SUŠA

Pozivajo k skrbnemu ravnanju s pitno vodo v Ljubljani

Preskrba sicer ni ogrožena, je pa suša povzročila upadanje podzemnih voda, ki so vir pitne vode.
Fotografija: V Ljubljani se je mogoče s kakovostno pitno vodo osvežiti pri 51 pitnikih in petih fontanah. FOTO: Peopleimages, Getty Images, Istockphoto
Odpri galerijo
V Ljubljani se je mogoče s kakovostno pitno vodo osvežiti pri 51 pitnikih in petih fontanah. FOTO: Peopleimages, Getty Images, Istockphoto

Preskrba s pitno vodo na območju Mestne občine Ljubljana tudi v teh vročih in sušnih poletnih dneh ni ogrožena, zagotavljajo na Mestni občini Ljubljana. Kljub temu pa pozivajo k razumni in odgovorni rabi.

Obdobje z manjšo količino padavin, kot je povprečje preteklih let, se je iz lanskega jesenskega obdobja nadaljevalo v letošnjo pomlad in poletje. Z upadanjem količine padavin se znižujejo tudi gladine podzemnih voda plitvih peščeno-prodnih vodonosnikov in pretoki izvirov ter vodotokov, ki so vir pitne vode.

»Tudi v najizdatnejših virih pitne vode, ki jih upravlja javno podjetje Voka Snaga, to je v vodonosnikih Ljubljanskega polja, Ljubljanskega barja in Sorškega polja, beležimo upadanje gladin podzemne vode. Ne glede na pričakovano zniževanje gladin podzemne vode vse do jeseni pa zaradi zadostnih razpoložljivih količin ne pričakujemo, da bi bilo treba za nemoteno oskrbo na območju Mestne občine Ljubljana omejiti uporabo pitne vode,« so zapisali v pozivu, pod katerim sta podpisana župan Zoran Janković in direktor podjetja Voka Snaga Krištof Mlakar.

Spomnili so, da v Ljubljani ter v občinah Medvode in Vodice izvajajo kohezijski projekt Čisto zate, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v okviru katerega gradijo povezovalni kanal CO ter manjkajočo kanalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana. »S tem projektom bomo še dodatno zavarovali vire pitne vode na našem območju,« trdijo na ljubljanski občini.

V okviru projekta urejajo kanalizacijo v 261 ulicah, nanjo pa bodo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev. Tako bo priključenost na kanalizacijo 98-odstotna. »S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 6.400 greznic, od tega 4.500 v Ljubljani in 1.900 v Medvodah in Vodicah, ki ležita gorvodno in vsebina greznic odteka k nam,« so dodali.

V Ljubljani se je mogoče s kakovostno pitno vodo osvežiti pri 51 pitnikih in petih fontanah, ki so razporejeni po mestnem središču ter na rekreacijskih in zelenih površinah. Mrežo pitnikov in fontan s pitno vodo so letos razširili s tremi novimi pitnikih, ki so jih postavili na prenovljenem Trgu mladinskih delovnih brigad, v parku Tivoli pri mini golfu ter na Cesti v Gorice.

»Ker pitnike uporablja veliko število ljudi, izpostavljeni pa so tudi vremenskim razmeram in so dostopni živalim, pred uporabo preverite, ali je pitnik nepoškodovan in čist,« ob tem pozivajo na občini.

V vročih dneh so tudi spomnili, da gozd in zelene površine v mestu blažijo občutek vročine. Ljubljana ima več kot 560 kvadratnih metrov zelenih površin na prebivalca, gozd in zelene površine so na Rožniku, Grajskem in Šišenskem hribu, v Mostecu, Zajčji Dobravi, na Golovcu in Šmarni gori, veliko sence je tudi v največjem mestnem parku Tivoli. Kot pravijo na občini, so v 15 letih na degradiranih površinah uredili 120 hektarjev novih parkov in posadili več kot 40.000 dreves, od tega lani 1.080 in letos okoli 300.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas