POZOR

Rezultati neodvisne analize: v nekaterih vzorcih presežene kritične vrednosti

Objavljeno 11. julij 2019 16.45 | Posodobljeno 11. julij 2019 22.39 | Piše: A. L.

Neodvisna analiza je pokazala na okoljsko škodo.

Termitovi peskokopi v Drtiji. FOTO: Janez Petkovšek
MORAVČE – »Rezultati analiz sanacijskega materiala so pokazali, da so na petih lokacijah od skupno sedmih preiskanih lokacij v posameznih vzorcih znatno presežene kritične vrednosti. Na nekaterih lokacijah so kritične vrednosti v določeni globini presegle vsebnosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec ali fluoride. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. V skladu z določili Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh to pomeni, da na petih lokacija zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode. Glede na Zakon o varstvu okolja je na navedenih lokacijah prišlo do okoljske škode, povzročene tlom. Posledično se mora določiti obseg onesnaženosti tal in ukrepi v skladu z Uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode.« To je razkrila analiza vzorcev neodvisne kemijske analize sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah, kjer deluje podjetje Termit, ki jo je naročilo ministrstvo za okolje in prostor.

Za potrebe odvzema vzorcev sanacijskega materiala so bili izvedeni tri raziskovalne vrtine in štirje bagrski razkopi. V času izvedbe terenskih raziskav so bili odvzeti tudi vzorci petih površinskih voda in dveh podzemnih na širšem območju nekdanjega odkopa Drtija.
 

Odložen neprimeren material


Analizni rezultati nakazujejo, da se je na nekaterih lokacijah odlagal material, ki ni skladen z določili Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. »Enako je iz terenskih opisov razvidno, da se je na nekaterih lokacijah odlagal neprimeren material (npr. keramične varovalke (talilni vložki), električne žice, strelovod, železna cev, prazne plastenke za pijačo, gospodinjski odpadki (kuhinjska goba za pomivanje posode), krogelni ostanki brusilnih kamnov, lepljene plošče iz polimerne mase, kosi plastike in plastičnih mrež, kosi kovine, kosi betona, dolomitni bloki, koščki asfalta, pletena (rašel) vreča,« javnost obvešča omenjeno ministrstvo.
 

Onesnažene izcedne vode


Rezultati analiz površinskih in podzemnih voda so pokazali, da so izcedne vode na območju podjetja Termit obremenjene z onesnaženjem, značilnim za odpadne vode. Najbolj je onesnažen saniran zahodni del odkopa, ki je zasut z glinami, s krovnimi ter z gradbenimi materiali. Tako v podzemni vodi kot tudi v izcedni se je v tem delu odkopa pokazalo onesnaženje s kovinami in z visokimi vsebnostmi formaldehida ter fenolov. Glede na navedeno bi bilo treba izcedne vode na območju podjetja Termit zbirati in pred odvajanjem v okolje zagotoviti ustrezno čiščenje.

Ministrstvo je o izsledkih analize obvestilo tako Termit kot Občino Moravče ter pristojne inšpekcijske službe. 
Deli s prijatelji