OVADEN

Dom v rdečem, direktor razkošno

Objavljeno 18. maj 2019 21.08 | Posodobljeno 18. maj 2019 21.09 | Piše: Moni Černe

Zdravstveni dom Izola je bil tretji najslabši po poslovanju. Njegov prvi mož si je kljub temu kupil drago stanovanje.

Evgeniju Komljancu gre veliko bolje kot zdravstvenemu domu, katerega direktor je. FOTO: Moni Černe
IZOLA – Direktor Zdravstvenega doma Izola (ZDI) Evgenij Komljanec ni dobil podpore občinskih svetnikov za nov mandat direktorja. Na razpis, ki so ga objavili dan pred božičem, se je prijavil samo 53-letni Komljanec. Kdo bo od 21. maja vodil ZDI, v tem trenutku ni jasno.
image
Evgeniju Komljancu gre veliko bolje kot zdravstvenemu domu, katerega direktor je. FOTO: Moni Černe

O poslovanju ZDI, ki ga vodi mali bratranec zaprtega politika in poslovneža Igorja Bavčarja, smo v Novicah prvič pisali leta 2017. Zaradi tega smo dobili tožbo in kazensko ovadbo, oboje je direktor po nekaj mesecih umaknil.

Kako poslujejo, so šli za nami ugotavljat Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), informacijska pooblaščenka, Finančna uprava RS (Furs), Inšpektorat RS za delo (IRSD), Inšpektorat ministrstva za javno upravo (MJU), Policijska uprava Koper in Okrožno državno tožilstvo v Kopru (ODT KP). Njihove ugotovitve?
 

Utemeljeno osumljen zlorabe položaja


»Komisija potrjuje, da je zoper odgovorno osebo ZDI uvedla preiskavo zaradi suma korupcije ter suma kršitve etike in integritete javnega sektorja,« so za Novice izjavili na KPK.

Kriminalisti so Komljanca ovadili tožilstvu. »Osumljeni direktor je v letu 2011 del dodeljenih javnih sredstev uporabil v nasprotju z nameni, za katere so bila dodeljena. To je storil izključno z namenom, da bi sam prišel do denarja, ki mu ga je dolgoval njegov takratni podrejeni. To je storil tako, da je podrejenemu neupravičeno odobril izplačilo odpravnine, ki je bila približno 7000 evrov višja od zakonite, nakar je nekdanji sodelavec nezakoniti del odpravnine nakazal direktorju na njegov račun. Zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti mu grozi do pet let zapora,« je poročala tiskovna predstavnica koprskih policistov Anita Leskovec. Komljanec je očitke zanikal.
 

Več preiskav in nadzorov


Namestnica vodje tožilstva Tamara Pahor iz ODT KP je pojasnila, da je bila v zadevi, o kateri so poročali kriminalisti, zahtevana preiskava. Direktor, ki je zagotavljal, da je vse v najlepšem redu in da bo javnost obveščal, tega z izjemo redne revizije v letu 2018, ki da je pokazala, »da poslujejo zakonito«, ni storil. A ni šlo za revizijo domnevnih nezakonitosti med letoma 2011 in 2016, o katerih smo poročali mi, ampak za pregled izbranih področij v letu 2017, o katerih nismo nikoli pisali. Naš medij je bil poleg poskusov utišanja in diskreditiranja deležen očitkov, da naj bi imeli nekaj proti ZDI, kar je neresen očitek.
image
Bavčarjeva sestrična in mati direktorja ZDI Dunja Komljanec Stepanek, (druga od leve proti desni) FOTO: Arhiv računovodske zbornice

»Inšpektorat ministrstva za delo je pri delodajalcu ZDI od vključno leta 2017 opravil 6 nadzorov. Zaradi nepravilnosti pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas je delodajalcu izrekel opozorilo po zakonu o prekrških, prav tako mu je izdal upravno odločbo, s katero je odredil odpravo nepravilnosti. Vsi postopki še niso zaključeni,« so pojasnili pristojni.
image
Za stanovanje v novem bloku na vrhu, poslovni prostor in dve garaži je odštel več kot pol milijona evrov. FOTO: Moni Černe

»Inšpektorat za javni sektor je uvedel nadzor, ki se nanaša na kršitev določbe zakona o dostopu do informacij javnega značaja in zakona o splošnem upravnem postopku,« so nam pojasnili na ministrstvu za javno upravo (MJU). Čeprav so svoj obisk najavili, je upravni inšpektor na desetih straneh opisal nepravilnosti, odpravo slednjih in poročanje pa zahteval do 25. aprila. Tudi Furs je obiskal ZDI, a zaradi varovanja davčne tajnosti od njih nismo dobili podatkov. Neuradno smo izvedeli, da naj bi jim izstavili račun za 146.000 evrov.
 

Bavčarjeva sestrična


Po telefonu nam je direktor takrat povedal, »da ni tako hudo, a če bomo pisali o tem, bo novinarko kazensko ovadil, saj je zadeva tajna«. Vrtali smo dalje in pred dnevi dobili pisni odgovor Mojce Ferle iz ZDI, da »postopek še ni končan«. Kar ne drži. Skladno z zahtevo upravnega inšpektorja so morali na svoji spletni strani objaviti Letno poročilo za leto 2018, iz katerega je razvidno, da so leto 2017 zaključili s 150.595 evri primanjkljaja.
image
ZDI je leto 2018 končal z 271.956 evrov primanjkljaja. FOTO: Moni Černe

Lani je bil minus še večji, 271.956 evrov, a so si izplačali 71.397 evrov sredstev za delovno uspešnost in 111.770 evrov za nadurno delo.
A pozor, direktorju (in njegovi materi) gre dosti bolje kot ZDI! Podjetje Koms, d. o. o, ki ga je ustanovil Zasebni zdravstveni zavod Orthodontio, katerega ustanovitelja in solastnika sta direktor ZDI in njegova mati, si je konec istega leta kupilo razkošno stanovanje v novogradnji, poslovni prostor in dve garaži na Kajuhovi v Izoli za 509.059 evrov. Od tega je na nepremičninah 215.000 evrov hipotekarnega posojila.

Bilanca Komsa kaže na minus od leta 2014 do 2017, v letu 2018 pa 35.033 evrov dobička.
Lani je bilo 271.956 evrov minusa, a so si izplačali 71.397 evrov sredstev za delovno uspešnost.


Negativni finančni izkaz je ZDI zavihtel na tretje mesto po najslabšem poslovanju med vsemi 58 slovenskimi zdravstvenimi domovi. V letnem poročilu so zapisali, da je minus med drugim posledica finančnega nadzora Furs. Neuradno naj bi dacarji obdavčili storitve zdravnikov, ki so (bili) tam zaposleni, hkrati pa so bili sodelavci ZDI prek svojih zasebnih zdravstvenih zavodov. ZDI je zdravnikom na račun njihovih zavodov izplačeval nekatere storitve, kot so dežurstva, povečan obseg dela. S takim poslovanjem so se izognili plačilu davkov in prispevkov.
5
let zapora mu grozi zaradi zlorabe položaja ali zaupanja.


Ko so finančniki to ugotovili, so jim poslali račun za 146.932 evrov. Morda je naključje, a najmanj trije zaposleni zdravniki in lastniki zdaj že zaprtih zdravstvenih zavodov Ginekologija dr. Rožič Nives, ZZ Herc Koper in ZZ Bimbo Izola, so imeli še nekaj skupnega – zasebno računovodkinjo za svoje zavode, Dunjo Komljanec Stepanek, Komljančevo mater in Bavčarjevo sestrično. 
Deli s prijatelji