MINIMALNA PLAČA

Takšna kazen čaka vašega delodajalca, če vam ne izplačuje plače, kot je treba

Objavljeno 22. januar 2020 16.34 | Posodobljeno 22. januar 2020 23.03 | Piše: T. V.

Kazni so visoke do 20 tisočakov.

Poznate svoje pravice glede svoje plače? FOTO: Getty Images, Istockphoto
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj  s Finančno upravo RS (Furs) prek sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo.

Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, dodatki, poslovna uspešnost), nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.
 
Preberite tudi:
Vam šef plačuje prispevke? Preverite kar na telefonu

V letu 2020 minimalna plača znaša 940,58 evra bruto, pri čemer morajo biti iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
 
Preberite tudi:
Te spremembe čakajo Slovence v letu 2020

Če delodajalec delavcu ne izplača plače v skladu z določbami ZMinP, stori prekršek, ki se kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 evrov (za manjšega delodajalca, ki zaposluje deset ali manj delavcev, znaša globa od 1.500 do 8.000 evrov). Z globo od 1.000 do 2.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe, ki stori ta prekršek.
Deli s prijatelji