VOLITVE

Občina ga je preganjala, zdaj kandidira za župana

Objavljeno 08. marec 2020 12.45 | Posodobljeno 08. marec 2020 13.21 | Piše: Tanja Jakše Gazvoda

Za dan žena bodo imeli v Šentjerneju volitve. Pomerila se bosta Jože Simončič in Franc Hudoklin.

Jože Simončič
V občini Šentjernej, ki šteje dobrih 7000 duš, se bodo volivci 8. marca odpravili na volišča. Izbirali bodo novega župana, saj je dosedanji Radko Luzar, ki je občino vodil en mandat in še četrtino drugega, obupal. Dovolj mu je bilo »petelinjih bojev med svetniki«, sodu pa je izbilo dno dogajanje ob obnovi Dolenje Stare vasi, ko sta se oblikovali dve civilni iniciativi, Luzar pa se je znašel v navzkrižnem ognju dveh skupin občanov, župansko funkcijo je zaključil 19. decembra lani.
image
Hudoklin ima zdaj že več sklepov o ustavitvi postopkov zoper sebe.

Na veselje mnogih drugega kroga volitev ne bo, saj sta kandidata le dva. Jože Simončič je dolgoletni direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in se je prvič potegoval za mesto župana na zadnjih lokalnih volitvah. Znova se za položaj poteguje tudi Franc Hudoklin, ki je občino Šentjernej vodil kar 20 let, torej pet zaporednih mandatov, na predzadnjih volitvah pa ga je v drugem krogu premagal Luzar.
image
Franc Hudoklin

Hudoklin se je moral v zadnjih letih večkrat boriti z najrazličnejšimi očitki, da je, ko je vodil občino, zlorabil svoj položaj, večkrat ga je ovadila aktualna občinska oblast, zdaj pa je vesel, da so te zadeve zaključene njemu v prid. Mnogim je bil namreč trn v peti predvsem zato, ker se je, ko ni bil več župan, zaposlil na čistilni napravi v Šmalčji vasi pri koncesionarju, družbi WTE iz Kranjske Gore, ki ji je občina podelila koncesijo ravno v času Hudoklinovega županovanja.
 

Nobene premoženjske koristi ni bilo


Najprej se je moral soočiti z ovadbo zaradi domnevno spornega najema stavbe za prostore občine na Prvomajski cesti 3a, organi pregona so ovadbo zavrgli. Spopasti se je moral z očitki o napačni izbiri koncesionarja, pri čemer naj bi drugemu omogočil premoženjsko korist. Potem ko je občina Hudoklina ovadila zaradi več kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja pri gradnji čistilne naprave in sklenitvi koncesijske pogodbe, je stekla obširna preiskava, leto in pol je trajala, na podlagi katere je okrožno državno tožilstvo v Novem mestu zaključilo, da ni dokazov, da je Hudoklin storil kazniva dejanja.
image
Del ovadb zoper Hudoklina se je nanašal na čistilno napravo in podelitev koncesije. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

A vodstvo občine, temu so pritrdili tudi občinski svetniki, se s takšno odločitvijo tožilstva ni strinjalo, zato je občina ob pomoči Odvetniške družbe Matoz kljub zavrnjeni ovadbi sama prevzela pregon zoper Hudoklina. Matoz je predlagal dopolnitev preiskave z neposrednim zaslišanjem sodnega izvedenca ekonomske stroke Branka Ogorevca. Preiskovalni sodnik je ocenil, da so bile ugotovitve Ogorevca obrazložene in utemeljene, ne pa pavšalne, kot sta zatrjevala občina in odvetnik Matoz. V potrditev teh navedb sta svoje analize izdelala tudi Kostak Krško in Komunala Novo mesto. Zato je bila zahteva občine oz. odvetnika Matoza zavrnjena.
 

Občina bo plačala stroške


Ker je torej pregon proti Hudoklinu prevzela občina, bo ta nosila tudi stroške. »Senat je zahtevo za dopolnitev zavrnil, tako da po zakonu stroške postopka pregona s strani subsidiarnega tožilca nosi občina,« je pojasnil Samo Hudoklin, direktor občinske uprave, in dodal, da je bila odločitev za najem odvetniške pisarne sklep občinskega sveta. »Za postopke v zvezi s koncesijsko pogodbo je občina Odvetniški družbi Matoz plačala 12.200 evrov,« je povedal in pojasnil podatek, ki ga je videl na spletni strani Erar, da je torej občina Šentjernej Odvetniški družbi Matoz od konca leta 2015 do zdaj nakazala 49.134,02 evra.
Na veselje mnogih drugega kroga volitev ne bo, saj sta kandidata le dva.


»To drži, poleg prej navedenega zneska se je glavnina posla nanašala na vse aktivnosti v zvezi s pridobitvijo poslovnih prostorov od DUTB, gre za 27.570 evrov, za pomoč pri delu nadzornega odbora v višini 5408 evrov in preostalih zadev, ki so skupaj 3948 evrov,« je odgovoril direktor občinske uprave. Je pa občina, ko je vložila ovadbo zoper Hudoklina, najela Odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in partnerji iz Ljubljane, po podatkih Erarja je v treh letih občina tej družbi nakazala 41.591,22 evra. »Že tako prezadolžena občina je zato, da me je preganjala, za odvetniške storitve zapravila več kot 100.000 evrov. Po eni strani ni denarja za nujne naložbe, po drugi pa se je denar tako metal stran, vse le zaradi maščevanja in želje, da me spravijo z delovnega mesta,« je prepričan Franc Hudoklin.

Zdaj že nekdanji župan Radko Luzar je ovadil Franca Hudoklina tudi zaradi domnevno spornih navedb oziroma obrekovanja na lokalnem radiu. Hudoklin je dejal, da mu je žal, ker ni prišel Radko Luzar, ki bi lahko pojasnil domnevne nepravilnosti pri prodaji parcel v novi obrtni coni. Senat okrožnega sodišča je zasebno tožbo zavrgel z obrazložitvijo, da Hudoklinova izjava ne izpolnjuje znakov kaznivega dejanja.
Že tako prezadolžena občina je zato, da me je preganjala, za odvetniške storitve zapravila več kot 100.000 evrov.


Po eni strani je treba upoštevati dejstvo, da je župan javna osebnost, za katere je meja tolerance in kritike višja kot za druge, nejavne osebe, po drugi pa Hudoklinova kritika ni bila uperjena zoper Luzarja kot posameznika, temveč se je nanašala na opravljanje županske funkcije. 
Deli s prijatelji