PRAVNA BITKA

Kaznovan, ker noče dveh vodovodov

Objavljeno 13. december 2018 12.10 | Posodobljeno 13. december 2018 12.10 | Piše: Aleksander Brudar
Zakonca Barle iz Gradišča se ne bi odpovedala vaškemu vodovodu. Občina Trebnje vztraja, da je priključitev na novo omrežje obvezna.
Jože Barle je prepričan, da bi ga morala občina vprašati, ali se želi priklopiti na nov vodovod.
GRADIŠČE PRI TREBNJEM – »Dveh vodovodov midva ne potrebujeva. Kot tudi dveh napeljav elektrike ne.« Tako jasna sta zakonca Jože in Frančiška Barle, ki jima zaradi neplačila 1950,45 evra komunalnega prispevka za priključitev njune hiše na novo zgrajeni vodovod grozi izvršba. »Naj poudarim, da sem star 71 let, in vsi ti nenormalni pritiski delujejo name in na ženo zelo stresno, saj sva si na stara leta ustvarila v lepi naravi in miru domek, da skupaj v miru preživiva teh nekaj let.«

1950,45 evra komunalnega prispevka morata plačati zakonca Barle.

image
Zakonca Barle bi še naprej uporabljala vaški vodovod Lipnik. 
Dom sta si začela ustvarjati pred 20 leti. Pri tem sta uredila vse potrebne dokumente in se priključila na vaški vodovod Lipnik, »ki smo ga vaščani sami zgradili in financirali lastno oskrbo z dobro pitno vodo že pred 40 leti«. Nanj je danes, kot poudari gospod Barle, priključenih približno 160 uporabnikov. Vmes so se spremenili časi in njuna matična, trebanjska občina se je s sosednjo mirnsko odločila, da bo s pomočjo evropskih sredstev zgradila vodovod, saj javnega omrežja na območju Gradišča do konca leta 2015 ni bilo. Tako tudi, kot pravijo na občini, njuna hiša ni mogla biti priključena nanj. Toda Jože poudarja, da se vodi iz vaškega vodovoda nikakor ne želita odpovedati in da iz občine nihče vprašal, ali se želita priključiti na novega. Dvakrat je zaman šel k trebanjskemu županu Alojziju Kastelicu. »Plačal boš!« se spominja njegovih besed. »Ne, ne bom!« pa znova odločno trdi Jože. »Bom dobil odvetnika in bom tožil župana in direktorja občinske uprave. Odpovedali so vaški vodovod v korist komu, da bo zdaj lahko komunala priklopila novi vodovod?« se vpraša. In doda, da bo moral plačati še priklop na novi vodovod. »Župan je ugotovil, da bom moral do vodovoda potegniti 102 metra priključka. Ampak ne bom ga!«

image
Vaški vodovod se bo moral umakniti novemu. 
Domačine naj bi zmotilo tudi to, da so bili ob gradnji novega vodovoda nekateri pri plačilu komunalnega prispevka v precej boljšem položaju kot drugi in naj bi dobili tudi za polovico nižje položnice. Kot sledi iz lanskega dopisa Društva vodovod Gradišče predstavnikom obeh občin, je trebanjska občina vsem lastnikom stavb, ki niso sami vložili zahtevkov (pravijo jim prostovoljni prosilci), po uradni dolžnosti izdala odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Prepričani so bili, da je prispevek previsok, ker naj pri odmeri ne bi bili upoštevani pravilni podatki, zato so se srečali s trebanjskim županom in na sestanku jim je ta ponudil možnost, da bo, če uporabniki vaški vodovod odstopijo občini, občinskemu svetu predlagal oprostitev plačila komunalnega prispevka. Krajani so se s tem strinjali, potem pa so kljub temu dobili odločbe o plačilu prispevka.

Dveh vodovodov midva ne potrebujeva. Kot na primer tudi dveh napeljav elektrike ne.

Na občini so nam pojasnili, da dogovor ni bil izvršen, saj bi morali v skladu z njim vsi lastniki parcel, po katerih poteka vaški vodovod, z občino Trebnje skleniti služnostno pogodbo za vzdrževanje obstoječega vodovoda. A se to ni zgodilo. Poleg tega je, kot še sporočajo z občine, trebanjska občina od mirnske prejela poziv k izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Zato so v Trebnjem raje odstopili od dogovora, ker bi se drugače lahko zgodilo, da bi morali obe občini vračati 866.500 evrov evropskih sredstev, to pa bi, kot še odgovarjajo, pomenilo, da bi bil na koncu komunalni prispevek še višji. 

Obveznost, ne želja
Na Občini Trebnje pojasnijo, da so odločbe o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti izdali lastnikom objektov na območju naselja Gradišče pri Trebnjem, za katere je po občinskem odloku obvezna priključitev na javni vodovodni sistem. Zakoncema Barle je bila izdana 31. maja lani, z odločbo pritožbenega organa 12. januarja letos pa je bila tudi potrjena. "Ker upravni spor ni bil sprožen, je odločba občinske uprave postala dokončna, pravnomočna in izvršljiva," so pojasnili. To, da niso vsi dobili enakega komunalnega prispevka, pa pojasnjujejo s tem, da je njegova višina odvisna od velikosti parcele in neto tlorisne površine objekta. Na koncu so še poudarili, "da priključitev na javno vodovodno omrežje ni želja in možnost občanov, temveč gre za njihovo obveznost".
Deli s prijatelji