ODJAVLJENA VOZILA

Pozor, nova dajatev! Če tega ne boste uredili, boste dobili plačilni nalog

Objavljeno 15. marec 2019 17.10 | Posodobljeno 15. marec 2019 22.55 | Piše: A. L.

Prihaja nova dajatev. Plačati jo bodo morali lastniki vozil, ki so od 1. aprila 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto.

Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen, Delo
LJUBLJANA – Ste lastnik vozila, ki je bilo odjavljeno od 1. aprila 2018 dalje? Potem pravočasno poskrbite za odjavljeno vozilo in za to, da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila. Če tega ne boste storili, boste prejeli plačilni nalog za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.

Z ministrstva so sporočili, da lastnike motornih vozil z aprilom čakajo spremembe: »Če boste motorno vozilo odjavili, boste morali plačati posebno dajatev za odjavljeno vozilo, ki jo je določil zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV). Priprave na novo dajatev usklajujejo ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, veljati pa bo začela že v kratkem, 1. aprila 2019.«
 
Dajatev za odjavljeno vozilo se bo plačevala za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. »Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila,« pojasnjujejo z ministrstva.
 
»To dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so od 1. aprila 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji,« še opozarjajo.
 
Dajatev za odjavljeno vozilo ne omogoča nobenih izjem ali oprostitev za plačilo. Plačali je ne bodo lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga znova registrirali. Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:

– potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila izdano v eni od držav članic Evropske Skupnosti skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);
– policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;
– dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
– izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije. 
Deli s prijatelji