13. 6. 2021

Referendum v Radencih junija ne bo potreben

Ustavno sodišče razveljavilo odlok občinskega sveta o preimenovanju Titove ceste v Radencih.
Fotografija: Župan Roman Leljak. FOTO: Oste Bakal
Odpri galerijo
Župan Roman Leljak. FOTO: Oste Bakal

V nedeljo, 13. junija bi moral v Radencih potekati referendum, kjer bi se občani odločali o preimenovanju Titove ceste, a kot kaže od tega spet ne bo nič. Referendum bi najprej moral potekati že oktobra lani, a so ga odpovedali, ker radenski župan na vse načine skuša doseči svoj cilj, s katerim je v veliki meri skregal občane, preprosto iz Radencev »odstraniti vse kar spominja na maršala Tita«.

Na njegovo žalost, tako veliko občanov, kot tudi različna sodišča večinoma razmišljajo drugače in ne dovolijo ničesar protizakonitega. Tako je Ustavno sodišče RS sedaj, tik pred razpisanim referendumom, razveljavilo odlok, s katerim je občinski svet Občine Radenci Titovo cesto, po hitrem postopku, 29.12.2020, preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Ugotovilo je namreč, da je župan Roman Leljak ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil za veljavnega pred potekom 15 dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Odlok tako ni zakonit, saj so že 24 ur pozneje zamenjali table sporne ulice, ki že približno dve leti buri duhove v Radenci.

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
Zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, s katero je občinski svet preimenoval tamkajšnjo Titovo cesto, so na ustavno sodišče vložili Civilna iniciativa Radenci in štirje občinski svetniki, ki niso v županovi koaliciji.

V pobudi so županu in Občini Radenci očitali več kršitev veljavnih predpisov, a se je ustavno sodišče opredelilo le do očitka o kršenju tretjega odstavka 46. člena zakona lokalni samoupravi, ki govori o 15 dnevnem roku za vložitev zahteve za naknadni referendum, o ostalih očitkih pa se ni izrekalo. Ugotovilo je, da je bil odlok o preimenovanju ceste na občinskem svetu sprejet 29. decembra 2020, v uradnem glasilu slovenskih občin pa razglašen in objavljen 31. decembra. »Iz tega jasno izhaja, da ga je župan razglasil in objavil pred potekom petnajstdnevnega roka od njegovega sprejetja. S tem je občanom in občinskim svetnikom onemogočil, da bi lahko sprožili začetek referendumskega postopka. Izpodbijani občinski predpis je bil zato sprejet po postopku, ki je protiustaven in nezakonit,« so zapisali ustavni sodniki. Občinski predpis, ki je uveljavljen na takšen način, je po navedbah ustavnega sodišča protiustaven in nezakonit, zato so ga razveljavili. Določili so tudi, da do morebitne drugačne ureditve v veljavi ostane stari odlok, saj bi sicer ulica ostala brez imena.Ustavni sodniki se pri tem tudi niso opredeljevali do zatrjevanj Občine Radenci, da odlok o preimenovanju ceste odpravlja neustavno stanje, ker je ustavno sodišče že v primeru Titove ceste v Ljubljani pred leti ugotovilo, da je takratno občinsko poimenovanje ene izmed ulic po Josipu Brozu Titu v neskladju z ustavo in načelom o varovanju človekovega dostojanstva. »Tudi če bi predpis občine odpravljal protiustavno in nezakonito stanje, bi moral biti takšen predpis sprejet po postopku, ki je v skladu z ustavo in zakonom,« so zapisali ustavni sodniki, ki so tudi odločili, da referenduma o preimenovanju ulice, ki bi moral biti 13.6.2021, v Radencih ne bo. V vsakem primeru pa poznavalci razmer so prepričani, da v primeru Ljubljane in Radenci, ne gre za enako zadevo v povezavi z imenom ulice.

image_alt
Sedaj ni več dvoma, referendum o preimenovanju Titove ceste bo


Povsem drugačnega mnenja je župan Roman Leljak, ki očitno ne more iz svoje kože in bo še naprej vztrajal pri svojem. Sam trdi, da je iz zadnje Odločbe Ustavnega sodišča razbrati, da je Občina Radenci vse postopke izpeljala pravilno, pomanjkljivost naj bi bila podana zgolj glede petnajstdnevnega roka, preden je predpis bil objavljen. »Ugotavljamo, da je to relativno novo stališče Ustavnega sodišča, ki se v praksi še ni izpostavilo in bo po naši oceni imelo pomembne posledice za delovanje občin, saj pomeni, da dejansko nobenega predpisa ni mogoče objaviti pred pretekom petnajstih dni, ko je sprejet predpis na seji občinskega sveta. Navedeno bo dodatno zavlačevalo postopke v občinah, dodatno zbirokratiziralo sistem poslovanja občin in občine ne bodo mogle slediti hitrim gospodarskim spremembam. Kot župan občine Radenci bom občinskemu svetu Občine Radenci na redni seji, ki bo sklicana za 29. junij 2021, predlagal ponovno sprejetje spremembe odloka, po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije, začel pa bo veljati petnajst dni po objavi v uradnem glasilu. Na ta način bomo v celoti spoštovali odločitev US RS,« sporoča Leljak.


Ali Titova cesta lahko sploh obstaja?


Sam tudi dodaja, da v primeru, da bodo občani ponovno vložili zahtevo za izvedbo referenduma, bo Ustavno sodišče moralo tudi vsebinsko odločiti v smeri odklonilnega ločenega mnenja sodnika ddr. Klemna Jakliča in presoditi, ali ime Titova cesta lahko sploh obstaja. »Spomnimo se, da je že leta 2011 Ustavno sodišče Republike Slovenije sprejelo odločitev, da je oseba Josip Broz Tito tudi simbol masovnih zločinov proti človečnosti, ki je prizadela človekovo dostojanstvo žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakega z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka. Pričakujemo, da bodo ta minimum morale in odgovornosti končno prevzeli tudi pobudniki nepotrebnega postopka za blokiranje preimenovanja Titove ceste in priznali potomcem žrtev, ki so res v manjšini, vsaj malo človeškega dostojanstva. Ustavno sodišče je postavilo Upravno sodišče v položaj, ko mu očita, da ni smelo nadaljevati s postopkom in Občini ne glede na zadržanje Odloka s strani Ustavnega sodišča naložiti, da nadaljuje s postopkom izvedbe referenduma. To je še en dokaz nesmislov v našem pravnem sistemu, ko sodišča odločajo netransparentno in v nesodelovanju v škodo strank. Občina Radenci je zaradi odločbe Upravnega sodišča izgubila približno 15.000 evrov,« je še javnosti sporočil radenski župan Roman Leljak.

In dokler vztraja Leljak ne miruje niti druga stran, ki ji je v dveh primerih uspelo zbrati veliko več podpisov, kot jih je potrebno za referendum. Kot so nam povedali v CI Radenci, kjer še vedno niso povsem na čistem, kaj se bo v nadaljevanju dogajalo, sami pa bodo sedeli prekrižanih rok. Seveda pa še vedno ni znano niti, kdaj lahko steče nov postopek po odločitvi ustavnega sodišča.

Več iz te teme:

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije