PAJEK

Mreža Franca Kanglerja

Objavljeno 02. december 2012 10.01 | Posodobljeno 02. december 2012 10.03 | Piše: Ali Žerdin
Občinski funkcionarji, ki so hkrati tudi direktorji in nadzorniki gospodarskih družb ter zavodov v mestni lasti, sestavljajo močno prepleteno omrežje.

Ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da župan Franc Kangler mesto Maribor sistematično vodi s prijemi, ki ustrezajo definiciji korupcije, je alarmantna. Komisija je posebej osvetlila delovanje družbe Farmadent, ki je v lasti Lekarne Maribor, te pa so zavod v mestni lasti.

Plača, da te kap

Družba Farmadent je sklenila svetovalno pogodbo z nekdanjim poslancem Sašem Pečetom, ta pa je družbi, kot ugotavlja KPK, svetoval z ekspertizami, ki so v resnici prepisane iz doktoratov, diplomskih nalog in magisterijev. Hkrati je župan Kangler nekdanji šefinji kabineta Dušanki Jurenec omogočil, da je prevzela mesto prokuristke v družbi Farmadent. Ta je obenem dobila tudi funkcijo nadzornice v Novi kreditni banki Maribor (NKBM) in nadzornice v družbi Marifarm. Zaradi zahteve Banke Slovenije je pred dnevi izstopila iz nadzornega sveta NKBM. KPK ugotavlja, da je prokuristka Dušanka Jurenec v Farmadentu dobivala fenomenalno plačo – 9000 evrov. Bruto. Na mesec.

Ker pa ima mariborska občina v lasti večje število podjetij, družba Farmadent ni edina, ki je vpeta v obsežno in gosto omrežje ljudi, ki sedijo v upravah in nadzornih svetih podjetij, hkrati pa funkcije opravljajo še v mariborski občini. Funkcij v nadzornih svetih je dovolj, da lahko glavnino poberejo člani mestne vladajoče koalicije, nekaj pa ostane tudi za opozicijo. Katera podjetja so to? Mariborski Vodovod, Snaga, Javni medobčinski stanovanjski sklad (JMSS), Nigrad, Pogrebno podjetje Maribor, Tržnica Maribor, Marprom – mestni potniški promet Maribor, Marifarm, ZIM – zasnove in vodenje investicij … Omrežje sega tudi do NKBM, ki sicer spada v državno interesno sfero.

Večina tistih, ki opravljajo več funkcij hkrati – denimo, da so to glavni povezovalci omrežja –, je na volitvah kandidirala na županovi Županovi listi. S tem ko so občinski funkcionarji hkrati tudi direktorji in nadzorniki gospodarskih družb in zavodov, ki so v mestni lasti, pa nastaja gosto prepredeno omrežje, ki se ukvarja predvsem s tem, da funkcionarji drug drugemu krijejo hrbet.

In šele ko se v takšnem sistemu pojavi skesanec, ki pove, kako stvari tečejo, se lahko kaj zgodi.

Ali pa se zgodi ulica.

ODZIV STANKE VOBIČ

Z navedenim člankom in fotografijo »omrežja« ste me prizadeli. Nerodno mi je pred znanci ter občani Občine Starše, ker je iz vašega novinarskega prispevka možno razbrati, da sem zaradi opravljanja dela v Nadzornem svetu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (v nadaljevanju NS JMSS) tudi sama članica t.i. »omrežja Franca Kanglerja« in da sem imela od tega »velike« koristi. Na srečo me prijatelji, sorodniki in sodelavci poznajo in se na ta članek ne ozirajo.

Z vso odgovornostjo izjavljam in trdim, da nisem članica nobenega »omrežja Franca Kanglerja«.

Dejstva, s katerim želim podkrepiti svojo izjavo, da nisem vpletena v  predmetno »omrežje« so naslednja:

1. V Nadzorni svet Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor me je imenoval Občinski svet Občine Starše na seji 13. 4. 2011. Zaposlena sem na Občini Starše in Občina Starše je med soustanoviteljicami JMSS Maribor, torej me vanj ni imenoval Franc Kangler,
2. Ker ima vaš članek tudi podnaslov: »Plača, da te kap«, navajam še prihodke za opravljeno delo. Celotni prihodek za opravljeno delo v NS JMSS je sejnina, ki znaša 29,06 EUR neto (sejnina je obračunana v skladu z državno Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih).
3. Sama se nikakor ne vidim v tej mreži, ker nisem v mestni vladajoči koaliciji ter nisem nikoli kandidirala na županovi Županovi listi niti pri SLS.
4. Če že moram izrazit svojo strankarsko pripadnost, naj povem , da sem vseskozi članica stranke, ki je v opoziciji Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Vem, da ste z  navedenim novinarskim prispevkom želeli prikazati dejansko stanje v Mariboru, žal pa niste predhodno preverili vsa odločujoča dejstva.
Z navedenim člankom ste mi povzročili moralno škodo.

 

ODZIV ZVONKA FIŠTRAVCA

Z navedenim člankom in priloženo fotografijo »omrežja« ste me osramotili pred svojimi prijatelji, znanci, sodelavci in sorodniki, ker je iz vašega novinarskega prispevka možno razbrati, da sem zaradi opravljanja dela v Nadzornem svetu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (v nadaljevanju NS JMSS) tudi sam član t.i. »omrežja Franca Kanglerja«.

Z vso odgovornostjo izjavljam in trdim, da nisem član nobenega »omrežja Franca Kanglerja«.

Dejstva, s katerim želim podkrepiti svojo izjavo in trditev o nevpletenosti v  predmetno »omrežje« so naslednja:
1. V NS JMSS sem bil imenovan s sklepom občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju dne 21.4.2011 in ne od Franca Kanglerja,
2. V občini Miklavž opravljam delo s področja financ in računovodstva. Tudi delo člana NS JMSS je strokovne narave in ga opravljam vestno, samostojno in popolnoma neodvisno od kogarkoli. Moja stališča, predlogi in mnenja o gradivih, ki so predmet obravnave na sejah NS JMSS, so jasno razvidna iz zapisnikov teh sej.
3. Ker ima vaš članek tudi podnaslov: »Plača, da te kap«, navajam še prihodke za opravljeno delo. Celotni prihodek za opravljeno delo v NS JMSS je sejnina, ki znaša 29,06 EUR neto (sejnina je obračunana v skladu z državno Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih).
4. Še eno pomembno dejstvo: nikoli nisem bil in tudi sedaj nisem član nobene politične stranke.
Čeprav menim, da naveden novinarski prispevek v veliki meri prikazuje dejansko stanje v Mariboru, je po mojem mnenju hkrati nakazan neke vrste vsesplošni linč. To mnenje podpira k članku priložena fotografija t.i. »prepredenega Kanglerjevega omrežja«, ki je v celoti vključena v kontekst vašega prispevka, čeprav predhodno očitno niso bila preverjena vsa odločujoča dejstva.

Z navedenim člankom ste mi povzročili veliko moralno škodo, ki je ni možno odpraviti, saj je vsem znano dejstvo, da niti s stotimi preklici neresnice ni možno vzpostaviti stanja pred povzročitvijo škode.

 

 

 

Deli s prijatelji