V SLOVENIJI

Koliko znaša vaša pokojnina? Njena skoraj 2700 evrov

Ženska je prejemnica najvišje izplačane pokojnine v septembru. Dopolnila je 57 let in pet mesecev pokojninske dobe.
Fotografija: Razmišljate, ali gre za napako? Ne, ne gre.  FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Razmišljate, ali gre za napako? Ne, ne gre.  FOTO: Shutterstock

LJUBLJANA – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je v statističnih podatkih za september objavil, da je najvišja izplačana pokojnina znašala skoraj 2700 evrov. Kako je oseba prišla do take pokojnine in kdo je prejemnik, smo vprašali Zpiz. Spodaj objavljamo odgovore.

Kakšna je razlika med bruto in neto pokojnino?
Neto pokojnina je izplačani znesek pokojnine po odtegljaju akontacije dohodnine. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). V letu 2017 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine je odtegnjena od pokojnin, višjih od 1095,15 evra z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

Najvišja starostna pokojnina znaša za moške 1804 evre, za ženske pa 1960. Kako pride do take razlike, če pa je pokojninska osnova za oba spola enaka?
Do razlike v zneskih starostnih pokojnin, odmerjenih od enake pokojninske osnove, pride zaradi različnega odstotka vrednotenja pokojninske dobe za moške in ženske. V letu 2017 se ženskam pokojninska doba brez dokupa, ki jo je treba dopolniti za izpolnitev prvega pogoja za pridobitev pravice do starostne pokojnine (39 let in osem mesecev pokojninske dobe brez dokupa), vrednoti v višini 62,81 odstotka, moškim se 40 let pokojninske dobe brez dokupa vrednoti v višini 57,25 odstotka (pozitivna diskriminacija). Od 1. oktobra 2017 dalje znaša starostna pokojnina, odmerjena od najvišje pokojninske osnove za ženske za 39 let in osem mesecev pokojninske dobe brez dokupa, 2002,78 evra, za moškega pa 1825,50 evra (najvišja pokojninska osnova znaša od 1. oktobra 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 3188,64 evra).

Odmera starostne pokojnine navzgor ni omejena. Čim daljša je pokojninska doba, tem višji je odstotek za njeno odmero. Višina odstotka za odmero se razlikuje glede na spol zavarovanca in znaša za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se ženski prišteje 1,38 odstotka, moškemu pa 1,25 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, se odmerni odstotek za tolikšno pokojninsko dobo za žensko poveča za 0,69 odstotka, za moškega pa za 0,63 odstotka. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je z namenom stimuliranja zavarovancev, da ostajajo delovno aktivni, določil ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. Ženski, ki je v letu 2017 dopolnila najmanj 59 let in štiri mesece starosti ter 39 let in osem mesecev pokojninske dobe brez dokupa in je odložila uveljavitev pravice do starostne pokojnine, se vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjene v obveznem zavarovanju po uveljavitvi ZPIZ-2, vendar največ do treh zaporednih let zavarovanja, ovrednoti tako, da so vsaki trije meseci pokojninske dobe brez dokupa vredni en odstotek. Eno leto tako odložene upokojitve je namesto 1,38 odstotka vredno štiri odstotke, tri leta pa namesto 4,14 odstotka kar 12 odstotkov. Povsem enaka spodbuda za odlog uveljavitve pravice do starostne pokojnine velja tudi za moškega, ki je dopolnil najmanj 59 let in osem mesecev starosti ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Eno leto odložene upokojitve je namesto 1,25 odstotka vredno štiri odstotke, tri leta pa namesto 3,75 odstotka 12 odstotkov.

Najvišja izplačana pokojnina znaša 2687,22 evra. Ali je mogoče pridobiti podatek za kakšno pokojnino gre? Morebiti, koliko delovne dobe ima, kakšen poklic je opravljal in podobno? Gre za moškega ali žensko? Je to neto ali bruto podatek, in če je bruto, koliko znaša neto?
Najvišja izplačana pokojnina je starostna pokojnina, ki je izplačana v neto znesku in priznana po določbah veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Starostna pokojnina je bila odmerjena ženski od najvišje pokojninske osnove v odmernem odstotku, ki je za dopolnjenih 57 let in pet mesecev pokojninske dobe znašal 95,99 odstotka.

Zavod v svojih evidencah ne razpolaga s podatki o poklicih, ki so jih opravljali uživalci pokojnin.

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije