NEPROFITNI NAJEM

Kako do dvosobnega stanovanja v Ljubljani za 180 evrov na mesec

Objavljeno 22. april 2019 07.05 | Posodobljeno 23. april 2019 09.49 | Piše: A. L.

Rok za prijavo na razpis JSS MOL se izteče 17. maja.

Simbolična fotografija. FOTO: Roman Šipić, Delo
LJUBLJANA – V Mestni občini Ljubljana (MOL) in Občini Vrhnika bo na voljo skupaj okoli 150 neprofitnih najemnih stanovanj. Ta bodo vseljiva predvidoma konec leta 2020, predvsem pa v letih 2021 in 2022, je objavil Javni stanovanjski sklad MOL. Rok za prijave se izteče 17. maja letos. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, in žrtve nasilja v družini.

Na voljo bodo stanovanja različnih velikosti, v razpisu pa navajajo tudi primer neprofitne najemnine za 55 kvadratnih metrov veliko dvosobno stanovanje (izračun temelji na podlagi zdajšnjih predpisov) – približno 180 evrov. 


Dve listi


Razpis so v osnovi razdelili na listo A in listo B. Kakšna je razlika? Na listo A bodo uvrščeni tisti, ki glede na dohodek po 9. členu pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Zanje bo na voljo 100 stanovanj, za tiste na listi B pa okoli 50.Poleg razpisanega števila stanovanj bodo dodatno dodelili za določen čas, predvidoma za dobo 20 let, tržna stanovanja, pridobljena po modelu javno zasebnega partnerstva. »Stanovanja bodo dodeljena tistim upravičencem po vrstnem redu uvrstitve, ki ne bodo zbrali dovolj točk, da bi jim bilo dodeljeno neprofitno stanovanje, pod pogojem, da bodo podali soglasje za rešitev stanovanjskega vprašanja na ta način. Za navedena tržna stanovanja bodo sklenjene najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa z najemnino v višini neprofitne najemnine. Z izjemo določnosti trajanja najemnega razmerja, zavezanosti k plačilu varščine ne glede na uvrstitev na listo A ali listo B ter morebitne preselitve v nadomestno stanovanje bodo najemniki tržnih stanovanj izenačeni z najemniki neprofitnih najemnih stanovanj. Varščina bo zaračunana v višini šestih neprofitnih najemnin. Tržna stanovanja bodo dodeljena glede na število pridobljenih stanovanjskih enot,« pojasnjujejo v razpisu.
 

Kdo lahko kandidira za neprofitno stanovanje (več podrobnosti na spletni strani JSS MOL):


– državljani RS, tudi državljani drugih članic EU, pod posebnimi pogoji tudi drugi, ki pa imajo stalno prebivališče v MOL;
– žrtve nasilja v družini, ki ima na območju MOL začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj;
–  osebe, vezane na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe, če imajo v MOL večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
–  najemniki bivalnih enot v lasti razpisnika, ki so na območju Vrhnike in so imeli pred vselitvijo v predmetno bivalno enoto stalno prebivališče v MOL.


Kakšna je meja dohodka


Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v lanskem letu ne presegajo zgornje meje, ki jo vidite v spodnji tabeli (določena je kot odstotek od povprečne neto plače v Sloveniji –  1092,74 evra).

image
Kakšen je lahko vaš dohodek, če želite priti do neprofitnega stanovanja. FOTO: JSS MOL

 

Kaj pa varščina?


Varščino so zavezani plačati upravičenci z liste B (njihov dohodek presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika) pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi, sicer pa znaša tri mesečne neprofitne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem.

Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Deli s prijatelji