DOGOVOR

Spremembe pri plači, ki čakajo več tisoč Slovencev

Javne uslužbence med drugim čaka nekoliko višji regres za letni dopust.
Fotografija: Spremembe, ki jih prinaša dogovor, naj bi se poznale v denarnicah javnih uslužbencev. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Spremembe, ki jih prinaša dogovor, naj bi se poznale v denarnicah javnih uslužbencev. FOTO: Getty Images

Vlada je sprejela dogovor glede javnih uslužbencev, ki se nanaša na odpravo varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov dela (potni stroški, dnevnice, prehrana pri delu, ipd.). Podpis dogovora bo v petek, veljati pa naj bi začel 1. junija.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je predstavil najpomembnejše točke dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in z drugimi prejemki javnih uslužbencev. Po njegovih besedah se izplačilo plače pri proračunskih porabnikih premakne najkasneje na 10. dan v mesecu. Dijakom in študentom so dvignili nagrado za obvezno opravljanje prakse. Dijaki bodo odslej dobili 86 evrov, študenti pa 172.

Za javne uslužbence bodo višji nekateri stroški dela:
  • regres za letni dopust bo izplačan 4. junija v višini 1.050 evrov (doslej 1.024,24 evra);
  • regres za prehrano med delom se zviša na 4,30 evra (zdaj 3,99 evra) za dan prisotnosti (regres za prehrano pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj z polovičnim delovnim časom);
  • povračilo stroškov na službenem potovanju v državi (dnevnice) nad 12 ur 21,39 evra (zdaj 16 evrov), 8–12 ur 10,68 evra (zdaj je ni) in dnevnice 6–8 ur v višini 5,15 evra (zdaj je ni);
  • kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene motornega bencina (zdaj 18 odstotkov);
  • pri solidarnostnih pomočeh se ohrani cenzus minimalne plače pri primerih, kot velja zdaj, predlaga pa višji cenzus za člane sindikatov pri teh primerih, in sicer 140 odstotkov minimalne plače;
  • potni stroški: povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov; če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice; pri ostalih določbah o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ni sprememb (pogoj dva kilometra, najkrajša varna pot, itd.);
  • vrednost plačnih razredov plačne lestvice se usklajuje v skladu s 5. členom ZSPJS, pri čemer se vladna in sindikalna stran dogovorita, kakšna mora biti vrednost določenih makroekonomskih kazalnikov, da se izvede prva uskladitev (odstotek gospodarske rasti);
  • ostalo: nagrade študentom in dijakom za opravljanje prakse, usklajevanje zneskov z rastjo cen (za regres za prehrano, dnevnice … ipd.).

Nadomestilo za ločeno življenje ostane enako kot do zdaj in se ne spreminja. Terenski dodatek ostane v do zdaj veljavni višini 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur (s tem da se dviga višina dnevnice s 16 evrov na 21,39 evra).

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas