POZIV AKTIVISTOV

Pomagajmo žabam čez cesto

Objavljeno 10. marec 2019 08.52 | Posodobljeno 10. marec 2019 08.52 | Piše: Oste Bakal

Dvoživke se iz zimskih zavetišč že odpravljajo k stoječim vodam, kjer odlagajo jajčeca, pri tem pa jih na cestah ogromno povozijo.

Samo prometni znaki, ki opozarjajo na žabe, so premalo.
Toplejša zima je povzročila, da so se tudi dvoživke prebudile bolj zgodaj in se ponekod že selijo iz zimskih prezimovališč na kraj parjenja. Večinoma tja, kjer so stoječe vode.

image
Samo prometni znaki, ki opozarjajo na žabe, so premalo.

Pri tem morajo večkrat prečkati cesto, kjer jih vozniki pogosto povozijo. Podobe povoženih dvoživk na tistih točkah, kjer množično prehajajo cesto, so grozljive, zato ljubitelji živali opozarjajo voznike, naj bodo v teh dneh še posebno previdni.
 

Postavljanje zaščitnih ograj


Prenašanja dvoživk čez ceste se v zadnjih letih udeležuje vse več prostovoljcev, a vselej manjka pridnih rok, ki bi se lotile tega plemenitega opravila. V Pomurju bi jim še kako prav prišli prostovoljci v Črešnjevcih, Lutvercih, Rankovcih, Petanjcih in Rihtarovcih, kjer je bilo v prejšnjih sezonah povoženih največ živali. Prav tako aktivisti iz raznih društev prosijo državljane, naj organizatorjem nemudoma sporočijo, če opazijo, da dvoživke na določenih lokacijah množično prečkajo cesto.

image
Prostovoljci dvoživke poberejo in jih prenesejo čez cesto.

Za varne prehode divjih živali, med katere spadajo tudi dvoživke, čez državne ceste je odgovorna država oziroma v njenem imenu Direkcija RS za ceste. Zato aktivisti pričakujejo, da bodo aktivno in čim prej začeli ukrepati tudi na omenjenih državnih cestah.

image
V vedru varno prek ceste FOTOGRAFIJE: OSTE BAKAL

»Dvoživke, med njimi je največ navadnih krastač, sekulj in rosnic, so v toplejših in bolj vlažnih nočeh začele ali še bodo začele svojo pot do mokrišč, jezer, mlak, nekdanjih gramoznic, kjer se parijo in odlagajo jajčeca. Na tej poti bodo seveda prečkale tudi ceste.

Da bi preprečili ali vsaj zmanjšali množični povoz dvoživk na državni cesti v Brezju, smo prostovoljci, združeni v KD za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv. Jurij ob Ščavnici, in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) prvi marčevski vikend ob Blaguškem jezeru namestili 900 metrov varovalnih ograj za dvoživke.

Koga lahko pokličete

Če bi želeli pomagati pri prenašanju žabic čez ceste ali samo opozoriti na množično prečkanje dvoživk, lahko za posamezna območja v Pomurju pokličete: Darka Lorenčiča (041 642 128) ali Gregorja Domajnka (031 340 399) za območja ob Blaguškem jezeru, v Podgradu pri Gornji Radgoni in Lutvercih. Dvoživke prek ceste prenašajo tudi na Goričkem ob Ledavskem jezeru, kjer vaš klic pričakuje Kristjan Malačič iz JZ Krajinski park Goričko (041 670 956), Vesna Kitthiya pa za območje v Borecih pri Ljutomeru (031 328 399).

Ob prvi deževni noči bomo vse žabice, ki so prispele do ograje, pobrali in jih prenesli na drugo stran ceste. In tako skoraj vsako noč za tem, ob ugodnih vremenskih razmerah, dokler se selitev do mrestišč ne konča,« nam je povedal Gregor Domajnko iz DOPPS. Podobne varovalne ograje so z zaposlenimi na Zavodu RS za varstvo narave namestili tudi ob državnih cestah v Podgradu in Lutvercih.
Deli s prijatelji