FURS

Pozor, če želite pomoč države, ne smete zamuditi tega roka

Objavljeno 09. april 2020 10.18 | Posodobljeno 07. maj 2020 17.06 | Piše: T. V.

Tisti, ki želijo uveljavljati pravice iz protikoronskega zakona, morajo imeti poravnane vse obveznosti.

Če imate dolgove do Fursa, jih nujno poravnajte danes. FOTO: Leon Vidic, Delo
V petek, 10. aprila, banke in hranilnice na evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Če pade vaša obveznost plačila akontacije na ta dan, morate plačati en dan prej, torej danes, opozarja Finančna uprava RS (Furs).

To je še posebej pomembno, ker so eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči tudi poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira Furs. Zatorej opozorilo vsem, ki ste že oddali davčni obračun za leto 2019 do vključno 31. marca 2020. Obrok za mesec marec 2020 ali obrok za prvo trimesečje 2020 ter morebitno poračunsko akontacijo morate plačati najkasneje do danes.

Samozaposleni in druge osebe, ki se na podlagi sprejetega 34. člena zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), štejejo za upravičence do mesečnega temeljnega dohodka in nameravajo uveljavljati to pravico, bodo morali imeti na dan uveljavitve ZIUZEOP plačane vse zapadle davčne obveznosti.

Predvidoma bo začel veljati 11. aprila

Sprejeti ZIUZEOP bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker se pričakuje, da bo zakon objavljen konec tedna in glede na to, da je veliko število fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in podjetij že oddalo obračune DohDej in DDPO za leto 2019 do vključno 31. marca 2019, vse te zavezance opozarjajo, da zagotovijo pravočasno plačilo obroka (predhodne) akontacije za mesec marec 2020 ali obroka za prvo trimesečje 2020 ter morebitne razlike v višini obrokov akontacije za januar in februar 2020 (t. i. poračunska akontacija).

Če bo ZIUZEOP torej objavljen v petek, se bo namreč pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. april. To pa pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. aprila, plačane najkasneje 9. aprila.
Deli s prijatelji