KORONAVIRUS

Novost za Slovence, ko se odpravite v lekarno

Vlada potrdila, da bo policija preverjala, ali se tisti z odredbo držijo karantene.
Fotografija: Evropska komisija poziva države članice EU, da ravnajo skrbno in premišljeno z obstoječimi zalogami zdravil. FOTO: Ivan Gerenčer
Odpri galerijo
Evropska komisija poziva države članice EU, da ravnajo skrbno in premišljeno z obstoječimi zalogami zdravil. FOTO: Ivan Gerenčer

Vlada je na sredini dopisni seji med drugim izdala sklep o izmenjavi osebnih podatkov o karanteni zaradi covida-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (Nijz) in policijo, kot določa četrti odstavek 103. člena zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
 
Sklep določa način izmenjave osebnih podatkov med policijo in Nijz (ime, EMŠO, naslov, podatki o osebnem zdravniku, podatki o odločbi …), način, obseg in roke hrambe revizijskih sledi (podatkov o tem, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi ter za kakšen namen) pa tudi dodatne obveznosti Nijz kot upravljavca osebnih podatkov in policije kot uporabnika osebnih podatkov v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in zagotavljanjem pravic posameznikov na podlagi splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Policija za zagotavljanje izvajanja odločb in drugih konkretnih aktov, izdanih na podlagi zakona, ki določa nalezljive bolezni, potrebuje osebne podatke, ki jih upravlja Nijz. Prek svoje kontaktne točke pošlje zahtevo s predpisano vsebino na kontaktno točko Nijz, ki mora osebne podatke posredovati kontaktni točki policije najkasneje v dveh urah.
 
Zaradi kadrovskih omejitev pristojnega zdravstvenega inšpektorata lahko policija na podlagi pooblastil iz 103. člena ZIUZEOP nudi pomoč pri zagotavljanju spoštovanja odrejenih ukrepov osamitve, karantene ali obveznega zdravljenja tako, da Nijz na predlog zdravstvene inšpekcije policiji posreduje osebne podatke oseb, katerih spoštovanje ukrepov je treba preveriti (v obsegu in pogostosti, ki ga določi inšpektor zdravstvene inšpekcije po posvetu z Nijz in s policijo). Policija mora o ugotovljenih kršitvah obveščati upravljavca, upravljavec pa policijo o vseh spremembah ali ukinitvah ukrepov proti osebam, je sklenila vlada.

Vlada je prav tako izdala odlok o omejitvi izdaje zdravil. Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko na podlagi tega odloka izda zdravilo za uporabo v humani medicini brez recepta v količini enega pakiranja na osebo. S tem odlokom vlade je prenehal veljati prejšnji odlok, po katerem je bilo v lekarnah omejeno izdajanje zdravil na recept za obdobje enega meseca.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije