Sedem ukrepov, ki naj bi rešili kmete in Slovencem zagotovili dovolj hrane

Kmetom, ki so ali bodo zboleli za koronavirusno boleznijo bodo dodeli finančno pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače.
Fotografija: Samooskrba s hrano je v času epidemije zelo pomembna. FOTO: Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Samooskrba s hrano je v času epidemije zelo pomembna. FOTO: Getty Images/istockphoto

V sklopu ukrepov, ki jih je vlada pripravila za reševanje gospodarstva in Slovencev v času koronakrize, je ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec podrobneje predstavila ukrepe, namenjene za reševanje položaja kmetov, gozdarjev in ribičev. Poudarila je, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah strateškega pomena, zato bo vlada pomagala s sorazmerno enakimi ukrepi kot drugemu gospodarstvu.

Vlada predlaga finančno podporo nosilcem kmetijskih gospodarstev v obliki pavšala zaradi izpada dohodka, ki je lahko posledica padca cen, nezmožnosti prodaje zalog in nezmožnosti plačila terjatev. Z ukrepom želijo zavarovancem, ki so zboleli, odpisati prispevek. Predlagajo tudi pravico do odloga plačila prispevkov za tiste, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost; te prispevke bodo morali poravnati v dveh letih. Predvidevajo tudi oprostitev plačila dohodnine za podpore, ki se izplačujejo kot plačilo lastnega dela upravičencev z naslova ukrepov skupne kmetijske politike.
 
Preberite tudi:
Upokojenci, toliko solidarnostnega dodatka vam pripada

Predlagajo odkup kmetijskih pridelkov in živil predvsem za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ponudbe kmetijskih pridelkov. S tem jih želijo zavezati k večjemu deležu ponudbe v Sloveniji pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov znotraj svoje ponudbe. Želijo dvigniti delež izdelkov, ki jih naročajo javni zavodi, na vsaj 50 odstotkov živil pridelanih ali predelanih od slovenskih pridelovalcev, je povedala Pivčeva.

V zakonu predvidevajo tudi povračilo nepredvidenih nujnih nastalih stroškov živilskopredelovalne industrije, ki se nanašajo predvsem na nabavo zaščitne opreme, višje stroške logistike in nadomeščanje delovne sile. Ministrica je povedala, da pripravljajo še dva ukrepa, ki se nanašata na prejemnike sredstev z naslova razpisov skupne kmetijske politike. Napovedala je vzpostavitev pogojev za večje deleže predplačil – do 70 odstotkov izplačila avansa za vse, ki so uspešno kandidirali na različnih razpisih.

Smernice vlade za pomoč kmetijstvu

Vlada skuša zagotoviti, da bi tudi kmetje čim manj občutili krizo. FOTO: Oste Bakal
Vlada skuša zagotoviti, da bi tudi kmetje čim manj občutili krizo. FOTO: Oste Bakal
1. Nosilcem ali članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo covid 19, se za čas trajanja bolezni, a ne več kot za čas trajanja ukrepov proti epidemiji, dodeli finančna pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo. Do finančne pomoči so upravičeni tisti člani kmetijskega gospodarstva, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, kot je določeno v 14. točki 7. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

2. Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidnem zavarovanju, se lahko zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obravnavajo se kot po zakonu za elementarno nesrečo. Zavarovancem, ki so zboleli za boleznijo covid 19 in imajo ustrezno zdravniško potrdilo, se prispevki odpišejo v skladu s 5. členom zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ). Odpisani prispevki se štejejo za plačane.

3. Do odloga plačila prispevkov je upravičen nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki opravlja osnovno kmetijsko oz. osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost in je s tega naslova vključen v sistem socialnih zavarovanj. Predlog zakona določa ukrep, ki je primerljiv ureditvi v zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki se nanaša na samozaposlene.

4. Plačilo dajatve na katastrski dohodek za leto 2020 se vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev zniža za 50 odstotkov.

5. Nadomestilo za izpad prihodka za kmetijska gospodarstva. Za pravne osebe (gospodarske družbe, zadruge) in samostojne podjetnike posameznike ter fizične osebe.

6. Za ribiška plovila, za katera so izdana dovoljenja za gospodarski ribolov, so imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov za leto 2020 upravičeni do nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 odstotkov od celotnega nadomestila. Sredstva za nadomestila iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna.

7. Gojiteljem vodnih organizmov, ki imajo podeljeno vodno pravico za gojenje vodnih organizmov, se za leto 2020 zniža plačilo vodnega povračila v višini 40 odstotkov od celotne vrednosti.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije