NEIONIZIRANA SEVANJA

Sevanje iz mobilca povzroča raka?

Objavljeno 16. avgust 2018 20.05 | Posodobljeno 16. avgust 2018 23.32 | Piše: Ajda Janovsky

Nenehno smo izpostavljeni najrazličnejšim sevanjem, pri tem pa se vse premalo zavedamo njihovega morebitnega škodljivega vpliva na zdravje.

Pred sevanjem mobilnikov se lahko zavarujemo z upoštevanjem preprostih pravil.
Obdani smo z računalniki, mobilnimi telefoni, radijskimi in televizijskimi aparati in še z marsikatero napravo, ki seva. Kako nevarno je sevanje sodobnih naprav za komunikacijo, ki so postale neločljiv del našega vsakdanjika, je na nedavni znanstveni konferenci v Portorožu ugotavljalo več kot 300 znanstvenikov iz 36 držav, med katerimi je bil tudi dr. Peter Gajšek, direktor Inštituta za neionizirna sevanja in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Zanimalo nas je, kako nevarna so ta sevanja za naše zdravje.
 

Nas naprave res ogrožajo?


Kaj so sploh neionzirna sevanja, da so si zaslužila tolikšno pozornost znanstvene elite? Gre za sevanja, ki jih delimo na enosmerna električna in magnetna polja, sevanja nizkih in visokih frekvenc ter infrardečo, vidno in ultravijolično svetlobo. »Neionizirna sevanja imajo nižje frekvence od ionizirnih ter tako premajhno energijo za ionizacijo snovi. Nanašajo se predvsem na sevano energijo, ki s prehodom skozi snov ne povzroča nabitih ionov, temveč segrevanje in stimulacijo vzdražnih tkiv. Oba pojava povzročata biološke učinke, nad določenim pragom jakosti pa tudi negativne vplive na zdravje,« pojasnjuje dr. Gajšek. Glavni viri umetnih elektromagnetnih sevanj so daljnovodi in transformatorske postaje, gospodinjske naprave, radijski in televizijski oddajniki, radarji, mobilni telefoni in bazne postaje ter industrijske in medicinske naprave. »Nekatera neionizirna sevanja zaznavamo s čutili (svetloba, toplota), ionizirnih pa ne moremo,« pravi strokovnjak.

Tudi elektromagnetna sevanja predstavljajo zdravstveno tveganje nad določenim pragom, ki je bil izmerjen na podlagi raziskav in je temelj mednarodnih smernic. Mobilni telefon, radio, televizija in računalniki teh jakosti ne dosegajo, razlaga dr. Gajšek. Prav sevanje mobilnih telefonov je bilo v zadnjih letih v ospredju številnih raziskav, ki so se ukvarjale z vprašanjem, ali lahko povzročajo raka. Leta 2002 je Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) magnetna polja ekstremno nizkih frekvenc uvrstila med "možne kancerogene snovi za ljudi". Epidemiološke študije so pokazale, da je pri otrocih, ki so izpostavljeni magnetnim poljem, višjim od 0,3-0,4 µT (24-urno povprečje), večja verjetnost za razvoj levkemije. Leta 2011 je IARC po večletnih analizah in preučevanju raziskav razvrstil visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja med potencialno kancerogena. Uporaba mobilnega telefona bi lahko ustvarjala povečano tveganje za raka v glavi in vratu. »Povezava med izpostavljenostjo visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem mobilnega telefona in rakom v glavi zaradi nekonsistentnosti pri ugotavljanju izpostavljenosti in pomanjkanja podpore v drugih potrebnih raziskavah ne zadošča kriterijem za nedvoumno potrditev vzročne povezave. Zato je povezava med sevanji mobilnih telefonov in možganskim tumorjem zelo šibka, a vendar pozitivna,« poudarja dr. Gajšek in nam to ponazori bolj plastično: če je relativno tveganje za raka pri kajenju višje od 10, je tveganje zaradi uporabe mobilnega telefona med 1 in 2.
 

Omejimo število in trajanje klicev


Mednarodna raziskava Interphone je analizirala povezavo med uporabo mobilnega telefona in štirimi tipi tumorjev v tkivih, ki so med pogovorom z mobilnim telefonom najbolj izpostavljena (gliom, meningiom, akustični nevrinom, tumor obušesnih žlez). Že v letu 2000 je bilo vključenih 13 držav in 21 institucij, skupno je obravnavala 3000 primerov gliomov in 2500 primerov meningiomov, več kot 1000 primerov akustičnega nevroma, 100 primerov tumorjev obušesnih žlez ter več kot 7000 posameznikov v kontrolni skupini. Na koncu so ugotovili, da je povezava med gliomom in akustičnim nevrinomom ter sevanjem mobilnih telefonov omejena, povezava med vsemi drugimi vrstami raka pa je nezadostna za kakšne sklepe. IARC je kljub temu ugotovil, da epidemiološke raziskave med uporabniki mobilnih telefonov kažejo na 40-odstotno povečanje tveganja za nastanek glioma ter 15-odstotno povečanje tveganja za meningiom med najrednejšimi uporabniki (povprečno vsaj 30 minut na dan v zadnjih 10 letih).

Sevanjem mobilnih telefonov se ne moremo izogniti, lahko pa zmanjšamo njihovo pogostost, tako da omejimo število in trajanje klicev. Ko izbiramo mobilni telefon, bodimo pozorni na vrednost specifične absorbcijske stopnje (SAR). Priporočljivo je, da je SAR manjši od 0,6 W/kg. Uporabljajmo komplet za prostoročno telefoniranje ali vgrajeni prostoročni zvočnik. Ko aparat vzpostavlja zvezo, ga držimo stran od glave, saj takrat deluje z največjo oddajno močjo. Telefon položimo k ušesu, ko je zveza vzpostavljena. Izogibajmo se pogovorom, ko je signal slab (v kleteh, garažah, dvigalih …), namesto klica uporabimo kratka sporočila. Z roko ne prekrivajmo antene, ki je običajno vgrajena v spodnjem ali zgornjem delu mobilnega telefona. Če ga držimo tam, kjer je antena, bo zaradi premagovanja izgub oddajal z večjo močjo. »Razne nalepke, vrečke, piramide, ki naj bi zmanjšale sevanje mobilnega telefona, niso učinkovite in jih ne kupujte,« opozarja strokovnjak. Še zlasti moramo zaščititi otroke. Mnogo neodvisnih institucij svetuje staršem, naj odvračajo otroke od uporabe mobilnega telefona, saj je poleg morebitnega tveganja zaradi sevanja tu še možnost povzročanja zasvojenosti.
 

Na podeželju manj sevanja


Če se le da, radijskega in televizijskega sprejemnika ne imejte v spalnici, priporoča dr. Gajšek. »Vedno upoštevajmo načelo previdnosti, ko gre za zdravje. Brezžični internet uporabljate po pameti, ko ga ne uporabljate, ga izključite. Jaz to počnem doma,« pove dr. Gajšek. Tudi električni avtomobili, ki naj bi ohranjali planet bolj zelen, sevajo. »Vrednosti magnetnega polja v električnemu avtomobilu med vožnjo so dokaj visoke, a ima industrija še nekaj tehničnih možnosti, da bo ponudila avtomobile z nizko stopnjo sevanja.«

Če se sevanju mobilnih telefonov, televizije, radia itd. lahko s premišljeno uporabo vsaj deloma izognemo, pa se ne moremo izogniti sevanjem iz okolja, v katerem živimo. Čemu vse smo še izpostavljeni? »Naprave, ki generirajo elektromagnetno sevanje na frekvenčnem območju od 100 kHz do 300 GHz (VF EMS), so v naši družbi v široki uporabi. Glavni viri so mobilni telefoni, bazne postaje, brezžični telefoni, RTV-oddajniki in radarji. Uporabljajo se tudi v medicinski diagnostiki in mikrovalovnih pečicah. V določenem obdobju lahko človek absorbira več energije šibkega vira (mobilni telefon) v bližini telesa kot od bolj oddaljenega močnejšega vira, na primer baznih postaj, RTV-oddajnikov in radarjev,« pojasnjuje dr. Gajšek.

Kako izpostavljeni smo sevanjem iz okolja, lahko damo izmeriti. V Sloveniji nismo zelo izpostavljeni, je dr. Gajšek ugotovil v nedavni študiji, saj so sevalne obremenitve na vseh izmerjenih lokacijah (60) v različnih mikro okoljih v Sloveniji nizke in precej pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. »Sevalne obremenitve v večjih mestih so skoraj dvakrat višje kot na podeželju. Po pričakovanjih bo nova generacija mobilne tehnologije 5G ta razmerja precej spremenila,« opozarja dr. Gajšek.


Da nam sevanje mobilnikov, oddajnikov in podobnih naprav škoduje, verjamemo, a izpostavljanje sončnim žarkom se nam zdi neškodljivo. »Na splošno ima UVB-sevanje več znanih akutnih vplivov na kožo, kot so porjavelost, opekline in poškodbe DNK, ki lahko vodijo v nastanek kožnega raka. Znano je tudi, da UVB in UVA zavirata delovanje imunskega sistema. UVA-sevanje je verjetno glavni razlog za prezgodnje staranje kože, dokazana je tudi njegova vloga v razvoju kožnega raka,« opozarja dr. Gajšek in poudarja, da brez zaščite ne smemo nikoli na sonce. Jasno pa je, da so škodljivi tudi solariji.
Deli s prijatelji