ČRNO NA BELEM

Toliko otroškega dodatka dobijo tujci v Sloveniji

Objavljeno 22. november 2019 08.15 | Posodobljeno 22. november 2019 15.49 | Piše: A. L.

Največ otroških dodatkov je izplačanih otrokom tujcev iz BiH, Makedonije in s Kosova.

Arhivska fotografija. FOTO: Jure Eržen, Delo
V Sloveniji je bilo lani 294.149 upravičencev do otroškega dodatka (upravičenec je eden od staršev ali druga oseba za otroka in ne otrok). Izplačali so jim preko 246 milijonov evrov, kar pomeni, da je bilo v povprečju na upravičenca izplačanih preko 834 evrov letno ali 70 evrov na mesec (to je podatek na upravičenca in ne na otroka, iz česar sledi, da je znesek na otroka v povprečju še nižji!). Koliko otroških dodatkov pa je izplačanih tujcem s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji?

Otroški dodatek odvisen od dohodka in števila otrok

Naj v začetku pojasnimo, kako se izračuna višina otroškega dodatka: pristojno ministrstvo (ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) razlaga, da je določen glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in število otrok. Tako za enega (prvega) otroka do konca osnovne šole oziroma do 18. leta znaša najmanj 20,36 in največ 117,05 evra. Če ima družina dva otroka, potem znese za drugega otroka najmanj 28,16 in največ 128,75 evra. Družine, ki imajo tri otroke in več, za tretjega in vsakega naslednjega prejmejo najmanj 35,95 evra in največ 140,47 evra otroškega dodatka.
 
Preberite še:
Slovenec ima na računu 500.000 evrov, prejema pa socialni transfer
Nujno branje, če prejemate državno štipendijo, otroški dodatek, subvencijo malice ali kosila ali pa imate znižano plačilo vrtca
 

Tujcem v povprečju višji otroški dodatek

Poleg slovenskih državljanov, so do otroškega dodatka upravičeni tudi tujci (pod pogojem, da imajo v Sloveniji začasno ali stalno prebivališče in dejansko tu tudi prebivajo). Iz podatkov za letošnji oktober je razvidno, da je bilo 21.427 otrokom tujcev razdeljenih dva milijona evrov. Če ti dve številki delimo, pridemo do povprečja otroškega dodatka na otroka. Ta znaša natanko 93,64 evra, številka pa je že v osnovi višja tudi od tistega zneska, ki ga prejmejo v povprečju upravičenci (in ne otroci!) Slovenke in Slovenci (prej omenjenih 70 evrov je povprečje na upravičenca, če bi imeli podatke o številu otrok, bi bila ta številka še nekoliko nižja).

Največ denarja za otroke iz BiH, Makedonije in s Kosova

Od dveh milijonov evrov, ki so namenjeni otrokom tujcev, je največ za tiste, ki prihajajo iz BiH – natanko 891.223 evrov. Od tam prihaja 10.261 otrok, ki so upravičeni do otroškega dodatka. Na drugem mestu je Kosovo: 4104 otroci si razdelijo nekaj več kot 460.000 evrov. Več o tem najdete v spodnji tabeli.

Kot zanimivost izpostavljamo še, da so do otroškega dodatka upravičeni tudi tisti, ki prihajajo iz neznanih držav. V tabeli MDDSZ so omenjeni dvakrat (ni navedeno, zakaj): 20 otrok prejme 2187 evrov, 1373 otrok pa 136.227 evrov. 

Zlorabe in nadzor

V preteklosti se je pojavljalo že več ugibanj o tem, da nekateri prejemniki dobijo javna sredstva, pa sploh ne izpolnjujejo zakonskih pogojev: stalni ali začasni naslov imajo denimo prijavljen v Sloveniji, a tu dejansko ne živijo. Kdo izvaja nadzor nad tem, da javna sredstva niso zlorabljena in da ne gre zgolj za fiktivno prijavo? »V primeru suma, da oseba dejansko ne biva v Republiki Sloveniji, CSD izvede ugotovitveni postopek, v katerem se to dejstvo ugotavlja skladno z določili zakona o splošnem upravnem postopku, npr. izvede ogled na naslovu, kjer je prijavljeno stalno prebivališče. V primeru suma, da je stalno prebivališče le fiktivno, se lahko pri upravni enoti sproži postopek in v primeru potrditve suma pravica odvzame,« pojasnjuje pristojno ministrstvo. Podatkov o številu kršitev v zvezi s fiktivnim prebivališčem sicer ne beležijo.

Koliko evrov prejmejo izplačanih upravičenci do otroškega dodatka iz tujine iz slovenskega proračuna

image
Koliko otroškega dodatka prejmejo za otroke tujcev. FOTO: Otroški dodatek
Deli s prijatelji