MOČNA OSVETLITEV

Prometni znak mu je spalnico spremenil v kupleraj

Objavljeno 06. december 2018 20.51 | Posodobljeno 06. december 2018 20.51 | Piše: Boštjan Fon

Močna osvetlitev na prehodu za pešce razburila soseda Aleša Šlibarja. Predsednik KS trdi, da je znak tam zaradi volje krajanov.

Kdo je dal pobudo za osvetljen cestni znak, ostaja neznanka.
ZVIRČE – Štorija okoli osvetljenega znaka sredi vasi Zvirče, ki stoji na poti od gorenjske avtoceste proti Tržiču, se je začela dan po odprtju pločnika oktobra letos. Prometna signalizacija, ki so jo namestili nad prehodom za pešce, z utripanjem, osvetlitvijo in dodano led lučjo opozarja na pešce.
image
Zakaj nevarnega prehoda za pešce niso premaknili na varnejše mesto? FOTOgrafije: Boštjan Fon

Prehod je bil tam že leta: čez dan je bil normalno viden, ko je padla noč, je bil osvetljen z javno razsvetljavo. Zdaj pa so prehodu dodali znak na drogu nad cestiščem, ga opremili z utripajočo signalizacijo in pod njega, da se bo ja videlo, če bi kdo prečkal cesto, navijačili reflektor.
 

Deležen le posmeha


»Že prej sem odgovorne opozarjal, da bo svetloba iz znaka, ki je postavljen precej visoko, svetila naravnost v mojo spalnico,« se priduša avtoelektričar Aleš Šlibar, ki ima ob cesti hišo in delavnico. »Največkrat sem za težavo, ki bo nastopila, rekel Franciju Smoleju, predsedniku Krajevne skupnosti Kovor, kamor spadajo Zvirče. Tudi jaz sem svetnik KS. Vsakič sem bil deležen le posmeha.« Znak so postavili kljub njegovim ugovorom. »Spalnico sem imel v tistem kot pravi kupleraj!« je oster Šlibar. Nič ni pomagalo, če je spustil žaluzije.
3500
evrov je stala osvetlitev prehoda.


»Kontaktiral sem odgovorne na občini Tržič. Imeli so posluh za mojo težavo. Tako so naredili, da se je zvečer ugasnila modra luč, utripalke so tudi že pogasnili. Ne pa tudi led luči, ta močno sveti in seveda s tem moti moj počitek v spalnici. Rečeno mi je bilo, pravzaprav obljubljeno, da bodo na led svetilko namestili nekakšno zaščitno pločevino, da snop svetlobe ne bi šel proti moji hiši.«

Šlibar, svetnik KS Kovor, je od predsednika Smoleja prejel elektronsko pošto, v kateri piše, da so krajani Zvirč dali pobudo, da bi se postavila prav takšna prometna signalizacija. »Predsednika Smoleja sem pozval, naj mi pokaže original te zahteve in podpise vaščanov. Sam sem namreč govoril z nekaj sovaščani in nihče o tem, da bi kdo pobiral podpise za ta prometni znak z osvetlitvijo, ni vedel popolnoma nič.«
Rešuje življenja
Dr. Metka Knific Zaletelj z občine Tržič je najprej pojasnila, da je varnost otrok in občanov dragocenejša od roloja ali žaluzije. »Ker se tu nahaja še najpomembnejši prehod za pešce v vasi, smo zaradi varnosti in vidnosti tako pešcev kot tudi označitve prehoda na res nevarnem mestu dodali še od krajanov s peticijo zahtevano osvetlitev. Dva taka prehoda smo na isti način označili tudi v Kovorju v isti krajevni skupnosti in v zadovoljstvo vseh odlično služita svojemu namenu. Osvetlitev je stala okoli 3500 evrov, pri čemer lahko tovrstna osvetlitev reši življenja.« Zakaj je prehod za pešce na res nevarnem kraju in ga ob izgradnji pločnika niso premaknili nekaj metrov naprej ali nazaj, na bolj vidno in varno mesto, ni jasno.


Šlibar je Smoleju med drugim napisal: »Zakon o informacijah javnega značaja vas zavezuje, da mi posredujete kopijo elektronske pošte, ki jo zahtevam. Kot izvoljenemu svetniku v KS Kovor mi želene elektronske pošte niste hoteli poslati, kar je v nasprotju z delovanjem skupnosti. Vsak izvoljeni član ima pravico videti vse dokumente, ki so naslovljeni na KS, kajti vi, predsednik, ste le predstavnik izvoljenih svetnikov, nikakor pa nimate kompetenc odločati, kaj boste komu pokazali in kaj ne. Če si svoje predsedovanje predstavljate tako, delate proti vsem demokratičnim pravilom.«
 

Zakaj ne talne lučke?


Predsednik KS Smolej je Šlibarju menda dejal, da mu zahteve in podpisov ne bo pokazal. »To je popolnoma nesprejemljivo zame. Zato sem v drugem dopisu napisal, da gre očitno za zlorabo krajanov Zvirč, in je to v obliki maščevanja, nagajanja, kazanja prevlade in moči skrajno sprevrženo dejanje. Z največjo verjetnostjo držijo trditve nekaterih krajanov in delavcev pri projektu, da je bila osvetljena cestna signalizacija dogovor 'krajanov Zvirč' za šankom gostilne.«
Kdo je pisal pobudo?
Predsednik KS Kovor Franci Smolej je pojasnjeval: »Krajevna skupnost Kovor je bila vseskozi aktiven sodelavec, sofinancer in partner pri izgradnji pločnika, ki so si ga krajani v Zvirčah zaradi varnosti vseh želeli kot prednostno nalogo v vasi. Svet krajevne skupnosti je bil pri teh odločitvah vedno enoten. Vedno smo in bomo podpirali vse tehnične rešitve, ki vodijo k večji varnosti naših krajank in krajanov. Prejel sem tako ustne kot tudi pisne predloge številnih krajanov, da se nevarni prehod in križišče zaradi varnosti dodatno osvetli, ker imajo krajani že dve odlični izkušnji z enako izvedenima prehodoma v Kovorju.« O tem, zakaj Alešu Šlibarju ni predstavil pobud, k jih je ta zahteval, Smolej pove: »Pobude krajanov z osebnimi podatki in podpisi so po novi evropski in slovenski zakonodaji varovan osebni podatek. Pobudo mojih krajanov sem prenesel svetu Krajevne skupnosti Kovor, ta jo je podprl.«


Šlibar se je pozanimal, kakšen je način in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za namestitev take svetilne cestne signalizacije. »Med tehničnimi specifikacijami za ceste točno piše, da je taka osvetlitev nameščena na prehodih za pešce posebnega pomena, ki so ob domovih starostnikov, šolah, vrtcih in zdravstvenih ustanovah. V naselju se taka osvetlitev na prehodu za pešce uporablja lahko, če je frekvenca prometa 7000 vozil na dan ali več. V Zvirčah toliko prometa ni ves teden. Strinjam se, da mora biti prehod za pešce označen, tudi s svetlobno označbo. A kot sem videl drugje, po drugih krajih, imajo te vrste prehodov v naselju označene s talnimi lučkami, ki so enako učinkovite, a mnogo cenejše. Vas Zvirče je spalno naselje, zato je skrajno nedopustno, da se proti vsem zakonom in pravilom postavljajo take označbe prehodov, ki niti najmanj ne spadajo v tak kraj.« 
Deli s prijatelji