SKRIT BISER

Glinokope je zalila voda

Objavljeno 29. september 2020 22.31 | Posodobljeno 29. september 2020 22.31 | Piše: Primož Hieng

Blizu Vrhnike, na Verdu, je skrit tako rekoč naravni biser, pet ribnikov ob Ljubljanici.

V enem od bajerjev hranijo arheološki les. FOTO: Primož Hieng
S propadom čolnarstva sredi 19. stoletja so se na Vrhniškem preusmerjali v druge dejavnosti. Nastajati so začele tudi tovarne v lasti domačega kapitala. Eden od pomembnih obratov v zadnjem obdobju je bila Kotnikova opekarna. Zanjo so v verdskih glinokopih kopali glino. Opeko, ki so jo izdelali v opekarni, so nato tovorili po Ljubljanici vse do druge svetovne vojne. Kmalu po njej so kopanje gline opustili, jame pa je zalila voda in ustvarila pet čudovitih bajerjev, ki so se do danes napolnili z življenjem. Tu živijo številne vrste ptic, rib pa tudi redke školjke, raki in želve sklednice.

Na Verdu sta se rodila slikarja Jožef Petkovšek (1861–1898) in Matej Sternen (1870–1949).


Za ribnike skrbi Ribiška družina Vrhnika. So priljubljen cilj ribičev in ponujajo dobre možnosti za beličarjenje in muharjenje. Dva ribnika na izhodišču sta namenjena naravni reprodukciji rib in sta gojitvena, drugi trije so namenjeni ribolovu. V bližini, v strugi Ljubljanice na Verdu, so med arheološkimi izkopavanji leta 2009 našli leseno ost sulice iz tise iz starejše kamene dobe (38.000–45.000 let). Po doslej znanih podatkih gre za prvo tovrstno najdbo na svetu.

Kraj je prvič omenjen v listini iz leta 1260.


image
V enem od bajerjev hranijo arheološki les. FOTO: Primož Hieng
Verd je gručasto naselje v občini Vrhnika, na zahodnem obronku Ljubljanskega barja južno od Vrhnike. Nad vasjo se vzpenjata Javorča in Ljubljanski vrh (819 m), pod katerim je Retovje, skupina kraških izvirov Velike Ljubljanice v neposredni bližini vasi. Nad njo poteka istoimenski viadukt, po katerem sta speljana primorski krak avtoceste in železniška proga Ljubljana–Sežana. Verd je sedež krajevne skupnosti, v katero spadata še Bistra in Mirke. Verd poleg osrednjega dela tvorijo še zaselki Pritiska in Podgora v smeri proti Bistri, Janezova vas na bregu Ljubljanice tik ob Vrhniki ter Gradar nad izviri Ljubije. Vaška cerkev je posvečena sv. Antonu Puščavniku, obkroža jo nekaj starih kmečkih domačij s kaščami. Spomeniško je zaščitena Miklčeva kašča iz 17. stoletja, v kateri je zdaj urejena galerija. Druga znamenitost je ajdovski zid, ki so ga zgradili stari Rimljani v 3. stoletju za obrambo ceste in sega od pobočja nad izviri Ljubije v dolžini 10 km do Zaplane.

Na pobočjih Javorče nad železniško postajo Verd je velik kamnolom apnenca. Na Verdu je nekoč obratovala tudi lesnopredelovalna tovarna Liko, a je propadla. Leta 2014 je bil v eni od proizvodnih hal urejen plezalni center.

Kamnolom je nastal konec 19. stoletja, v njem so sprva pridobivali gradbeni material za obnovo Ljubljane, ki jo je leta 1895 poškodoval potres, pozneje pa apnenčast grušč za potrebe železnice.
Deli s prijatelji