4000 ŽIVINE ZA ZAKOL

Mastni biki v štali bodo kmeta spravili na kant

Objavljeno 26. april 2020 22.22 | Posodobljeno 26. april 2020 22.22 | Piše: Jaroslav Jankovič

Njihova odkupna cena potiska gospodarja v bankrot. V hlevih ostaja več kot 4000 živali za zakol.

Klavnice bi morale odkupiti živali, država bi morala povečati blagovne rezerve mesa. FOTO: Guliver/Getty Images
V sklopu epidemije koronavirusa, ko je življenje zastalo, se vsak po svoje trudi preživeti. Posledice in zlasti okrevanje bo dolgoročno, to že vemo. Kriza se bo zajedla v vse pore našega gospodarstva, pri čemer pa se zdi, da na kmete in proizvodnjo hrane spet kar malo pozabljamo. Na kako trhlih nogah je naše kmetijstvo, govori naslednji zapis o silovitem padcu odkupnih cen bikov oz. govedine in pa zgolj polovični žetvi travinja za krmo, saj razen sobotnih nekaj kapljic že več kot dva meseca ni bilo dežja.

Večji biki, večji minus

Na spletu so se pojavili obupani zapisi kmetov, rejcev živine za zakol, da so opazili ponudbe govejega mesa po nerazumljivo nizki ceni 2,5 evra. Konec lanskega leta in vse do februarja so lahko svoje bike do 24 mesecev prodajali po 3,55 evra za kilogram goveje polovice (trupa), ta trenutek pa je cena vsaj 20 odstotkov nižja. Zakaj tak nenadni padec cene pri odkupu, je težko odgovoriti, saj na prvi pogled ni pravega razloga. Uvoza oz. transporta je manj, pričakovali bi, da bi kmetje v tem času celo lažje prodali kot sicer. Pa ni tako. Kot vemo, se nam je življenje obrnilo, otroci ne hodijo v šolo, gostilne, menze so zaprte, cateringi ne delujejo, kar pomeni velik izpad. Pojemo nič manj, toda mesnopredelovalna industrija z odkupi polovic ni dovolj hitro odreagirala in prenesla izpada prodaje mesa iz javnih ustanov – šole in vrtci predstavljajo 80 odstotkov – v prodajno verigo, se pravi v trgovine.
image
Martin Luštek ne more prodati svojih bikov. FOTO: Jaroslav Jankovič

Kmetje, rejci bikov in telic za meso so se znašli v hudi stiski, ki je ni nihče pričakoval. »V hlevu imamo 120 bikov, od tega jih je 30 zrelih za klavnico, pa jih nihče noče. Dan za dnem se mastijo in izgubljajo ceno,« pove kmet Martin Luštek s Kuzarjevega Kala pri Novem mestu. Biki so torej vsak dan večji in debelejši, v denarnici pa vse več minusa.

Kako se to lahko zgodi? Agrarni ekonomist Ben Moljk s kmetijskega inštituta pojasni, da bik pri 24 mesecih pade iz kategorije A v kakovostno slabšo kategorijo B, ki ima seveda tudi nižjo odkupno ceno. Če je bila denimo cena za A-kategorijo 2,90 evra za kilogram, je za B le še 2,70 evra.«

Razlike so na videz minimalne, toda reja bikov in krav za meso spada med najbolj intenzivne, zato je rezerve zelo malo. »Recimo, da si lahko najboljši rejci privoščijo zadržati bike v hlevu en mesec in počakati na cenovno ugodne čase. Večina pa še to ne.«

Živali rastejo, vsak dan pojedo več, stroški se seveda eksponentno višajo, cena pa jim hkrati pada.

Kdo bo kril razliko?

Agrometeorologinja dr. Andreja Sušnik nam je potrdila, da bo prvi odkos zaradi suše zelo slab. »Polovico Slovenije je dež minulo nedeljo do neke meje namočil, medtem ko dobra polovica ostaja zelo prizadeta. Za koliko manj travinja oz. krme bomo nakosili, je težko napovedati, zagotovo pa bo prvi odkos precej manjši kot običajno. Travinje je prizadeto na rasti. Četudi dodajamo hranila, se ne bo popravilo, saj je zemlja presuha, zato ni učinka.«
Goveja čreda
Slovenska nacionalna goveja čreda šteje 477.000 krav in bikov. Od tega je 155.000 mlade živine do enega leta, 166.000 molznic in dojilj in 128.000 živine (1–2 leti) in 195.000 živine nad dve leti. Skupaj je za zakol približno 100.000 bikov in telic do dveh let.

Strokovnjak za živinorejo dr. Jože Verbič je potrdil, da so se kmetje, rejci za meso znašli v nezavidljivem položaju, saj ne vedo, kaj jih čaka. Meni, da bi prav zaradi nepredvidljivih suš morali vzpostaviti sistem referenčnih parcel travnikov po Sloveniji, kjer bi lahko izmerili vpliv suše in prirast travinja, in na ta način lažje napovedali, kaj kmeta čaka.
image
Agrometeorologinja Andreja Sušnik opozarja, da bo prvi odkos travinja zaradi suše slab. FOTO: Delo

Direktor kmetijsko-gozdarske zbornice Branko Ravnik je poudaril, da so izdelali tri predloge. »Prvič, da bi spremenili mehanizem v blagovnih rezervah, kjer bi lahko vzpostavili tudi zaloge v mesu. S tem bi okrepili odkup in zakol. Drugič, v okviru koronazakona predlagamo sprejetje akta, ki bi prizadetim rejcem pokril izpad oz. razliko v odkupni ceni. In tretjič, da se razišče, ali sta se v tem občutljivem času zgodila uvoz večjih količin mesa in prodaja po nizki ceni. V tem primeru predlagamo, da podjetje – uvoznik ni upravičeno do državne pomoči.«

Luštek za konec pove, da je na Štajerskem in v Trebnjem ta trenutek na voljo 2000 bikov za zakol, skupaj v Sloveniji pa zagotovo 4000 in več. »Če bodo omenjeno politiko podpore speljali, bo v redu. Ampak za zdaj so to le predlogi in morda obljube. Ob preveč bikih pa na trgu ni telet, saj so meje zaprte.«
image
Ostajajo v hlevu in izgubljajo ceno. FOTO: Jaroslav Jankovič
2,5 evra je za kmete nesprejemljiva ponudba za odkup govejega mesa.
Deli s prijatelji