1,700.000 EVROV

Država dala žegen, Rakušev mlin bo padel, Šrot bo plačal škodo

Objavljeno 20. november 2014 16.25 | Posodobljeno 20. november 2014 16.26 | Piše: A. L.

Mestna občina Celje, ki ji županuje Bojan Šrot, bo morala plačati denarni znesek v vrednosti povzročene škode.

CELJE – Rakušev mlin, celjska znamenitost in kulturni spomenik, ki je bil pred kratkim še dodatno poškodovan v požaru, je v obstoječem stanju nevaren in zato obstaja velika verjetnost njegove hipne porušitve, ugotavlja stroka (mnenje sodnega izvedenca Ivana Ramšaka, mnenje Nane Krauberger z Gradbenega inštituta ZRMK). Gradbeni inšpektor je 12. novembra prepovedal uporabo objekta in odredil njegovo porušitev v roku dveh mesecev.

Zadrževanje v bližini prepovedano

Mestna občina Celje (MOC) je na ministrstvo za kulturo podala vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev Rakuševega mlina v Celju. V upravnem postopku so tako ugotavljali dotrajanost in poškodovanost kulturnega spomenika in to, ali spomenik že ogroža življenje ljudi in premoženje. Odločili so na podlagi mnenj strokovnjakov in izvedencev, ki smo jih navedli zgoraj. V obrazložitvi so z ministrstva zapisali: »Ministrstvo žal zaradi urgentnih ukrepov gradbenega inšpektorja in kratkega roka za njihovo izvršitev vseh mnenj pristojnih inštitucij in strokovnjakov do izdaje odločbe ni uspelo pridobiti. Po mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine (Območne enote Celje) in mnenju Zavoda za gradbeništvo bi bilo namreč treba pred dokončno potrditvijo dotrajanosti spomenika in sprejetjem končne odločitve o njegovi usodi (delna odstranitev ali v celoti) opraviti dodatne analize materiala v zgornjih etažah spomenika, kjer je bila intenzivnost požara največja. Mestna občina Celje namreč vloge v tem delu ni dopolnila. Vstop v zgornje etaže kulturnega spomenika je bil vsem raziskovalcem med postopkom zaradi varnosti onemogočen, po odločbi gradbenega inšpektorja pa je sedaj vstop v objekt prepovedan, pa tudi zadrževanje v njegovi bližini (natančneje v razdalji do 22,5 metra). Ministrstvo v postopku tako ni moglo pridobiti mnenja neodvisnega sodnega izvedenca za gradbeno stroko. Ministrstvo je v konkretnem primeru v postopek vključilo tudi pristojne policijske organe kakor tudi Inšpektorat za kulturo in medije.«

Ministrstvo obžaluje porušitev mogočnega kulturnega spomenika, nekdanjega mestnega mlina v Celju, vendar je hkrati zavezano k upoštevanju in spoštovanju zakonodaje s področja varovanja kulturne dediščine, so zapisali v sporočilu medijem.

Račun tudi za MOC

»Ministrstvo je predvsem zaradi vsebinske teže dokaznih listin, ki ugotavljajo nevarnost za ljudi in premoženje, izdalo kulturnovarstveno soglasje za odstranitev in raziskavo kulturnega spomenika Rakušev mlin v Celju pod pogojem, da lastnica predhodno poskrbi za izdelavo digitalnih arhitekturnih izmer objekta v 3D-tehniki. Ministrstvo je obenem Mestni občini Celje z izravnalnim ukrepom naložilo plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene škode, ki je nastala zaradi izgube Rakuševega mlina, in sicer v vrednosti 1,700.000 evrov. Rakušev mlin predstavlja enega kvalitetnejših primerov izginjajoče industrijske arhitekture zadnjega 20. stoletja v Sloveniji. Ima pomembno zgodovinsko in simbolno vrednost, saj gre za enega zadnjih ohranjenih industrijskih objektov v Celju, zato bosta z njegovo rušitvijo mesto Celje kot tudi država Slovenija izgubila pomemben 111 let stari objekt nepremične kulturne dediščine. Z rušitvijo bo kulturnemu spomeniku storjena nepopravljiva škoda. Ministrstvo se je zato odločilo, da je v konkretnem primeru izravnalni ukrep nujno potreben,« se glasi ugotovitev.

Deli s prijatelji