REBERNICE

Katastrofični dogodki ogrožajo viadukt in prebivalce

Objavljeno 18. avgust 2019 21.32 | Posodobljeno 18. avgust 2019 21.05 | Piše: Aleksander Brudar

Konec prihodnjega leta predvidena dela na Rebernicah. Podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije.

V izvajanju je pilotna stena Podgrič pod viaduktom in pod nasipom med viaduktoma Barnica in Podgrič. FOTO: Katja Željan
LJUBLJANA – Hitre ceste čez Rebernice, glavne prometne žile med Vipavsko dolino in osrednjo Slovenijo, se že vse od gradnje (13. avgusta bo od odprtja ceste minilo 10 let) drži sloves nezanesljivosti. Pa ne zato, ker bi bila gradnja viaduktov in predorov slaba oziroma nekakovostna, ampak zaradi nestabilnega pobočja Nanosa, ob katerem skoraj v celoti poteka njena trasa.
Že v zborniku Geologija leta 2007 je Jernej Jež iz Geološkega zavoda Slovenije ugotavljal, da plazenje tal na Rebernicah ogroža tako regionalno kot hitro cesto Razdrto–Vipava. Naselji Lozice in Podgrič sicer še nista ogroženi. »V prihodnosti bi lahko katastrofični dogodki v smislu nenadnega hitrega zdrsa večjih količin grušča ogrozili tudi njiju. Katastrofične dogodke bi lahko povzročili neugodne naravne razmere, kot so dolgotrajno deževje in potresi ali kombinacija obojega,« piše Jež in poudari, da nam že položaj in razprostranjenost pobočnih sedimentov na Rebernicah »dajeta slutiti, da se grušči v obliki različnih pobočnih procesov premikajo«.
13. avgusta 2009 je bila odprta hitra cesta.

»Poleg tega nam to potrjujejo premiki, ki so bili izmerjeni s pomočjo inklinometrskih vrtin, ter nekateri recentni plazovi. Znaki drsenja so opazni v deformacijah na obstoječi regionalni cesti, v razpokah na nekaterih odsekih nove hitre ceste ter poškodbah objektov v vasi Lozice,« je zapisal strokovnjak in še, da meritve premikov v geomehansko-inklinometrskih vrtinah »kažejo premike reda velikosti nekaj milimetrov do maksimalno 15 milimetrov na mesec«.

Zemlja plazi 12 mm na leto

Tega se zavedajo na Družbi za avtoceste RS (Dars), saj so tudi njihove meritve v primeru viadukta Rebernice pokazale, da gre na območju krajnega opornika viadukta za fosilni plaz, ki pa je še aktiven. Zato je bila aprila letos, kot so nam tam pojasnili, za razbremenitev krajnih opornikov viadukta Rebernice, kar vključuje tudi menjavo ležišč, s podjetjem Ginex International, d. o. o., podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. »Pogodba predvideva izdelavo več variant rešitve problema.
image
Hitra cesta čez Rebernice je pod stalnim nadzorom Darsa. FOTO: LJUBO VUKELIČ

Po recenziji izbrane in sprojektirane rešitve ter izvedbi razpisa za zgraditev je pričakovati začetek del konec leta 2020. Za izvedbo bo verjetno potrebna izmenična zapora ene strani hitre ceste na razdalji približno dva kilometra (kjer je možnost prehoda na drugo polovico hitre ceste),« so nam odgovorili na Darsu. Dodali so, da na stebrih viadukta ni zaznanih razpok. Glede na to, da gre na območju Rebernic za grušče in glinene flišne kamnine, ki so, kot so nam že lani povedali na Darsu, v mejnem ravnovesnem stanju in bodo še nadalje na stopnji počasnega preoblikovanja in vzpostavljanja končnega stabilnega ravnotežja, bo pobočje »generalno še nadalje plazilo«. »Do zdaj izmerjeni največji premiki ne presegajo vrednosti 12 mm na leto (na območju viadukta Boršt I in Podgrič),« so nam razložili.
image
Pred desetimi leti je takratni premier Borut Pahor tako slavnostno odprl hitro cesto. FOTO: LJUBO VUKELIČ

Letos pa so dodali, da so se premiki na osnovi dodatno izvedenih ukrepov že stabilizirali (denimo pri izvedbi pilotne stene Boršt I). »Zdaj je v izvajanju pilotna stena Podgrič pod viaduktom in nasipom med viaduktoma Barnica in Podgrič,« pojasnijo. Lani so sicer na območju pilotne stene Boršt I izvedli še prestavitev prekladne konstrukcije viadukta Boršt I. »V istem letu je bila izvedena tudi sanacija asfaltnih površin, na območju gradnje pilotne stene Boršt pa bo izvedena po dokončni stabilizaciji terena.« 
Deli s prijatelji