NOVOST V SVETU

Prvi izdelali čebelnjak za invalide z vozički

Objavljeno 10. januar 2019 13.47 | Posodobljeno 10. januar 2019 13.47 | Piše: Primož Hieng

Čebelarska zveza Slovenije uvaja svetovno novost Priročnik za vključevanje invalidov v čebelarjenje

Čebelnjak, prilagojen delu invalidov na invalidskem vozičku
LUKOVICA – Na sedežu Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) na Brdu pri Lukovici so predstavili edinstveno novost v svetu, to je čebelarjenje za invalide, in izdajo priročnika za gibalno ovirane osebe. Na čebelarskem sejmu ApiSlovenija 2017 so podpisali listino o skupnem sodelovanju pri vključevanju invalidov v čebelarstvo. Njeni podpisniki so bili poleg pobudnika Andreja Severja in Boštjana Noča, predsednika ČZS, Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, Bojan Pavlin, predsednik Čebelarskega društva Semič, in zdaj žal že pokojni Philip McCabe, predsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia.
»To pobudo smo lani nadaljevali,« je povedala mag. Andreja Kandolf Borovšak, svetovalka specialistka za področje varne hrane ČZS. »Prvi korak na tem področju, ki smo ga podpisniki uspešno opravili, je bila postavitev prilagojenega učnega čebelnjaka, ki omogoča čebelarjenje invalidom na invalidskih vozičkih. Čebelnjak smo s pomočjo donacij posameznikov in podjetij ter z veliko pomočjo Mestne občine Murska Sobota postavili aprila lani v neposredni bližini Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije v Murski Soboti.«

Ob koncu leta 2018 so končali drugi korak sodelovanja, saj so izdali Čebelarski priročnik za invalide v slovenskem in angleškem jeziku. Namenjen je izobraževanju invalidov v čebelarstvu, osebam, ki občudujejo naravo in so rade v nenehnem stiku z njo ter bi rade čebelarile kljub omejitvam, ki jih ima invalidski voziček. Pri obeh korakih so zelo pomagali prav čebelarji na invalidskih vozičkih, ki že več let uspešno čebelarijo in prilagajajo svojo tehnologijo čebelarjenja omejitvam invalidskega vozička.
V priročniku so predstavljene možnosti pristopa invalida na vozičku k čebelam in kaj mora storiti, da postavi čebelnjak ter se ustrezno vpiše v register čebelnjakov.

Včasih sem moral biti tudi nesramen, da smo kaj dosegli. V tem priročniku so skrite solze, jeza in želja.

»Predstavili smo izkušnje čebelarjev, ki že čebelarijo na invalidskih vozičkih, in katero prilagojeno opremo uporabljajo,« je še povedala Kandolf Borovšakova. »Opisali smo funkcionalne zmožnosti oseb z okvaro hrbtenjače in pravilno ukrepanje ob piku čebele. Na kratko smo predstavili čebeljo družino, čebelarjeva opravila po mesecih in najpogostejše bolezni, ki pestijo čebele. Sodelovanje pa še zdaleč ni končano, saj že pripravljamo program za seminarje, na katerih bomo teoretično in praktično izobraževali invalide za čebelarstvo. Usposabljanje bomo vključili v Slovensko čebelarsko akademijo in ga kot edinstveno ponudili svetu.«

Tudi v angleškem jeziku

ČZS je že pred leti z izdajo učbenika Čebela se predstavi naredil pomemben korak na področju ukvarjanja z osebami z motnjami v razvoju. »Drugi pomemben korak je izdaja Čebelarskega priročnika za invalide,« je povedal predsednik ČZS Boštjan Noč. »S tem želimo invalide na vozičkih čim bolj ozavestiti, kako bi lahko čim bolj samostojno čebelarili. Priročnik ima poseben pomen tudi zato, ker so pri njegovem nastajanju sodelovali čebelarji in invalidi iz svoje prakse. Gre torej za nasvete, ki so res preizkušeni. Zelo pomembno se mi zdi, da smo priročnik prevedli v angleški jezik, saj je to lahko darilo slovenskih čebelarjev in vseh, ki so ga ustvarili, svetu. Pomembna je povezava čebelarjev z Zvezo paraplegikov Slovenije ter ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je dejala, da jo veseli, ker se v skrb za čebele vključujejo tudi invalidi in osebe s posebnimi potrebami: »Prepričana sem, da ste pri svojem delu nadvse plemeniti in zagnani in da vam delo s čebelami prinaša veliko osebnega zadovoljstva ter da svoje znanje uspešno prenašate na nove generacije čebelarjev.«

2017. so podpisali listino o vključevanju invalidov v čebelarstvo.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je povedala, da je njeno ministrstvo maja lani sprejelo program razvoja odličnosti na področju čebelarstva in ustanovilo Slovensko čebelarsko akademijo: »Dolžnost tako posameznika kot skupnosti je, da pomagamo tistim, ki jim je težje. Že iz ustave izhaja, da imajo invalidi enake pravice in obveznosti kakor drugi državljani. Ustanovitev sekcije čebelarjev na invalidskih vozičkih, podpis listine o vključevanju invalidov na invalidskih vozičkih v čebelarstvo, odprtje prvega učnega čebelnjaka, prilagojenega za invalide na vozičku, in zdaj izdaja Čebelarskega priročnika za invalide jim bodo lahko omogočili doseganje in ohranjanje največje mogoče samostojnosti ter ustvarili možnost za aktivno vključenost invalidov tudi na področju čebelarstva.«

Na predstavitvi Čebelarskega priročnika za invalide je spregovoril še Andrej Sever, pobudnik projekta: »To ni bila samo ideja, to je bilo moje trdo delo na terenu, spoznavanje z ljudmi. Včasih sem moral biti tudi nesramen, da smo kaj dosegli. V tem priročniku so skrite solze, jeza in želja. Zakaj solze in jeza? Ker se naša družba še ne zaveda, kaj pomeni biti bolan, invalid ali da se ti lahko otrok rodi z motnjami v razvoju. Šele s Čebelarskim priročnikom za invalide se je to mnenje končno začelo spreminjati.«
Deli s prijatelji