OBUDITEV

Do Sore so vozili kopalni avtobusi

Objavljeno 26. junij 2019 17.24 | Posodobljeno 26. junij 2019 17.27 | Piše: Primož Hieng

Javni zavod Sotočje Medvode si želi obuditi mali turistični biser, zato so območje temeljito očistili in začeli monitoring kakovosti vode.

Kopališče na Sori pri jezu v Goričanah
Pred desetletji je bilo naravno kopališče Sora pri jezu v Goričanah ena najbolj priljubljenih izletniških točk v občini Medvode, saj je ob lepih poletnih nedeljah privabilo na tisoče obiskovalcev.
image
Okolico so temeljito uredili.

Do kopališča so iz Ljubljane vozili posebni kopališki avtobusi, organizirana sta bila tudi veliko parkirišče in pestra gostinska ponudba z zanimivim zabavnim dogajanjem. Zaradi vse večjega onesnaževanja reke Sore in višjih sanitarnih standardov je bilo kopališče pozneje opuščeno, uporabljali so ga le še najpogumnejši domačini.

V zadnjih desetih letih se skrb za ohranjanje narave izboljšuje, kar je opazno tudi v izboljšanju kakovosti vode reke Sore. Javni zavod Sotočje Medvode si želi obuditi ta mali turistični biser, zato so na začetku leta 2017 območje temeljito očistili, pozneje pa začeli redni monitoring kakovosti vode.

»Prostor smo začeli urejati zgodaj spomladi 2017, ko smo brežino za jezom uredili,« je povedal Jure Galičič iz medvoškega zavoda Sotočje. »Očistili smo odložen gradbeni material in smeti, posekali divje podrastje ter posušena in zato nevarna drevesa. Ob tej brežini oziroma vzdolž nje smo nasuli zemljo in posejali travo, naslednje leto pa kupili še štiri klopi, dva koša za smeti in postavili še koš za pasje iztrebke. Maja 2017 je bilo opravljeno tudi testiranje vode, ki ga je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Pokazalo se je, da je voda primerna za kopanje, kar so pokazali tudi drugi trije testi, izvedeni med junijem in septembrom. Testiranje smo naročili tudi leta 2018. Oba testa sta pokazala, da je voda kopalno ustrezna. Tudi letos imamo naročeno merjenje. Vse to je začelo privabljati nove obiskovalce.«

V lanskem letu so za tri mesece, od sredine junija do sredine septembra, ob kopališče postavili mobilno stranišče, da bi kopalci lahko svojo potrebo opravljali na stranišču, in ne v okolici. Z rednim praznjenjem košev so vzdrževali čistočo, z redno košnjo pa skrbeli za urejenost prostora.

»Naravno kopališče je v fazi urejanja, saj bi si v naslednjih dveh letih želeli izvesti nekaj investicij, s katerimi bi kopališče naredili še privlačnejše za kopalce in druge obiskovalce,« dodaja Galičič. »Naša vizija je, da prostor komunalno opremimo, pripeljemo elektriko, uredimo manjši montažni servisno-gostinski objekt z izposojo supov in ležalnikov ter tuši in straniščem, predvsem pa si želimo urediti tudi breg z ležalnimi površinami in več urejenimi dostopi do vode.«

Tudi v Medvodah se zavedajo pomena turizma, kar so še posebno poudarili pred dvema letoma, ko so predali namenu prenovljeno poslopje železniške postaje. Prav zato so jo predali v uporabo javnemu zavodu Sotočje, v prostorih pa uredili turistično-informacijski center. Zadnja leta se Medvode morda še najlažje poistovetijo z bogato in razgibano naravno dediščino.
Vse to je začelo privabljati nove obiskovalce.


Hribovit svet z ravnino, po kateri sta se razlili reki Sava s sicer umetnim Zbiljskim jezerom in Sora, ki proti sotočju teče iz Dolomitov, tukajšnjim prebivalcem in obiskovalcem ponuja mnogo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v vseh letnih časih. 
Deli s prijatelji