GRADBENA INŠPEKCIJA TRKA NA VRATA

Gradnja po slovensko: odkrili kup nedovoljenih objektov, 20 jih morajo rušiti

Objavljeno 13. avgust 2020 16.04 | Posodobljeno 13. avgust 2020 21.23 | Piše: A. L.

Ugotovili so 25 nedovoljenih objektov: 20 nelegalnih, tri neskladne in dva nevarna objekta. Za nelegalne so bile izdane odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov.

Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen, Delo
»Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov še vedno ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (kjer ni podane prijave ali pobude) izredno visok. Glede na to, da do zdaj pridobljeni rezultati predmetne akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu 2020 kažejo, da je 35,7 odstotka preverjenih objektov oziroma vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, lahko ugotovimo, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.« Tako je pokazal nadzor 34 gradbenih inšpektorjev, ki so izvedli akcijo za preprečevanje nedovoljenih gradenj objektov.

Poostren nadzor je bil prvenstveno usmerjen v objekte v gradnji na varovanih območjih in ne v že zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem, pojasnjujejo z ministrstva za okolje in prostor.

Objekti bodo padali

V akciji je sodelovalo 34 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 183 inšpekcijskih nadzorov in 18 zaslišanj. Uvedli so 142 postopkov, od teh 139 upravnih inšpekcijskih in tri prekrškovne. Do začetka avgusta so odločili v 70 zadevah in ugotovili 25 nedovoljenih objektov (20 nelegalnih, tri neskladne in dva nevarna objekta). Za 20 nelegalnih objektov so izdali odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Za dva nevarna objekta pa so odredili takojšnjo prepoved uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. Za tri neskladne objekte so z odločbami odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti (nepopolna označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; nepopolna gradbiščna tabla na dvojezičnem območju; začetek gradnje ni prijavljen na predpisane način; dokazila o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta ne obstajajo; načrt organizacije gradbišča ni izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter zapisnik o zakoličbi ne obstoji), poroča ministrstvo za okolje in prostor. 

Izdane tudi kazni

V sklopu akcije je bila izdana ena odločba po zakonu o prekrških (ZP-1) z izrečenim opominom, ena odločba o prekršku v višini izrečene globe 5.000 evrov in en plačilni nalog po ZP-1 v višini izrečene globe 1.000 evrov. Ugotovljeni prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene objekte, ko se je gradnja začela pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
 
V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so gradbeni inšpektorji zavezancem izrekli opozorilo na podlagi 33. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru ter jim odredili rok za njihovo odpravo.
Deli s prijatelji