Predstavitvena informacija

"Dosegamo daleč največji tržni delež"

BKS Bank v Sloveniji med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu opravljenih poslov na Ljubljanski borzi.
Fotografija:
Odpri galerijo

BKS Bank AG, Bančna podružnica je med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu strank in opravljenih poslov na Ljubljanski borzi v primerjavi s konkurenco. »Po statističnih podatkih Ljubljanske borze je naša banka v kategoriji poslov in transakcij po številu poslov zadnja štiri leta na prvem mestu in v tej kategoriji dosegamo daleč največji tržni delež v primerjavi z domačimi in tujimi ponudniki,« je pojasnila Martina Štefančič, vodja oddelka za naložbe in varčevanja. 

ŽELIM IZVEDETI VEČ


To je tržno sporočilo, ki je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev s storitvijo borznega posredovanja, individualnega upravljanja premoženja oziroma varčevalnimi produkti, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja, če gre za storitev upravljanja premoženja. Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.

Naročnik oglasne vsebine je BKS Bank AG, Bančna podružnica

Predstavitvene informacije

Predstavitvene informacije