EVROPA : ZDA, RUSIJA, KITAJSKA

Kandidati iskreno: v čem se evropske vrednote razlikujejo od drugih velesil

Objavljeno 23. maj 2019 15.15 | Posodobljeno 23. maj 2019 15.27 | Piše: N. Č.

Kandidati za evropske poslance so govorili o pomembnosti evropskih vrednot.

Motiv Franckin tek za vozom z razstave Cankar in Evropa ob 100. obletnici pisateljeve smrti. FOTO:
LJUBLJANA – Pred vrati so evropske volitve, ki se jih bomo v Sloveniji lahko udeležili 26. maja. Nosilce list političnih strank smo vprašali, v čem se evropske vrednote razlikujejo od tistih v drugih velesilah: Rusiji, ZDA, Kitajski in Indiji.

Njihove odgovore objavljamo v celoti. Kdo vas je najbolj prepričal?

Zmago Jelinčič (SNS): V marsičem.

Igor Šoltes (Desus): Evropa je zibelka humanizma. Tu so se rodile mnoge civilizacijske norme in dosežki, ki dajejo vrednostni okvir človeštvu kot celoti. V Evropi je človek še vedno pred kapitalom, za druge celine nisem prepričan, da je tako. To se mi zdi temeljna prednost Evrope, ki jo moramo ne le varovati, ampak krepiti in izvažati v druge dele sveta, če si želimo, da bo ta šel v pravo smer, to je človeku naproti.

Milan Zver (SDS, SLS): EU je nastala po opustošenju druge svetovne vojne, ko so se voditelji držav odločili, da se takšne grozote ne smejo več ponoviti. EU je torej projekt, ki temelji na prizadevanjih za mir in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načel prava in vladavine prava. EU je sestavljena iz raznolikih držav članic, njihovih kultur in zgodovine, ki pa so vseeno takšne, da lahko sodelujejo. Navsezadnje, države članice EU so se strinjale, da se odrečejo delu suverenosti za to, da so lahko del EU. Po vrednotah so ZDA mnogo bližje EU kot katera koli od naštetih velesil. Z ZDA si delimo osnovne vrednote zahodne civilizacije, ki temelji na judovsko-krščanski tradiciji, antični filozofiji, rimskem pravu in razsvetljenstvu. Kitajska sistematično krši človekove pravice, vedno bolj se ji približuje tudi Rusija. Imajo pa vse omenjene velesile drugačno zgodovino, kot je bila na evropskih tleh, zato so tudi vrednote, na katerih so osnovane, in sistemi, v katerih živijo ljudje, drugačni.

Violeta Tomić (Levica): Evropa mora v svetu vzpostavljati svoj socialni, demokratični in ekološki model. Vse te vrednote so na udaru v ZDA, v Aziji pa sploh.

Žiga Turk (NSi): EU je edinstven prostor blaginje, svobode, solidarnosti in spoštovanja vsakega posameznika, ki temelji na skupnem izročilu krščanskih vrednot. Te vrednote pa lahko ohrani le gospodarsko močna Evropa, ki temelji na znanju, inovacijah in spodbujanju podjetniških potencialov. Evropa, ki bo zmogla konkurirati drugim svetovnim velesilam.

Tanja Fajon (SD): Največja razlika je v odnosu do solidarnosti in vloge spoštovanja človekovih pravic v družbi. Odnos do pravic žensk, dostopnosti javnih storitev in enakih možnosti za vse je skozi politike in dejanja velesil bistveno različen. Morda celo najbolj pa se razlikujemo v odnosu do okolja in zdravega življenjskega prostora kot vrednote in cilja, kjer je EU nedvomno vodilna in mora svojo aktivnost še okrepiti.

Angelika Mlina (SAB): EU je del sveta, kjer živimo najbolje, in to nam  vsi zavidajo. Pri nas spoštujemo človekove pravice, svobodo posameznika, ohranjamo demokracijo in demokratične vrednote, pravičnost in enakopravnost, smo tudi solidarni, pravila v gospodarstvu veljajo za vse enako. Slovenija je s članstvom v EU zato veliko pridobila in res ne smemo dopustiti, da bi nam vse ugodnosti EU vzeli skrajni desničarji, kot so Orban in Salvini, ki jo hočejo uničiti. Zato so te volitve tako zelo pomembne – volivci moramo zagotoviti, da bo v Evropskem parlamentu še naprej proevropska večina, da še naprej ostanemo del sveta, kjer je najbolje živeti.

Irena Joveva (LMŠ): Evropske vrednote so v EU zapisane v vseh temeljnih pogodbah in dokumentih. Vrednote EU so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice. Druge zgoraj navedene velesile vodijo nacionalni interesi, ki so zapisani v ustavah in ključnih dokumentih.

Iz stranke SMC na vprašanje niso odgovorili.
Deli s prijatelji