PENZIJE

Takšne pokojnine bomo Slovenci dobivali v prihodnje

Objavljeno 08. januar 2020 07.55 | Posodobljeno 08. januar 2020 08.49 | Piše: T. V.

Odmerni odstotek za pokojnine moških se bo postopno dvigoval do izenačitve za oba spola.

V Sloveniji bomo postopno prešli na enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske. FOTO: Getty Images, Istockphoto
Ena glavnih sprememb pokojninske novele, ki so jo poslanci sprejeli lani, veljati pa je začela 1. januarja letos, je postopno zvišanje odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove. Zakon predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot ženske. Z novim letom odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske ostaja 63,5 odstotka pokojninske osnove, za moške pa se bo na takšen odstotek z do zdaj veljavnih 57,25 odstotka zviševal v šestletnem prehodnem obdobju. Letos bo znašal 58,5 odstotka.

Prav tako se bodo dvignili tudi odmerni odstotki za dobo, krajšo od 40 let, ter za odmero nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter vdovska in družinska pokojnina, najnižja pokojnina ter najnižja pokojnina za ožji obseg.

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se znesek zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let, in sicer za 0,3 odstotka, a največ za 18 odstotkov.

Na višino pokojnine vplivata pokojninska osnova in odmerni odstotek.


37. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je začel veljati z današnjim dnem, predvideva nove določitve odstotka za odmero starostne pokojnine.

Zavarovancem (moškim), ki starostno pokojnino uveljavijo od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, se pokojnina za 15 let zavarovalne dobe odmeri v višini 27 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,26 odstotka brez zgornje omejitve na način:
 
Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %)
15 27,00 24 38,34 33 49,68
16 28,26 25 39,60 34 50,94
17 29,52 26 40,86 35 52,20
18 30,78 27 42,12 36 53,46
19 32,04 28 43,38 37 54,72
20 33,30 29 44,64 38 55,98
21 34,56 30 45,90 39 57,24
22 35,82 31 47,16 40 58,50
23 37,08 32 48,42    

Zavarovancem (moškim), ki starostno pokojnino uveljavijo od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021, se pokojnina za 15 let zavarovalne dobe odmeri v višini 27,50 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,28 odstotka brez zgornje omejitve na način:
 
Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %)
15 27,50 24 39,02 33 50,54
16 28,78 25 40,30 34 51,82
17 30,06 26 41,58 35 53,10
18 31,34 27 42,86 36 54,38
19 32,62 28 44,14 37 55,66
20 33,90 29 45,42 38 56,94
21 35,18 30 46,70 39 58,22
22 36,46 31 47,98 40 59,50
23 37,74 32 49,26    

Zavarovancem (moškim), ki starostno pokojnino uveljavijo od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, se pokojnina za 15 let zavarovalne dobe odmeri v višini 28 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,30 odstotka brez zgornje omejitve na način:
 
Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %)
15 28,00 24 39,70 33 51,40
16 29,30 25 41,00 34 52,70
17 30,60 26 42,30 35 54,00
18 31,90 27 43,60 36 55,30
19 33,20 28 44,90 37 56,60
20 34,50 29 46,20 38 57,90
21 35,80 30 47,50 39 59,20
22 37,10 31 48,80 40 60,50
23 38,40 32 50,10    

Zavarovancem (moškim), ki starostno pokojnino uveljavijo od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, se pokojnina za 15 let zavarovalne dobe odmeri v višini 28,50 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,32 odstotka brez zgornje omejitve na način:
 
Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %)
15 28,50 24 40,38 33 52,26
16 29,82 25 41,70 34 53,58
17 31,14 26 43,02 35 54,90
18 32,46 27 44,34 36 56,22
19 33,78 28 45,66 37 57,54
20 35,10 29 46,98 38 58,86
21 36,42 30 48,30 39 60,18
22 37,74 31 49,62 40 61,50
23 39,06 32 50,94    

Zavarovancem (moškim), ki starostno pokojnino uveljavijo od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024, se pokojnina za 15 let zavarovalne dobe odmeri v višini 29 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,34 odstotka brez zgornje omejitve na način:
 
Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %)
15 29,00 24 41,06 33 53,12
16 30,34 25 42,40 34 54,46
17 31,68 26 43,74 35 55,80
18 33,02 27 45,08 36 57,14
19 34,36 28 46,42 37 58,48
20 35,70 29 47,76 38 59,82
21 37,04 30 49,10 39 61,16
22 38,38 31 50,44 40 62,50
23 39,72 32 51,78    

Starostna pokojnina po letu 2025 za oba spola se odmeri od pokojninske osnove v odstotku, odvisnem od dolžine pokojninske dobe. Za 15 let zavarovalne dobe se odmeri v višini 29,5 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,36 odstotka brez zgornje omejitve na način:
 
Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %) Pokojninska doba Odmerni odstotek (v %)
15 29,50 24 41,74 33 53,98
16 30,86 25 43,10 34 55,34
17 32,22 26 44,46 35 56,70
18 33,58 27 45,82 36 58,06
19 34,94 28 47,18 37 59,42
20 36,30 29 48,54 38 60,78
21 37,66 30 49,90 39 62,14
22 39,02 31 51,26 40 63,50
23 40,38 32 52,62    

Tako se izračuna pokojninska osnova

Pokojninsko osnovo tvori mesečno povprečje osnov iz zakonsko določenega števila zaporednih koledarskih let od 1. januarja 1970 dalje.
 
Za izračun pokojninske osnove se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji, iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od 1. januarja 1970 naprej, ki so za zavarovanca najugodnejša. Povprečno stopnjo davkov in prispevkov iz tega odstavka določi in objavi minister, pristojen za finance.

Zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove
 
Če starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove, izračunane na podlagi vaših plač ali osnov zavarovanja, s pripadajočimi uskladitvami v letu uveljavitve pravice presega višino pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najvišje pokojninske osnove, zavod pokojnino odmeri od najvišje pokojninske osnove.
 
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja, ki so podlaga za izračun pokojninske osnove, zavod zaradi zagotovitve njihove medsebojne primerljivosti preračuna z valorizacijskimi količniki.


Deli s prijatelji