NOV IZZIV

Jezeru bodo povrnili slavo iz Valvasorjevih časov

Notranjski regijski park se loteva projekta, vrednega 3,8 milijona evrov. Cerkniško jezero bodo vrnili v prvotno naravno stanje.
Fotografija: Cerkniško jezero v aprilskem odtekanju. FOTO: Primož Hieng
Odpri galerijo
Cerkniško jezero v aprilskem odtekanju. FOTO: Primož Hieng

CERKNICA – Cerkniško jezero bo v prihodnjih letih doživelo pomembne spremembe, ki jih bo najprej občutila narava, nato pa tudi domačini in obiskovalci, ki si vse bolj želijo butičnega turizma.

Notranjski regijski park (NRP) je med letoma 2007 in 2009 izvajal projekt LIFE – Presihajoče Cerkniško jezero. Znotraj tega so izdelali načrt obnove v preteklem stoletju izravnanih strug vodotokov na območju Cerkniškega jezera. Zdaj so Notranjci pred novim izzivom in novimi načrti, saj si želijo v prihodnjih letih strugo Stržena urediti tako, kot je tekla včasih.
 

Popravili bodo napake prednikov


»S tem projektom LIFE bomo Notranjci skupaj popravili napake naših prednikov in jezeru povrnili slavo iz Valvasorjevih časov,« pravi direktor NRP Matevž Podjed. »Hkrati nastajajo dobro premišljeni temelji za razvoj butičnega turizma. Boljšega projekta si po mojem mnenju v tem trenutku ne moremo želeti.« Vrednost celotnega projekta znaša nekaj več 3,8 milijona evrov, od tega znaša prispevek Evropske komisije približno 2,8 milijona.

K mislim Matevža Podjeda ministrica za okolje in prostor Irena Majcen dodaja: »Cerkniško jezero je pomembno območje za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ima različne statuse varovanja, in sicer je zavarovano območje, mokrišče mednarodnega pomena, ekološko pomembno območje, tu so naravne vrednote državnega pomena in ne nazadnje je vključeno v evropsko omrežje Natura 2000. Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira projekt LIFE Stržen tudi zaradi velike naravovarstvene vrednosti tega območja, še posebno ker bo projekt usmerjen v varovanje evropsko pomembnih vrst oziroma izboljšanje njihovega naravovarstvenega stanja. Projekt bo, poleg drugih načrtovanih ciljev, pripomogel k doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili v programu upravljanja Natura 2000 za območje Cerkniškega jezera.«

In zakaj si strokovnjaki NRP tako prizadevajo, da bi se razmere na Cerkniškem jezeru spremenile oziroma se vrnile v prvotno stanje? »Nepredvidljivi značaj jezera so v preteklosti poskušali krotiti na različne načine,« pojasnjujejo v parku. »V 19. stoletju je bila prisotna ideja o izsušitvi, v času industrijskega napredka pa so se pojavile težnje po stalni ojezeritvi in pridobivanju električne energije.«
 

Škodljivo izsuševanje


Ideje ljudi so neskončne, podrejene stalnemu spreminjanju narave v svojo korist. »Jezero so najbolj prizadeli osuševalni posegi v zadnjih stoletjih, njihov namen pa je bil preoblikovati jezerska tla za poljedelstvo in živinorejo,« dodajajo v NRP. »Srednje in visoke vode so zato začele hitreje odtekati, nivo talne vode na močvirnem območju pa se je znižal. Izsuševanje je potekalo kljub prepovedim takratne oblasti in pomislekov številnih domačinov. Kmalu je bilo opazno, da na mnogih predelih ni prineslo toliko pozitivnih učinkov, kot si je želel človek, temveč celo nasprotno.«Veliko časa in mnogo različnih projektov, raziskovanja in gore papirja je bilo potrebnih, da so se stroka in prebivalci okoli Cerkniškega jezera poenotili. »Jezero je treba vrniti v prvotno naravno stanje. Zato je potrebna renaturacija,« pravijo tako domačini kot tudi strokovnjaki Notranjskega regijskega parka.

»Po uspešnih renaturacijah dela strug Goriškega Brežička in Tresenca v prejšnjem projektu LIFE bomo tokrat obnovili strugo Stržena v Ključih,« so še povedali strokovnjaki iz Cerknice. »To bo prispevalo k daljšemu zadrževanju vode v strugi v sušnih mesecih, s čimer se bodo izboljšale življenjske razmere za mnogo ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Govorimo predvsem o rastlinah, ribah in pticah, pri čemer velik poudarek dajemo prav bobnarici.«
 

Skrivnostna ptica


Za bobnarico pravijo, da je skrivnostna ptica. Njeno značilno oglašanje spominja na zvok, ki nastane ob pihanju v prazno steklenico, sliši pa se tudi do pet kilometrov daleč. Bobnarico je zelo težko opaziti in ujeti. Zaradi preteklega izsuševanja in posledic podnebnih sprememb je v vsej Evropi in tudi na Notranjskem ogrožena. V Sloveniji gnezdi samo na Cerkniškem jezeru, z obnovo dela struge Stržena pa si želijo te razmere izboljšati.Rezultati prvega projekta LIFE so pokazali, da so se v Notranjskem regijskem parku pravilno odločili. »Cilj poskusne renaturacije na določenih vodotokih je bil ugotoviti, kako si bo narava opomogla po izvedenih gradbenih delih na izjemno občutljivih tleh Cerkniškega jezera,« pravi Irena Likar, menedžerka obeh projektov LIFE pri NRP. »Z opazovanjem smo ugotovili, da se območje renaturacije postopno zarašča z naravnim rastjem. Čeprav je bilo v prvih dveh letih po posegu opazno, celo grobo spremenjeno, je bilo po petih letih videti povsem naravno. Sledov gradbenega posega ni bilo več mogoče opaziti.« 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije