NOVO VREDNOTENJE

Lastniki nepremičnin, pozor! Prihaja velika sprememba

Objavljeno 01. oktober 2019 11.46 | Posodobljeno 01. oktober 2019 13.09 | Piše: M. Ma.

Nove cene nepremičnin so že objavljene.

Arhivska fotografija. FOTO: Jure Eržen, Delo
LJUBLJANA – Vsi lastniki nepremičnin bodo aprila 2020 domov dobili novo ocenjeno vrednost nepremičnin. Gre za 1,2 milijona lastnikov in solastnikov, ki bodo pritožbe lahko podali šele takrat.

Za 6,5 milijona nepremičnin bo določena nova ocenjena vrednost v aprilu 2020

Že danes portal deluje, zato je mogoče pogledati novo vrednost in kakšen model vrednotenja se uporablja za nepremičnino. Od danes do 30. oktobra lahko vsi državljani podajo pripombo na Geodetsko upravo RS (Gurs) ali mestno občino, če se na primer ne strinjajo s faktorjem elektrovoda ali pa na zaris nepremičnine v posamezno cono. Poudariti je treba, da gre za predlog modelov in poskusno izračunane vrednosti po teh modelih. 

Vsak lastnik hiše, stanovanja, garaže ali obdelovalne površine si lahko na tej povezavi pogleda, po kakšnem modelu naj bi bil po novem narejen izračun in koliko je ocenjena vrednost po Gursu (www.mvn.e-prostor.gov.si).


Tudi 25-odstotna rast cen

V obstoječem sistemu Gursa, ki se je uporabljal do zdaj, smo preverili naključno enosobno stanovanje v Ljubljani. Cena zanj je nekaj več kot 83.000 evrov. Na koliko pa je ocenjena vrednost v novem portalu? Na dobrih 20.000 več (skoraj 25-odstotno zvišanje). Geodeti pojasnjujejo, da utegnejo biti ocenjene vrednosti ponekod tudi za 50 odstotkov višje.


Novo vrednotenje bo boljši odsev tržne vrednosti

»Po našem mnenju gre za bolj pravi odraz tržne vrednosti nepremičnine, je pa v tem obdobju še možno, da bo prišlo še drugih mnenj strokovnjakov,« je dejal generalni direktor Gursa Tomaž Petek. Ta trenutek torej niso možne pritožbe na vrednost nepremičnin, ampak samo pripombe na modele.« Poudaril je še, da je urejanje podatkov o nepremičninah stalna naloga lastnikov nepremičnin. Torej v registru nepremičnin na geodetskih izpostavah po Sloveniji.
 

Pritožba bo lahko zaradi posebnih okoliščin

Potem ko bodo lastniki nepremičnin aprila 2020 dobili obvestila o vrednosti nepremičnin, bodo pritožbe mogoče, in sicer za posebne okoliščine: »Potrebni bodo dokazni materiali, s katerimi se bo ugotavljalo, ali se lahko uveljavljajo posebne okoliščine ali pa bo potreben elaborat geodetskega podjetja,« je dejal direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušan Mitrovič.

Kaj so posebne okoliščine?
Posebna okoliščina je zlasti mikrolokacija, katere vpliv na vrednost nepremičnine odstopa od vpliva lokacije na preostale primerljive nepremičnine znotraj vrednostne cone, kakovost nepremičnine, ki je posledica neobičajne rabe, vzdrževanja ali načina gradnje in zaradi njih nepremičnina odstopa od primerljivih nepremičnin znotraj iste vrednostne cone, poškodbe, ki je posledica nenadnega delovanja zunanjih sil, ki se na nepremičnini kaže v zmanjšani ali onemogočeni uporabnosti nepremičnine.

Posebno okoliščino bo lahko lastnik uveljavljal za svoje nepremičnine, in sicer po tem, ko bo nepremičninam posplošena vrednost po novih modelih že pripisana v evidenci vrednotenja. Lastnik bo postopek sprožil na osnovi predloga za ugotavljanje posebne okoliščine, ki ga bo ob plačilu upravne takse podal na za to posebno pripravljenem obrazcu. Obrazec bo pravočasno objavljen na novem portalu za množično vrednotenje nepremičnin.

Lastnik bo lahko glede na vrsto posebne okoliščine to uveljavljal na dva načina:
– s seznama najpogostejših posebnih okoliščin pravilnika o posebnih okoliščinah (v tem primeru bo moral predlogu predložiti dokaz o obstoju posebne okoliščine);
– s poljubno posebno okoliščino, katere obstoj, vpliv in trajanje bo dokazoval s poročilom ocenjevalca vrednosti.

O obstoju posebne okoliščine bo Gurs odločal po pravilih splošnega upravnega postopka. Postopek pa naj ne bi trajal dlje kot dva oz. štiri mesece, odvisno od zahtevnosti. Z odločbo bo odločeno o vrsti in velikosti vpliva v odstotkih (glede na posplošeno vrednost, določeno z modelom vrednotenja) ter o datumu začetka in konca veljavnosti vpliva posebne okoliščine, pri čemer bo trajanje omejeno na pet let. Po dokončnosti odločitve bo posebna okoliščina vpisana v evidenco vrednotenja, posplošena vrednost nepremičnine pa se bo ob tem na novo preračunala.

Če bo vpliv posebne okoliščine predčasno prenehal, bo lastnik dolžan to sporočiti Gursu v 30 dneh po prenehanju na enak način, kot je predlagal njeno uveljavitev.


Kot dodajajo snovalci novega vrednotenja, bo ureditev prinesla večjo transparentnost, ki naj bi bila tudi osnova za pravičnejšo odmero davka. 
Deli s prijatelji