KJE BOMO NA BOLJŠEM IN KJE NA SLABŠEM

Te spremembe čakajo Slovence v letu 2020

Objavljeno 01. januar 2020 09.28 | Posodobljeno 01. januar 2020 09.58 | Piše: STA, T. V.

Veste, kaj nam je pripravila vlada?

Vožnja skozi predor Karavanke bo dražja. FOTO: Blaž Samec
S 1. januarjem začenjajo veljati številne novosti na področju zakonodaje, ki bodo krojile življenja Slovencev v novem letu in še naprej.
 

Starševski in očetovski dopust

Očetovskega in starševskega dopusta bo v nekaterih primerih letos več. Očetje dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok bodo imeli tako dodatnih 10 dni očetovskega dopusta za vsakega nadaljnjega otroka. Enako velja ob posvojitvi različno starih otrok do konca prvega razreda osnovne šole. ​Rejniki pa bodo v primeru, ko je v rejniško družino nameščen otrok pred koncem prvega razreda osnovne šole, upravičeni do 30 dni starševskega dopusta.

Minimalna plača

Minimalna plača, ki je leta 2019 znašala 886,63 evra bruto, bo v letu 2020 940,58 evra bruto. 

Minimalna bruto urna postavka za delo dijakov in študentov po novem znaša 5,40 evra bruto, medtem ko je bila do zdaj 4,89 evra bruto.

Poostren nadzor nad delodajalci

Z zvišanjem minimalne plače ministrica za delo Ksenija Klampfer v luči nasvetov GZS podjetjem, naj dodatke vključijo v osnovno plačo, in strahov sindikatov, da bodo delavci na koncu izigrani, poziva k doslednemu izvajanju novele in napoveduje poostren nadzor.

Manj obdavčene plače

Spreminja se dohodninska lestvica zaradi razbremenitve dohodkov zavezancev v srednjih dohodninskih razredih. Meje v vseh petih razredih dohodninske lestvice se z letom 2020 zvišujejo, v najvišjega s 50-odstotno stopnjo davka se po novem uvrščajo zavezanci z neto letno davčno osnovo nad 72.000 evrov. Stopnja davka v najnižjem razredu ostaja 16 odstotkov, z njo pa bodo odslej obdavčeni zavezanci z neto letno davčno osnovo do 8500 evrov. Ob tem se v drugem in tretjem dohodninskem razredu stopnja davka znižuje za po eno odstotno točko (na 26 oz. 33 odstotkov).

Prav tako se zvišuje skupna splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino. Po novem je 3500 evrov. Hkrati je uvedena tudi linearna dodatna splošna olajšava za nižje prejemke oz. vse dohodke do letne višine 13.316 evrov.

Kapital je po novem obdavčen bolj, nekaj sprememb je tudi pri obdavčitvi podjetij. Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, se je zvišala na 27,5 odstotka. Enako velja za obdavčitev dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci odslej lahko upoštevali normirane stroške v višini 15 odstotkov, hkrati pa se tako kot pri kapitalskih dobičkih zvišuje stopnja dohodnine od tovrstnih dohodkov na 27,5 odstotka.

Za podjetja se kot novost uvaja minimalna stopnja obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov, s čimer bo omejena davčna osnova, do katere lahko podjetja uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube. V nasprotju s prvotnimi načrti finančnega ministrstva pa stopnja davka od dohodkov pravnih oseb vsaj za zdaj ostaja pri 19 odstotkih.

Upokojevanje

Za starostno upokojitev v letošnjem letu morata biti tako moški kot tudi ženska stara 60 let, imeti pa morata 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Prav tako se lahko upokojita pri starosti 65 let, a morata imeti najmanj 15 let zavarovalne dobe. Tudi v letu 2020 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Cigarete in tobak

V Sloveniji bodo cigarete in tobak za zvijanje odslej na voljo le še v enotni embalaži. To pomeni, da bo morala imeti embalaža teh izdelkov poleg zdravstvenih opozoril tudi predpisano barvo škatlice in obliko zapisa blagovne znamke oziroma vrste cigaret ali tobaka za zvijanje.

Digitalizacija bolniškega lista

Družinski zdravniki bodo začeli izdajati elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki bo nadomestilo papirnati zeleni bolniški list. Tega bodo sicer izdajali še v prehodnem obdobju do februarja in v posebnih primerih. Od februarja bodo delodajalci morali za zaposlene za začasne zadržanosti od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM). Dostop do vseh podatkov o bolniški odsotnosti pa bodo imeli tudi bolniki.

Karavanke

Cestnina skozi predor Karavanke se je z novim letom podražila. Za vozila iz prvega cestninskega razreda, torej vozila s težo do 3,5 tone, po novem znaša 10 centov več kot doslej, in sicer 7,50 evra. Uporabnik, ki večkrat uporablja cestni predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za prvi cestninski razred zagotovi 14 prehodov cestnega predora Karavanke z nakupom neprenosljive točkovne karte v vrednosti 27,54 evra brez DDV, skupaj z davkom torej 33,60 evra.

Karta, ki se je z novim letom podražila za 70 centov, je vezana na registrsko številko vozila in velja 30 dni od dneva izdaje. Kupiti jo je možno na cestninski postaji Hrušica, brezgotovinsko plačilo cestnine pa se lahko na cestninski postaji Hrušica opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.

Posebna stopnja davka

Knjige bodo odslej obdavčene manj. Veljati je namreč začela novela zakona o davku na dodano vrednosti (DDV), ki za knjige in druge publikacije uvaja posebno stopnjo davka, najnižjo od vseh. S tem naj bi prispevali k večji dostopnosti kakovostne pisane besede za bralce.

V Sloveniji je doslej veljala splošna stopnja DDV v višini 22 odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka. Z današnjo uveljavitvijo novele zakona o DDV pa se jima je pridružila še posebna znižana stopnja DDV v višini pet odstotkov. Ta velja za dobave in izposoje knjig, časopisov in periodičnih publikacij tako na fizičnih kot tudi na elektronskih nosilcih. Ne velja pa za gradiva, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oz. jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video ali zvočne vsebine.
Deli s prijatelji