MATURA

Za skoraj sedem tisoč Slovencev se začenja stresno obdobje

Objavljeno 07. maj 2019 07.27 | Posodobljeno 07. maj 2019 08.16 | Piše: STA, T. V.

V srednjih šolah je na vrsti splošna matura, v osnovnih nacionalno preverjanje znanja.

Na spomladanskem delu mature bo sodelovalo okoli 6700 dijakov. FOTO: Jure Eržen, Delo
LJUBLJANA – S pisanjem eseja iz maternega jezika se v srednjih šolah začenja spomladanski rok splošne mature. S preverjanjem znanja maternega jezika v 6. in 9. razredih osnovnih šol pa se začenja tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Opravljalo ga bo 20.199 učencev 6. razreda in 17.492 učencev 9. razreda, k maturi pa sta se prijavila 6702 dijaka.

Nacionalno preverjanje znanja bo za 6. razred in za 9. razred potekalo na 475 osnovnih šolah. K NPZ v 6. razredu na 426 šolah se je prijavilo tudi 1970 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu na 415 šolah pa 1849. Od učencev nižjega izobraževalnega standarda bo NPZ opravljalo 97 učencev 6. razreda in 112 učencev 9. razreda.

Najprej preizkus iz materinščine

Nacionalna preverjanja znanja bodo na osnovnih šolah potekala do 13. maja. Danes bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine. V četrtek bo pisni preizkus znanja matematike. V ponedeljek, 13. maja, bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina), učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, likovna umetnost, prvi tuji jezik).

Devetošolci bodo z dosežki NPZ seznanjeni 3. junija, šestošolci pa 6. junija.

Dosežki NPZ so po navedbah direktorja Državnega izpitnega centra Darka Zupanca dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in primerjavo z državnim povprečjem.
image
Najprej bodo pisali esej. FOTO: Leon Vidic, Delo

Dijaki bodo na spomladanskem roku splošne mature pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Letošnji tematski sklop Stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Maje Haderlap Angel pozabe in Andreia Makina Francoski testament.

Drugi del pisnega izpita iz materinščine bodo pisali 29. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 1., 6., 11., 12. in 13. junija. 8. junija bo pisni izpit iz matematike ter med 30. majem in 14. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 13. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijaki seznanjeni 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom omogočil tudi dostop do ocen prek spleta.
Deli s prijatelji