ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Projekt za pol milijarde evrov: Ljubljano čaka posodobitev

Objavljeno 25. september 2020 18.09 | Posodobljeno 25. september 2020 20.28 | Piše: T. V.

Zaradi obsežnosti bo projekt potekal v več fazah.

Glavna železniška postaja v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila projekt Nadgradnja železniške postaje Ljubljana, ki naj bi stal več kot pol milijarde evrov.

Projekt predvideva ureditev na območju od železniških postaj Ljubljana Šiška do železniške postaje Ljubljana Zalog, vključno z nadgradnjo železniških postaj Ljubljana, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog ter železniškega postajališča Ljubljana Polje s pripadajočimi ureditvami. Za vse to bodo predvidoma potrebna sredstva v znesku 546,5 milijona evrov, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo. Poleg proračunskih sredstev možen vir financiranja predstavljajo tudi sredstva EU (sredstva instrumenta za povezovanje Evrope in kohezijskega sklada).

Zaradi obsežnosti bo izvedba in financiranje celovitega projekta potekala fazno. Načrtovani posegi v okviru celovitega projekta so že umeščeni v prostor, kar pomeni, da bo po pripravi projektne dokumentacije možna takojšnja realizacija investicije. V prvem koraku se načrtuje nadgradnja železniške postaje Ljubljana, ki predvideva ureditev tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo izvennivojskih dostopov za zagotovitev maksimalne pretočnosti postaje s povečanjem kapacitete potniškega in tovornega prometa skozi postajo.
image
Glavna železniška postaja v Ljubljani. FOTO: Igor Mali

Ocenjena vrednost projekta nadgradnje železniške postaje Ljubljana oz. prve faze nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj znaša 109.862.162 evrov. Projekt se bo financiral s sredstvi proračuna in sredstvi instrumenta za povezovanje Evrope. V letu 2020 so sredstva potrebna predvsem za financiranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanja inženirskih storitev in storitev upravljavca javne železniške infrastrukture.
 
Železniška postaja Ljubljana je bila zgrajena leta 1849. Od tedaj se je Ljubljana širila, železniška postaja pa je postala premajhna in nefunkcionalna ter predstavlja ozko grlo z vidika železniškega prometa. Železniška infrastruktura, ki zajema tirne naprave, peronsko infrastrukturo, vozno omrežje ter signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, je tehnološko neustrezna in jo je za potrebe sodobnega prometa s tehničnega in ekonomskega vidika treba nujno nadgraditi. Pričakovati je, da bo z rastjo prometa zasičenost na območju celotnega vozlišča Ljubljana vse bolj problematična, zato je izvedba ukrepov nujna.

Leta 1904 je na poti v Trst na ljubljanski železniški postaji pomotoma izstopil sloviti irski pisatelj James Joyce z ženo, zaradi česar sta morala na postaji preživeti noč.

 
Novo logistično središče v Ljubljani bo s svojo programsko pestrostjo prispevalo k vzpostavitvi sodobne multimodalne prestopne točke in omogočilo bistveno izboljšanje integriranega javnega potniškega prometa, vključno s povečanjem atraktivnosti železniškega potniškega prometa, so prepričani na ministrstvu.
Deli s prijatelji