NADZOR

Finančna uprava v akcijo, preverite, ali ste na udaru tudi vi

Objavljeno 18. junij 2018 08.48 | Posodobljeno 18. junij 2018 10.38 | Piše: A. L.
Lotili se bodo IT-podjetij.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo
LJUBLJANA – Finančna uprava RS (Furs) izvaja ciljno usmerjene nadzore na področju prispevkov za socialno varnost, pri katerih se preverja pravilna davčna obravnava in ekonomska vsebina dohodka fizičnih oseb (odvisno/neodvisno pogodbeno razmerje). Nadzori se opravljajo pri zavezancih, pri katerih je bilo zaznano, da zanje fizične osebe opravljajo dela kot samostojni podjetniki, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da pri izvajanju takšnega dela obstajajo elementi odvisnega pogodbenega razmerja. »Posebno pozornost namenjamo (in jo bomo tudi v prihodnje) tudi tujim IT-podjetjem, saj smo na tem področju v zadnjem času zaznali povišano stopnjo tveganja morebitnega prikritega zaposlovanja,« sporočajo iz Fursa.
 
Od 1. septembra 2016 dalje, ko posebej spremljajo tovrstno pojavno obliko, je bilo opravljenih 27 nadzorov, v katerih je bilo dodatno obračunanih 2.258.639 evrov obveznosti.
 
Davčni organ v nadzorih presoja poslovne dogodke, to je pogodbe o poslovnem sodelovanju med zavezancem in fizično osebo kot s. p., in na njihovi podlagi izvedena plačila, po njihovi vsebini in skladno z davčno zakonodajo. Davčni organ je dolžan ugotoviti, ali gre dejansko za opravljanje samostojne dejavnosti ali gre za delo v okviru delovnega razmerja. Če so pri nadzoru ugotovljeni elementi odvisnega pogodbenega razmerja (torej ne gre za opravljanje samostojne dejavnosti), se velikokrat ugotovi, da je bila sklenjena pogodba med zavezancem in fizično osebo kot s. p. le navidezen posel, pri katerem se dejanska vsebina razlikuje od njene oblike. Navidezni pravni posli pa ne vplivajo na obdavčenje, kar pomeni, da je za obdavčenje merodajen prikriti pravni posel.


Kako pridejo do višine plače


Iz Fursa pojasnjujejo, da »v primeru ugotovitve, da gre za izogibanje ali zlorabo (npr. če se dohodek, ki bi moral biti izplačan kot plača, zaposlenemu izplačuje na račun njegovega statusa s. p.), šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov (torej, da se dohodki, izplačani zaposlenemu na njegov s. p., obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja z vsemi pripadajočimi obveznostmi). V tem primeru bi moral zavezanec plačilo, ki ga je izplačal fizični osebi na podlagi računa, ki ga je ta izstavila kot s. p., obravnavati kot dohodek iz zaposlitve, torej kot bruto plačo, od katere bi moral obračunati prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine (pogodba o poslovnem sodelovanju med delodajalcem in s. p. je navidezen posel v smislu 74. člena ZDavP-2).«
 
Če plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zakonom, je v 397. členu ZDavP-2 predvidena sankcija od 800 do 30.000 evrov, odvisno od statusa in velikosti zavezanca.
Deli s prijatelji