GORNIŠKE VASI

Luče postale gorniška vas 

Objavljeno 29. september 2019 14.27 | Posodobljeno 29. september 2019 14.27 | Piše: Primož Hieng

Mednarodna mreža Gorniške vasi združuje kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih tradicije in predvsem osnovnih gorniških dejavnosti ter s trajnostnim pristopom.

Luče kot drugi slovenski kraj vstopajo v mrežo Gorniške vasi. Fotografije: Tomo Jeseničnik
Občina Luče je z uradno pristopno slovesnostjo postala del mednarodne mreže Gorniške vasi. Partnerske planinske zveze Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije pozdravljajo zavezo občine Luče načelom in kriterijem mednarodne mreže Gorniške vasi in s tem razvoju trajnostnega turizma ter se veselijo njenega slovesnega vstopa med članice, ki se jim je lani kot slovenski pionir pridružilo Jezersko.
image
Snežna jama

Mednarodna mreža Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) združuje kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije in predvsem osnovnih gorniških dejavnosti, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Zavedajo se potrebe po harmoniji med naravo in človekom, pri čemer človek spoštuje zmožnosti narave, zato je geslo gorniških vasi: manj in zato bolje. Gorniške vasi tako na poseben način izpolnjujejo cilje Alpske konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju v celotnem alpskem prostoru.
V mednarodno mrežo gorniških vasi je vključenih 20 krajev.


Danes je v mrežo vključenih 20 krajev v Avstriji, štirje na Bavarskem, dva na Južnem Tirolskem in še eden v preostali Italiji, v Sloveniji pa so poleg Jezerskega po novem zraven še Luče. Projekt vodijo planinske zveze Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske, Italije in Slovenije. Planinska zveza Slovenije je nacionalni nosilec projekta, ki ga podpirata ministrstvo za okolje in prostor, ki skrbi za izvajanje Alpske konvencije v Sloveniji, ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Osnovne značilnosti krajev, vključenih v projekt Gorniške vasi, so njihova geografska lega v mirnem gorskem okolju, majhnost, živa gorniška in s tem povezana kulturna tradicija ter razvite dejavnosti, ki omogočajo obiskovalcu, da aktivno preživlja dopust s pohodništvom in plezanjem, da uživa v turnem smučanju, hoji s krpljami, turnem gorskem kolesarjenju in drugih gorskih športih, ki jih je mogoče izvajati zgolj z lastno močjo in brez večje turistične infrastrukture.
Projekt vodijo planinske zveze Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske, Italije in Slovenije.


Partnerji, to so ponudniki nastanitev in drugih storitev v krajih, pa skupaj s planinskimi društvi omogočajo, da obiskovalci spoznajo tudi lokalno zgodovino, njene kulturne in druge posebnosti in zanimivosti ter uživajo v gostoljubju in lokalni kulinariki. S tem projekt prispeva tudi k razvoju lokalnega gospodarstva in omogoča mladim, da načrtujejo prihodnost v domačem kraju.
Občina Luče
Središče občine na severu Slovenije v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp je vas Luče, ki je na rečni terasi nad sotočjem Savinje in Lučnice na nadmorski višini 522 m, v njeni okolici pa so posajena majhna naselja in samotne kmetije. Bližnji vrhovi Savinjskih Alp so zgrajeni iz triasnih apnencev in dolomitov, nižji predeli pa iz andezita, ki je posledica vulkanskih izlivov Smrekovca izpred 30 milijonov let. Površje je reliefno močno razgibano, kar je posledica pestre geološke zgradbe in močnih tektonskih gibanj. Krajino predstavlja hribovit in gorat svet z vmesnimi dolinami ob Savinji, Lučnici in Lučki Beli z značilnostmi alpskega, kraškega in predalpsko silikatnega izvora. Skoraj polovica površine občine je uvrščena v naravovarstveno območje Nature 2000.


Luče so po dvoletnih aktivnostih med gorniške vasi sprejeli na zasedanju mednarodnega upravnega odbora projekta, ki je bilo 19. novembra lani v Salzburgu. 
Deli s prijatelji