureditve za izboljšanje stanja prometa. Bistveno večjega prometa v ulici zaradi novih treh enostanovanjskih objektov ni pričakovati. Na lokaciji, kjer se z osnutkom OPPN predvideva poseg v območje osnovne šole, ni dreves, zato je skrb, da bi posegali v gozdiček, odveč,« je še pojasnila Tihle Hrenova.


A predlaganemu OPPN nasprotujejo tudi sosedje OŠ Frana Roša pa tudi učiteljski zbor, proti je sama ravnateljica OŠ Frana Roša Nataša Gajšek Ključarič. »Prostor, v katerega bi posegli, je namenjen igri in učenju. Tu smo ob 40-letnici šole uredili medovito učno pot in učilnico na prostem, kar je dandanes velikega pomena. Dejansko menimo, da bi se s posegom v prostor ogrozila varnost otrok, ki tu hodijo v šolo, saj ni ne pločnika in ne kolesarske steze, zato bi bilo lahko tudi obračališče zanje nevarno,« je dejala. 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije