OBČINE LEPO SLUŽIJO

Položnica za lastnike nepremičnin: od pet evrov do vrtoglavih več sto tisoč

Objavljeno 14. julij 2020 07.00 | Posodobljeno 14. julij 2020 08.42 | Piše: Ma. M.

Če ste zgradili novo hišo ali kupili novo stanovanje, ste lahko pet let oproščeni plačevanja nadomestila za stavbno zemljišče.

Posnetek Lisce iz zraka. FOTO: Občina Sevnica 
Znova je prišel tisti čas v letu, ko lastniki ali uporabniki stavbnih zemljišč prejemajo na svoje naslove odločbe s položnicami. Te so seveda odvisne od površine zemljišča ter stavbe na njem. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) se steka v občinske blagajne, pobiranje denarja pa za občine izvaja Finančna uprava Republike Slovenije (Furs). 

Na območju občine Maribor najvišje nadomestilo za leto 2020 znaša kar 483.810 evrov, najnižje pa pet evrov. Kot nam je povedal Tadej Potisk iz Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, je bilo letos izdanih 56.825 odločb. »Skupni prihodki v letu 2019 so bili 13,7 milijona evrov, za leto 2020 pa so načrtovani v višini 17,1 milijona evrov.«
Kdo je oproščen plačila NUSZ?
Plačilo NUSZ se na zahtevo za dobo pet let oprosti občanu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki. V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Nekatere občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce.
VIR: Furs

Zneski so pri večjih stavbah seveda višji, pri manjših pa nižji. 


Na izračun se je mogoče pritožiti

V Celju je najvišji znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 144.462,13 evra, najnižji pa pet evrov.  »Odmera za leto 2019 je znašala  8,073.851,91 evrov, prihodek od NUSZ za leto 2019 je bil za Mestno občino Celje dejansko sicer večji in je znašal skupno 9,257.430,44 evrov. Razliko med odmero in prihodki predstavljajo zadržana nakazila, ki jih je Furs sprostil po tem, ko so bile na pritožbeni stopnji ugodno rešene pritožbe na odmero NUSZ iz preteklih let. Odmera za leto 2020 znaša 8,199.800 evrov. Dejanska realizacija v tej fazi še ni znana, saj so bile odločbe odpravljene šele pred kratkim,« so nam povedali na Mestni občini Celje.

Na izračun se je mogoče pritožiti. V Celju so lahko oproščeni letnega plačila tisti po zakonu o davčnem postopku in pa: »Po občinskem odloku so mogoče oprostitve NUSZ v primeru elementarnih nesreč in izrednih dogodkov. Na podlagi pravočasne vloge zavezanca o tem odloča mestni svet.«

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) nam na vprašanja, koliko je letos najvišji in najnižji NUSZ, niso mogli odgovoriti. »Izdaja odločb za plačilo NUSZ je v pristojnosti Fursa, navedene odločbe imajo oznako davčna tajnost. Zastavljeni vprašanji sta zelo splošni, zato nanju ne moremo podati odgovora,« nam je sporočila Mateja Peer Tejić. Dodala je, da je bilo za fizične osebe v Mestni občini Ljubljana po njihovih podatkih letos izdanih 107.829 odločb​. 

Lani se je v blagajno MOL steklo več kot 56 milijonov evrov na račun NUSZ ( 47,073.576,52 evrov od pravnih oseb in 11,589.791,50 od fizičnih oseb). V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 je načrtovan prihodek 60 milijonov evrov. 


Kako do oprostitve v Ljubljani?

Tudi v Ljubljani lahko nekateri prosijo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer, če prejema socialno pomoč (odločba pristojnega CSD o DSP, varstvenem dodatku oziroma subvencionirani neprofitni najemnini), zaradi elementarnih ali drugih nezgod, zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov.
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti, in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje oprostitve plačila nadomestila.

»Občan mora vložiti vlogo za oprostitev na vložišče MOL. Če zavezanec vloge ni podal in je prejel odločbo Fursa za tekoče leto, pa mora podati pritožbo na Furs in priložiti listinska dokazila,« so nam povedali na MOL. 
 

Imate zgodbo za nas? Pišite nam

Ali ste vedeli?
Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo NUSZ, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila.
VIR: Furs
Deli s prijatelji