ZBRALI V VELIKEM ŠTEVILU

Domovinska vzgoja za šolarje

Uspešno delo veteranov in častnikov Krasa in Brkinov. Na zboru podelili priznanja najzaslužnejšim članom.
Fotografija: Prejemniki priznanj. FOTOGRAFIJI: Olga Knez
Odpri galerijo
Prejemniki priznanj. FOTOGRAFIJI: Olga Knez

Območno združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Sežana, ki šteje 152 članov, od tega jih je 20 zaslužnih (starejših od 80 let), in ki ga od lani vodi major Dejan Stančič, ter Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, ki pod vodstvom lani izvoljenega predsednika stotnika Josipa Biroja združuje 552 članov, uspešno in složno delujeta na območju vseh štirih kraško-brkinskih občin že 25 let. Ker je 80 članov pripadnikov obeh društev, skupaj izvajata aktivnosti in načrtujeta program dela. Lani so zamenjali vodstvo in zmanjšali število članov (z 11 na 7) v enotnem predsedstvu. Prav tako imajo skupne praporščake in dejavnosti.

Dejan Stančič, Ladislav Lipič in Josip Biro.
Dejan Stančič, Ladislav Lipič in Josip Biro.

V velikem številu so se zbrali na redni letni skupščini OZSČ Sežana in rednem letnem občnem zboru OZVVS Krasa in Brkinov, ki se je odvijal v gostilni Pri Križmanu v Tubljah pri Hrpeljah. Zbora sta se poleg predstavnikov sorodnih veteranskih organizacij in županov vseh štirih občin udeležila tudi generalmajor Ladislav Lipič, predsednik ZVVS, in član predsedstva ZSČ in višji praporščak Tomaž Lavtežar. Uvodoma je vsem zbranim v imenu vseh štirih županov dobrodošlico izrekla hrpeljsko-kozinska županja Saša Likavec Svetelšek.

Priložnost za podelitev priznanj

Stančič je predstavil poročili o delu obeh društev v minulem letu in program dela za letošnje in prihodnje leto, ko bodo kot društvi v javnem interesu izvajali pretežno enake naloge kot v minulih letih. Skupaj organizirajo proslave in pohode ob pomembnih praznikih in obletnicah v vseh štirih občinah in se jih udeležujejo v drugih krajih Slovenije in v zamejstvu. Lani so začeli domovinsko vzgojo za učence višjih razredov OŠ v Hrpeljah in Divači ter jih povabili na ogled vojaškega muzeja v Pivko. Letos bodo to dejavnost nadaljevali na šolah v Komnu in Dutovljah. Za spletno stran skrbi Vid Šibelja, ki je pripravil pregled spominov druženja zadnjih treh let.

Zbor članov je bil tudi priložnost za podelitev priznanj najzaslužnejšim članom. Priznanja OZSČ so prejeli Jože Bevčič, Albin Debevec in Pal Naranček. Bronasto plaketo ZSČ so prejeli Rado Senčur, Jordan Guštin in Edvin Drobnjak, srebrno plaketo pa Milan Vrabec. Priznanja ZVVS so prejeli: Dejan Stančič in Mitja Miklavec (zlata plaketa), Davorin Kukanja (srebrna plaketa) in Josip Biro, Stojan Poles in Marija Mezinec (bronasta plaketa). Kamnito zahvalo v kraškem kamnu je prejel tudi general Lipič, podelili pa jo bodo tudi družini Tomaža Bana iz Lokve. Na zboru članov v Novem mestu pa so priznanja prejeli še Janez Pajer (red I. stopnje), Istvan Ravbar (red II. stopnje), Vladimir Korošec, Milivoj Štrekelj, Ciril Segulin in Emilij Repovž (red III. stopnje). Spominsko plaketo bo na slavnostni seji ob komenskem občinskem prazniku prejel župan Erik Modic

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije